Category Archives: Selvbetjening

Online selvbetjening på sullissivik.gl

Med et NemID i hånden kan borgerne nu betjene sig selv online på sullissivik.glDagen idag den 5. oktober 2012 bliver det muligt at betjene sig selv online på borgerportalen sullissivik.gl. I første omgang kan man blandt andet søge om nyt jagtbevis samt registrere fangst, melde flytning, søge om boligsikring og tilmelde sig dag- og natrenovation.Samtidig åbner sullissivik.gl for Min Side. Min Side er borgerens personlige side hvorpå alle selvbetjeningsmulighederne er samlet under ét tag. Det betyder, at man kun behøver at logge ind én gang for at benytte sig af flere selvbetjeningstilbud.
Reklamer

Nyt servicemedarbejderkursus planlagt

Det er nu fastlagt i hvilke uger det revideret servicemedarbejderkurser skal køres, hvor underviserne i Handelsskolen og kommunerne har accepteret.

Kurserne afholdes i følgende uger:

 • Kommuneqarfik Sermersooq – afholdes i Nuuk – uge 20
 • Qeqqata Kommunia – afholdes i Sisimiut i uge 34
 • Qaasuitsup Kommunia – afholdes i Ilulissat i uge 35
 • Kommune Kujalleq – afholdes i Qaqortoq i uge 39

Fokus for det nye kursus er:

 1. Hvordan portalen kan anvendes i borgerbetjeningssituationen
 2. Ambassadørrollen
 3. Medbetjening

 

Udskydelse af lanceringen af borgerportalen

I forbindelse med borgerportalsprojektet er det nu enstemmigt blevet besluttet af FOIS medlemmerne og tovholderne i de kommunale borgerforvaltninger at udskyde lanceringen af borgerportalen fra 21. oktober 2011 til ultimo januar 2012. Sullissivik projektenheden ønsker dog stadig at lancere den nye portal d. 21.oktober 2011 men udelukkende til servicemedarbejderne.

Begrundelse for udskydelse af lanceringen:
Udviklingen af borgerportalsprojektet er i fuld gang; de fleste funktioner er på plads og portalen kan således benyttes af servicemedarbejderne som en forbedret afløser for den gamle portal. Men sullissivik projektenheden vurderer, at det er vigtigt at portalen byder på flere velintegrerede og velafprøvede funktioner, når den skal lanceres til borgerne.

Dette betyder følgende:

1. Vi lancerer d. 21 oktober 2011 til Servicemedarbejderne i Kommunerne

Fordele:

 • Servicemedarbejderne i Kommunerne lærer at bruge den nye sullissivik.gl og bliver trygge ved de nye funktioner, inden den bliver lanceret til borgerne
 • Servicemedarbejderne vil være med til at udforme/finpudse den nye sullissivik.gl inden den bliver lanceret til borgerne
 • De Kommunale webansvarlige kan fortsætte med at hente ”Embed” fra den nye sullissivik.gl, og få dem vist på de kommunale hjemmesider

2. Vi udskyder lancering til borgerne til ultimo januar 2012

Fordele:

 • Ved lancering til borgerne, er den nye sullissivik.gl velafprøvet af servicemedarbejderne
 • Servicemedarbejderne har haft mulighed for at vænne sig til den nye portal, og kan derfor være ambassadører for portalen og vejlede borgerne til selvbetjening
 • Den nye portal vil ikke kun indeholde en masse artikler/oplysninger, men derimod have selvbetjeningsløsninger/online formularer
  – derved vil borgerne få mulighed for at kunne læse og efterfølgende udfylde selvbetjeningsløsninger (dvs. at der kan ske online handlinger). De selvbetjeningsløsninger der vil være klar til lancering udvikles af SKAT, APNN, KIMIK IT
 • National Nem login forventes at være klar primo januar. Det betyder, at alle kan benytte sig af alle selvbetjeningsløsningerne og kun logge ind én gang ved brug af NemID

Lanceringen i ultimo januar 2012 vil være en ”Fælles national lancering” af en god og brugervenlig borgerportal med gennemtænkte løsninger og indhold, der dækker flere fagområder såsom ”Nukissiorfiit, Tele, Ini A/S, KNI, Pilersuisoq”, som sullissivik projektenheden arbejder med.

Workshops om “Min side” og forankring af sullissivik

Lancering af den kommende borgerportal er på trapperne, hvilket tydeligt kan mærkes her i Sullissivik projektenheden.

Denne uge har budt på forskellige workshops omkring udviklingen af den kommende borgerportal og bedre forankring af portalen i Kommunerne.

Tirsdag afholdtes en workshop omkring visionerne for “Min side” projektet med deltagelse af Selvstyrets IT-sekretariatet, Skattestyrelsen samt KANUKOKA´s forretningsansvarlige på IT-området. Workshoppen blev holdt i samråd med 1508 A/S som står for udviklingen af borgerportalen og “Min side”.

Onsdag fortsatte man med at konkretisere Government processen i forhold til udviklingen af “Min side”; hvad vil Sullissivik projektenhedens, diverse dataejeres og de fremtidige brugeres rolle blive, hvilke interessenter er der i projektet og hvilke muligheder er der for at få et godt udbytte af projektet for interessenter i Grønland.

Torsdag står på Ambassadør-Tovholder workshop. Til workshoppen skal vi præcisere Ambassadørernes og Tovholdernes opgaver i forankringen af projektet i Borgerserviceenhederne. Vi skal sammen med ambassadørerne og tovholderne skrive en drejebog der beskriver, hvordan de hver især skal arbejde for kommunikationen omkring og forankringen af sullissivik.gl.

Vi har med andre ord masser af spændende opgaver foran os i ugerne op til lanceringen af den kommende borgerportal – og vi er allerede i fuld gang.

Borger.gl er på vej!

Nu nærmer lanceringsdatoen til den nye portal sullissivik.gl som bliver en borgerportal. Vi sidder alle i enheden med at forberede den nye sullissivik.gl hvor vi blandt andet gennemgår alle artiklerne og overskrifterne. Dertil er vi i fuld gang med at lave online formularer fra de 10 mest brugte blanketter.

Derfor ser vi meget frem til at skulle lancere sullissivik.gl som trykkes af d. 21 oktober 2011 i samråd med Kommunerne og Selvstyret.

Vi håber derfor at vi rammer plet til borgere i Grønland som benytter internet til at søge oplysninger indenfor det offentlige.

Andreas vores kommunikationskonsulent som er 1 års jubilæum i Sullissivik enheden

Andreas vores kommunikationskonsulent som har 1 års jubilæum i Sullissivik enheden

Der vil i slutning af august måned blive afholdt et workshop for udvikling af selvbetjeningsløsninger til den nye sullissivik.gl og for “Min side”.

Så vi har fuld drøn på her i Sullissivik projektenheden, og Kommunernes webansvarlige er også i fuld gang med at kopiere “embed” artiklerne fra sullissivik.gl til det kommunale hjemmesider i disse dage/måneder.

Spændende tid er foran os!

Workshop om “Min side” i uge 27

Til overtagelsesforretningen i uge 23, blev der taget lidt hul i udvikling af “Min-side” dvs. borgerens egen side om alt det data der ligger på det offentlige regi.

Oplægget var meget kort omkring hvordan sullissivik projektenheden kan komme videre i forhold til at udvikle “Min side”. Sidenhen blev der sendt et konceptforslag for udvikling af min-side (læs idefaserne – konceptforslaget).

For at komme videre fra idefase – konceptforslaget, var projektlederen for Sullissivik.gl nede i Danmark og holde workshop sammen med leverandørerne 1508for afklaring dertil afgrænse mulighederne til udviklingen af “Min side”. Før HC (projektlederen) tog ned til DK for at holde workshop, fik han aftalt med eksterne leverandører KIMIK IT om de kunne være tilrådighed for tekniske afklaringer for Kommunernes  fagsystemer og Skatte- styrelsens selvbetjeningsløsning i form af Selvangivelsen.

Til det var Ian N. Wennerfeldt direktøren for KIMIK IT meget samarbejdsvillig og gjorde at vi til workshop kunne hurtigt få afklaret tekniske setups for udviklingsmuligehederne af “Min side”.

For det videre forløb af udvikling af “min side” er:

 1. Konceptforslaget bliver færdiggjort efter afklaringerne under workshop
 2. Der bliver udarbejdet Business Case for udvikling af “min side
 3. At der bliver afholdt workshops i Nuuk med Kimik IT og interessenterne for udvikling af “Min side” – Skattestyrelsen, Kommunerne og Sullissivik
 4. Implementering af Beta version med strategi på lancering d. 21 oktober (med borgere som testpersoner og It-leverandører i Grl for “Min side”)

Alt i alt så har dagene været rigtig gode, da der blev afklaret en masse ting sammen med 1508 for hvordan udviklingen af “min side” skal køres og ikke mindst afklaringer omkring det tekniske muligheder med Kimik ITs fagsystemer som levere til Kommunerne og Selvstyret aka. SKAT for selvangivelser, forskudsregistrering.

For eventuelt spørgsmål om “Min side” er I velkommen til at kontakte projektlederen Hans Christian Sværd på hcsv@kanukoka.gl og sullissivik@kanukoka.gl

Selvbetjeningsløsninger og Nem-ID

I forlængelse af det fællesoffentlige Sullissivik-projekts fokus på egentlige selvbetjeningsydelser følger kommunerne initiativet op og igangsætter fra og med indeværende sprint udviklingen af en række konkrete borgerservice-komponenter som kan benyttes i Sullissivik-portalen.

Ved at lade borgeren identificerer sig med sin personlige NemID skal disse komponenter tilbyde borgerne ægte borgerservice – såkaldte “Straksafgørelser”, hvor borgeren ikke alene kan ansøge men i de fleste tilfælde også få svar på den givne ansøgning.

Den første borgerservice vil tilbyde udskrift af bopælsattest og der stræbes efter at have denne i drift i alle kommuner ultimo juni – Og dermed klar til årets sommerferierejsende. Det betyder for eksempel også at ferierejsende, der evt. har glemt at få en bopælsattest rekvireret inden ferien – kan hente en bopælsattest over internettet, blot de har husket at få NemID”-papkortet” med på ferie.”

Pap-kort til Nem-ID

Pap-kort til Nem-ID

Men før man kan for alvor benytte Nem-ID er der nogle afklaringspunkter som man i samarbejde med SKAT og IT-Sekretariatet i Selvstyret er igang med at undersøge.

 1. Er der noget i registerlovgivningen der skal ændres før man kan indfører Nem-ID her i Grønland? (Registerloven er nemlig fra 1979 og er ikke ændret siden, til trods for at man i Danmark har lavet flere ændringer da man indførte Digitalsignatur og efterfølgende Nem-ID i DK)
 2. Når lovgivningen ikke er til hinder for at indføre Nem-ID i Grønland, hvem skal så udstede Nem-ID kortene?
 3. Skal brugeren/borgen selv ansøge via http://nemid.nu eller skal Kommunernes Borgerservicecentre udstede Nem-ID?
  –  i forhold til bestillingen via nemid.nu skal man nemlig have PAS eller Kørekort, som det fleste af borgerne ikke har idag her i Grønland, og netop derfor at man benytter Bopælsattest som identifikationsattest.

Disse punkter skal først afklares før man kan tilbyde selvbetjeningsløsninger for borgerne, og vi håber også at arbejdet med at indføre Nem-ID i Grønland ikke bliver forsinket yderligere, eventuelt pga. lovgivningen og venter derfor spændt på det endelige resultater fra arbejdsgruppen som Sullissivik projekt enheden er deltager til.

Samtidigt skal vi være enormt opmærksom på brugervenligheden for borgerne, for det nye løsninger der vil blive udviklet i form af Nem-ID til Selvbetjeningsløsningerne.

I DK er der foretaget brugerundersøgelse i primo 2011 som er vurderet til, at Nem-ID er for svær at benytte, og har i den sammenhæng haft behov for supportering for benyttelse af Nem-ID. Læs mere på: http://www.version2.dk/artikel/17532-nemid-er-svaerid-hver-femte-har-brug-for-support