Monthly Archives: maj 2011

Selvbetjeningsløsninger og Nem-ID

I forlængelse af det fællesoffentlige Sullissivik-projekts fokus på egentlige selvbetjeningsydelser følger kommunerne initiativet op og igangsætter fra og med indeværende sprint udviklingen af en række konkrete borgerservice-komponenter som kan benyttes i Sullissivik-portalen.

Ved at lade borgeren identificerer sig med sin personlige NemID skal disse komponenter tilbyde borgerne ægte borgerservice – såkaldte “Straksafgørelser”, hvor borgeren ikke alene kan ansøge men i de fleste tilfælde også få svar på den givne ansøgning.

Den første borgerservice vil tilbyde udskrift af bopælsattest og der stræbes efter at have denne i drift i alle kommuner ultimo juni – Og dermed klar til årets sommerferierejsende. Det betyder for eksempel også at ferierejsende, der evt. har glemt at få en bopælsattest rekvireret inden ferien – kan hente en bopælsattest over internettet, blot de har husket at få NemID”-papkortet” med på ferie.”

Pap-kort til Nem-ID

Pap-kort til Nem-ID

Men før man kan for alvor benytte Nem-ID er der nogle afklaringspunkter som man i samarbejde med SKAT og IT-Sekretariatet i Selvstyret er igang med at undersøge.

 1. Er der noget i registerlovgivningen der skal ændres før man kan indfører Nem-ID her i Grønland? (Registerloven er nemlig fra 1979 og er ikke ændret siden, til trods for at man i Danmark har lavet flere ændringer da man indførte Digitalsignatur og efterfølgende Nem-ID i DK)
 2. Når lovgivningen ikke er til hinder for at indføre Nem-ID i Grønland, hvem skal så udstede Nem-ID kortene?
 3. Skal brugeren/borgen selv ansøge via http://nemid.nu eller skal Kommunernes Borgerservicecentre udstede Nem-ID?
  –  i forhold til bestillingen via nemid.nu skal man nemlig have PAS eller Kørekort, som det fleste af borgerne ikke har idag her i Grønland, og netop derfor at man benytter Bopælsattest som identifikationsattest.

Disse punkter skal først afklares før man kan tilbyde selvbetjeningsløsninger for borgerne, og vi håber også at arbejdet med at indføre Nem-ID i Grønland ikke bliver forsinket yderligere, eventuelt pga. lovgivningen og venter derfor spændt på det endelige resultater fra arbejdsgruppen som Sullissivik projekt enheden er deltager til.

Samtidigt skal vi være enormt opmærksom på brugervenligheden for borgerne, for det nye løsninger der vil blive udviklet i form af Nem-ID til Selvbetjeningsløsningerne.

I DK er der foretaget brugerundersøgelse i primo 2011 som er vurderet til, at Nem-ID er for svær at benytte, og har i den sammenhæng haft behov for supportering for benyttelse af Nem-ID. Læs mere på: http://www.version2.dk/artikel/17532-nemid-er-svaerid-hver-femte-har-brug-for-support

Reklamer

Skriveworkshop med INI – UPDATE

UPDATE: Ved det 3 dag blev den mega lange liste udtømt og der var tilsammen blevet skrevet 68 artikler i 2 hele dage,  som er en ny rekord i det skriveworkshops vi tidligere har afholdt. Dette betyder også at skriveworkshop deltagerne kunne smutte tidligere nemlig allerede ved 13 tiden da der ikke var flere emner at skrive om. Vi siger mange tak til skriveworkshopsdeltagerne og ser også frem til at få lagt artiklerne ind på sullissivik.gl og ikke mindst for et fortsat rigtig god samarbejde.

I disse dage afholder vi skriveworkshop med INI – og det går mildest talt derudaf med 100 km/t. 8 friske deltagere fra INI mødte op tirsdag morgen på vores matrikel, klar til at nedfælde vejledninger og procedurer til grønlands borgere. Efter en halv dag ved tastaturerne havde de allerede produceret 17 artikler og nu – ved 2. dagens afslutning er der 53 artikler klar. Det betyder, at sullissivik.gl inden længe kan vejlede borgerne om hvad de skal gøre hvis de f.eks.

 • gerne vil skrive sig op til en bolig
 • får tilbudt en bolig
 • gerne vil bytte bolig
 • gerne vil fremleje deres bolig
 • vil flytte fra deres bolig
 • vil anmelde en skade

Samtidig kan borgeren få svar på f.eks.:

 • Hvorfor der bliver lavet en indflytningsrapport
 • Hvorfor de skal betale depositum
 • Hvordan a conto vand og varme er beregnet
 • Hvad viceværten laver

Sidst men ikke mindst kan de, der ejer et boligstøtte hus, også hente en masser af hjælp. Blandt andet kan man læse om:

 • Tilskud til forbedringer og istandsættelser
 • Konvertering af lån og restancer
 • Forsikringer
 • Overdragelse og tilbagegivelse
 • Ejerskifte

Og listerne er meget længere. Vi glæder os til at hvor lange de bliver i morgen, når vi afslutter en forrygende produktiv skriveworkshop med INI.

Så holder kultur og fritidsområdet luft

I februar 2010 afholdte vi en skriveworkshop under overskriften: ”Kultur og Undervisning”. Dengang fokuserede vi primært på undervisningsområdet, hvorfor kulturområdet på sullissivik.gl til i dag har været præget af utætte huller. For at rode bod herpå åbnede vi derfor tirsdag den 10. maj 2011 dørene til endnu en skriveworkshop – denne gang under overskriften ”Kultur og fritid” – og bød velkommen til 7 repræsentanter fra kommunerne, Selvstyret og Grønlands Nationalmuseum. Og der blev arbejdet ihærdigt på at få afdækket kultur og fritidsområdet fuldstændigt. F.eks. blev der skrevet artikler om:

 • Museer
 • Folkebiblioteker
 • Kunstværksteder
 • Idræt og idrætsanlæg
 • Diverse tilskudsordninger og puljer
 • Service-, forsamlings og kulturhuse

Deltagerne var så hurtige, at der også blev tid til at nedfælde lokale kontaktoplysninger og andre kommunespecifikke informationer. Det betød blandt andet, at telefonerne blev rødglødende den sidste dag på workshoppen, da diverse kontaktoplysninger skulle tjekkes med kommunernes bagland. Vi er utrolig glade for det arbejde, der blev lagt for dagen. For det betyder at vi allerede nu kan tilføje kontaktoplysninger og anden kommunespecifik information til artiklerne.

3 dage, 36 artikler samt en hel masse kommunale kontaktoplysninger og anden relevant kommunal information senere slap vi grebet i workshopdeltagerne. Herefter kunne de så bruge resten af torsdagen på at få et glimt af Hillary Clinton, som sammen med sine kollegaer i Arktisk Råd brugte dagen på at sætte deres underskrift – vi er glade for at vores deltagere er noget mere produktive.

Her fra sullissivik projekt enheden siger vi mange tak for den gode indsats under skriveworkshoppen og vi ser frem til et fortsat samarbejde.

Workshops resultater med Kommunikationsdirektører/chefer

Sullissivik projekt enheden afholdte et workshop med Kommunikationsdirektørerne/cheferne fra Kommunerne og Selvstyret d. 4 maj 2011 omkring hvordan man bedre kan kommunikere, og omkring snitfladerne imellem Kommunale og Selvstyrets hjemmesider til den kommende lancering af borgerportalen.

Resultaterne opsummeret udefra konklusionerne er:

For kommunikationsdelen:

 1. Der udpeges 1 tovholder for hver kommune samt Selvstyret som er ansvarlig for kommunikationen, tovholderen får en drejebog om hvordan formidlingerne skal håndteres
 2. Der udpeges ambassadører som er borgerservice chefer og servicemedarbejderne som brænder for sullissivik. Ambassadørerne får også en drejebog om deres roller som ambassadører til projektet sullissivik
 3. Budskaberne til Kommunerne og Selvstyret skal være troværdigt, og at man inddrager interessenterne hvor de har medindflydelse
  a. Udviklingsproces for bedre borgerservice i Kommunerne skal prioriteres og afsætte midler af til at effektivisere borgerbetjeningen.
 4. Der laves opfølgninger løbende omkring forskellige initiativer, eksempel ved et skriveworkshop og for servicemedarbejderne om forløbet af udviklingen af projektet
 5. Sullissivik projekt enheden møder ”face to face” med servicemedarbejderne i lokationerne for at høre om deres daglige arbejd, og på den måde få hænderne ned i processerne.
 6. Der laves konkurrencer imellem servicecentrene for at sætte fokus på noget ”sjovt”

For snitfladerne mellem hjemmesiderne:

 1. Alle Kommunerne ser det vigtigt I at alt det borgerrelaterede informationer/artikler, bliver ”kopieret” automatisk (Embed) fra sullissivik.gl til deres hjemmesider, da artiklerne er valideret og ensartet. Som man ikke har i dag i deres hjemmesider, da man har forskellige redaktører som har ansvaret for informationerne
 2. Sullissivik.gl bliver i første omgang ikke ”synligt” for borgerne, da Kommunerne henter artiklerne til deres hjemmesider

Lancering af den kommende sullissivik.gl

Der blev enighed om at lancering af borgerportalen sullissivik.gl udskydes til at alle Kommunernes hjemmesider har fået lagt artiklerne ind på deres hjemmesider som er borgerrelaterede. Der bliver udarbejdet en tidsplan for lanceringen.

Den kommende borgerportal

Den kommende borgerportal

Konklusionerne for lanceringen:

 1. Sullissivik.gl bliver i første omgang en vidensbase til Kommunernes hjemmesider
 2. Sullissivik.gl og Kommunernes hjemmesider lanceres samtidigt med motto ”Fælles projekt, fælles lancering og fælles credit”
  a. Sullissivik.gl bliver derfor en borgerportal som tilbyder borgerne Selvbetjening, og hvor man vil kunne logge på med ”Min Side” for at se ens oplysninger og data om det så er Kommunerelateret eller Selvstyret relateret.

2 forrygende hektiske uger forud!

Vi skriver mandag den 2. maj 2011, og vi ser frem til en forrygende hektisk uge, der nok skal holde os alle på stikkerne.

I morgen – den 3. maj – holder vi styregruppemøde med vores leverandører KMD og 1508 for at diskutere borgerportalsprojektets fremdrift.

Dagen efter – den 4. maj – har vi inviteret kommunernes samt Selvstyrets kommunikationsdirektører til workshop, hvor vi i samarbejde skal finde ud af, hvordan vi kan forbedre kommunikationen imellem projekt sullissivik, kommunerne og Selvstyret. Det bliver meget interessant at se hvilke kommunikationsmuligheder der er derude – og vi glæder os til at byde kommunikationsdirektørerne velkommen.

Vi lukker og slukker ugen med endnu et styregruppemøde. Denne gang med den Fælles Offentlige It Styregruppe.

Næste uge – uge 19 – bliver ikke mindre forrygende, for da byder vi indenfor til skriveworkshop om Kultur, Kirke og Forskning (opfølgning). Vi glæder os til at slå dørene op for de 5 deltager, som repræsenterer kommunerne, Selvstyret samt Grønlands nationalmuseum. Det bliver 3 intensive dage og fyldepennen kommer ikke til at holde hvil.