Monthly Archives: oktober 2009

Så er vi klar til at indtage det næste stykke uberørte land

Tirsdag den 3.november lyder startskuddet for de nye Servicemedarbejderkurser. Det er 4 dages kurser, der skal uddanne medarbejderne på de kommende 80 servicecentre i service og god borgerbetjening. Kurset er udviklet af kundeservicegruppen.dk ud fra projekt Bedre Borgerservice’s helt særlige forhold og betingelser. Det betyder at kurserne er 100 % tilpasset til den opgave, de kommende servicemedarbejdere, skal løfte, ude omkring i Grønland.

Vi starter med 3 kurser her i november måned. Det første, fra den 3. til den 6. november, er i Nuuk, det andet, fra den 9. til den 12. november, er i Qaqortoq og det tredje, fra 17. til 20. november, er i Ilulissat.

Vi er meget spændte på hele forløbet. Til at løse undervisningsopgaven kommer Mia Vergmann fra kundeservicegruppen.dk. Hun deltog også i vores Bedre Borgerservicekonference i Sisimiut for 14 dage siden, for at være helt up to date på projektet. Hun skal fungere som konsulent for Handelsskolen i Nuuk, som er dem, der skal stå for kurserne fremover.

Vi melder os igen når vi er blevet meget klogere på god service :+)

Reklamer

Veloverstået konference

Så er Bedre Borgerservice konferencen i Sisimiut overstået. Og vel overstået, tør vi godt påstå herfra Bedre Borgerservice-enheden. Hele arrangementet forløb som det skulle; deltagerne var engagerede, oplæggene interessante, workshops’ne inspirerende og beslutningerne relevante og fremadrettede.

Derfor vurderes at projektet for alvor er “søsat”, da vi har brug for den store opbakning og samarbejd med Kommunerne, Selvstyret og KANUKOKA for at projektet bliver en succes.

Det overordnede formål med konferencen var, at cementere den spirende fælles ejerskabsfølelse for projekt Bedre Borgerservice, både i kommunerne og i Selvstyret. Det er den ejerskabsfølelse, som allerede er en realitet blandt vores deltagere i skriveworkshops’ne, der er det bærende element for, at projektet bliver en succes.

Her i Bedre Borgerservice-enheden er vi atter tilbage på ”vores pind” og i gang med at runde konferencen af på værtssiden, med hvad det indebærer af evaluering og erfaringsdannelse.

Og så er vi atter på vej frem over isen med planlægning af de næste skriveworkshops og de 3 kursusforløb for Servicemedarbejdere, der løber af staben i november måned.

Meget mere om det senere – kærlig hilsen fra en ”snestormende” hovedstad

Så stiger vi lige op for at få luft…

inden vi atter dykker ned i arbejdet…

Her i BB-enheden er vi i gang med at planlægge de sidste detaljer til den kommende Bedre Borgerservice konference i Sisimiut den 14. og 15. oktober.

Vi ser meget frem til konferencen, der har både politiske og administrative deltagere fra alle kommunerne, fra Selvstyret og fra KANOKUKA. Der er flere forskellige formål med konferencen. Først og fremmest skal der naturligvis præsenteres en status på det arbejde, der er lavet og de aktiviteter, der allerede er planlagt på projekt Bedre Borgerservice i de kommende måneder. Der ud over skal vi også sikre at alle involverede parter, betragter projekt Bedre Borgerservice som deres projekt; et projekt de har indflydelse på og ansvar overfor. For at opnå det, har vi dels inviteret en lang række foredragsholdere, der skal inspirere, og dels planlagt 3 workshops, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Næste blog bliver fra konferencen, så I er med på sidelinjen.

På området med vidensindsamling sker der også noget. Der bliver stadig arbejdet på Indsats Social med at få de sidste artikler skrevet, valideret og oversat. Fredag den 9.oktober er der inviteret til endnu en artikelskrivnings-workshop. Denne gang gælder det Uddannelsesstøtte forvaltningen (USF). Det glæder vi os meget til.