Monthly Archives: maj 2009

Kun få tilbagemeldinger

Bedre Borgerservice Enheden udsendte i begyndelsen af maj måned spørgeskemaer vedrørende socialområdet til samtlige 8 testcentre rundt omkring i Grønland. Spørgeskemaerne skulle udfyldes og sendes retur til BB-enheden senest 15. maj.

BB-enheden har dog indtil videre kun modtaget tilbagemeldinger fra 1 testby, og 1 testbygd. Det viser sig nemlig, at BB-enhedens kontaktpersoner enten ikke har modtaget henvendelsen på mail, eller også har de rette sagsbehandlere nedprioriteret spørgeskemaet på grund af andre verserende sager.

BB-enheden har derfor, efter telefoniske samtaler med kontaktpersonerne fra testcentrene, lavet nye returnerings datoer.

BB-enheden skal som bekendt begynde at fylde den kommende serviceportal med informationer. Vi venter derfor med spænding på de resterende tilbagemeldinger, da vi via dem vil få indsigt i hvad borgerne mest henvender sig om på socialområdet.

Spørgeskemaerne blev fremsendt til medlemmerne af Vidensstyregruppen, som alle repræsenterer samtlige testcentre, med anmodning om, at de skal videresende spørgeskemaerne til de rette medarbejdere i testcentrene.

Reklamer

Indsamling af viden påbegyndt

Den kommende fælles offentlige serviceportal for kommunerne og Hjemmestyret skal til at fyldes med informationer.

Det er meningen at samtlige offentlige fagområder skal have hver sin kategori i søgeprogrammet på den kommende serviceportal i fremtiden. Dog har Vidensstyregruppen udpeget fagområderne social og skat, som de to første fagområder der skal indsamles viden fra. Ligesom Grønlands Hjemmestyre har valgt Uddannelsesstøtteforvaltningen og Økonomi og Personalestyrelsen som de to første, der skal indsamles viden fra.

Derfor er Bedre Borgerservice så småt begyndt at fremsende spørgeskemaer til samtlige testcentre rundt omkring i landet.

Når spørgeskemaerne er kommet retur fra kommunerne og Hjemmestyret, vil Bedre Borgerservice analysere henvendelsestyperne til det offentlige, og herfra prioritere indholdet til serviceportal.

Serviceportalen er en slags søgemaskine, hvor medarbejderne i kommunerne og Hjemmestyret i fremtiden vil kunne hente informationer fra, og på den måde hurtigere servicere eller henvise borgerne til den rette sagsbehandler.