Monthly Archives: april 2012

Besøgstal

Sullissivik enheden vurderer at en første midlertidig og realistisk målsætning vil være 6.000 unikke brugere om måneden. Målsætningen er beregnet på baggrund af, at servicemedarbejderne alene kan udgøre 2.877 unikke brugere per måned. Hertil skal lægges de borgere, der selv tilgår sullissivik.gl.

I april er der omtrent 300 færre unikke brugere end i februar. Reduceringen er imidlertid forventelig, da man må forvente, at flere borgere i forbindelse med lanceringen af sullissivik.gl har besøgt portalen uden andet ærinde end at se portalen. Besøgstallet forventes at stige, når borgerne får mulighed for at betjene sig selv via sullissivik.gl, hvilket efter planen vil ske i løbet af maj 2012. Herforuden må vi også forvente, at besøgstallet stiger efterhånden som borgerne bliver bekendt med og vant til selvbetjening i kraft af medbetjeningen via infostanderne i borgerservicecentrene.

Ikke desto mindre er vi langt fra målsætningen om 6000 unikke brugere per måned, hvorfor det er nødvendigt at tage et kritisk blik på de nationale og kommunale forankringstiltag. Til næste møde med cheferne for borgerserviceforvaltningerne vil vi derfor drøfte

  • Hvad der er blevet gjort
  • Hvad der kan gøres