Monthly Archives: oktober 2011

Sullissivik projektenheden på rundrejse i uge 46

21. oktober 2011 blev den nye sullissivik.gl lanceret til alle servicemedarbejdere i Grønland. Ultimo januar 2012 lanceres selv samme portal til grønlands borgere. Sullissivik projektenheden og Kommunerne har altså 3 måneder til at finpudse og finjustere sullissivik.gl, inden den rulles ud til borgerne.

Sullissivik.gl har til formål at understøtte borgerservicen i de kommunale borgerservicecentre og bygdekontorer og samtidig give borgerne mulighed for at betjene sig selv.

Det siger sig selv at sullissivik.gl kun kan understøtte borgerservicen, hvis portalen fungerer til både servicemedarbejdernes og borgernes tilfredshed. For at sikre dette, vil sullissivik projektenheden tage på rundrejse i uge 46 for at besøge hovedbyerne i de 4 kommuner hvor tovholderne (borgerforvaltningslederne) og ambassadørerne (servicemedarbejderne) samles for at drøfte:

 • erfaringer med portalen
 • ønsker til portalen inden lancering til borgerne
 • tanker om fremtidens borgerservice
 • tanker om ambassadør- og
  tovholderrollen i de enkelte kommuner

Vi håber derfor at vi vil få en masse input fra Tovholderne og Ambassadørerne, så vi kan finpudse sullissivik.gl og gøre den endnu bedre og brugervenligt for borgerne.

Reklamer

Nyt redskab til servicemedarbejderne

Det er med stolthed vi i dag den 21. oktober 2011 har lanceret den nye sullissivik.gl.

Efter at have arbejdet intenst med den nye portal, har vi nu endelig den fornøjelse at overlevere den til kommunernes servicemedarbejdere, så de fra i dag har et endnu bedre redskab til at løfte borgerservicen.

Ultimo januar 2012 får borgerne adgang til portalen – Grønlands borgerportal. Det betyder, at vi har 3 måneder foran os, hvor vi i tæt samarbejde med:

 • Servicemedarbejderne skal finpudse portalen
 • 1508 skal udvikle ”Min side” – borgernes
  personlige indgang til det offentlige
 • Departementer og forvaltninger skal udvikle
  selvbetjeningsløsninger samt publicere endnu mere information på sullissivik.gl

Alt sammen for at sikre, at borgerne får en helt forrygende og gennemtestet borgerportal.

Samtidig har servicemedarbejderne 3 måneder til at vænne sig til portalen og deres nye rolle som ambassadører for denne.

Slutteligt vil vi herfra ønske alle servicemedarbejderne alt det bedste med sullissivik.gl.

Lancering af ny serviceportal 21. oktober

Det er med stolthed, at vi lancerer den nye serviceportal sullissivik.gl den 21. oktober. Med den nye serviceportal får kommunens servicemedarbejdere et mere brugervenligt arbejdsredskab til den daglige betjening af borgerne. Samtidig er den nye serviceportal udvidet med nye funktioner, der gør det nemmere for servicemedarbejderne at give borgerne den bedst tænkelige betjening.

Service og borgerportal

Sullissivik.gl er tænkt som et redskab til både borgerne og servicemedarbejderne. Inden borgerne får adgang til sullissivik.gl, ønsker sullissivik enheden imidlertid at finjustere og gennemteste portalen med hjælp fra dem, der står borgernes nærmest – nemlig servicemedarbejderne, som samtidig rustes til at være ambassadører for sullissivik.gl over for borgerne.

Nyt design

Sullissivik.gl er stadig en kæmpe vidensbase, hvori lovgivning og procedurer på tværs af forvaltninger og departementer er samlet og nedfældet i et borgervenligt sprog. Med den nye sullissivik.gl er al denne viden nu pakket pænere ind og blevet lettere tilgængelig.

Forsiden af den kommende sullissivik.

Forsiden af den kommende sullissivik.gl

Den nye sullissivik.gl er bygget op over et søgefelt med søgeforslag, emneindeksering samt kampagnefelter. I søgefeltet kan man søge frit i vidensbasen, emneindekseringen inddeler alle artikler i over- og underemner og kampagnefelterne præsenterer brugeren for dagens vigtigste emner.

Nye funktioner

Ud over det nye design, byder den nye sullissivik.gl også på en række nye funktioner, der gør servicemedarbejderen i stand til at give en mere fuldstændig betjening af borgerne. Af nye funktioner kan nævnes kontaktdatabasen, lovhenvisning samt online blanketter.

Fremtidens borgerservice

Ultimo januar 2012 lanceres sullissivik.gl som en borgerportal. Det betyder, at sullissivik projektenheden i samarbejde med landets servicemedarbejdere har cirka 3 måneder til at finpudse sullissivik.gl, inden borgerne får adgang og dermed mulighed for at betjene sig selv via internettet.

Udskydelse af lanceringen af borgerportalen

I forbindelse med borgerportalsprojektet er det nu enstemmigt blevet besluttet af FOIS medlemmerne og tovholderne i de kommunale borgerforvaltninger at udskyde lanceringen af borgerportalen fra 21. oktober 2011 til ultimo januar 2012. Sullissivik projektenheden ønsker dog stadig at lancere den nye portal d. 21.oktober 2011 men udelukkende til servicemedarbejderne.

Begrundelse for udskydelse af lanceringen:
Udviklingen af borgerportalsprojektet er i fuld gang; de fleste funktioner er på plads og portalen kan således benyttes af servicemedarbejderne som en forbedret afløser for den gamle portal. Men sullissivik projektenheden vurderer, at det er vigtigt at portalen byder på flere velintegrerede og velafprøvede funktioner, når den skal lanceres til borgerne.

Dette betyder følgende:

1. Vi lancerer d. 21 oktober 2011 til Servicemedarbejderne i Kommunerne

Fordele:

 • Servicemedarbejderne i Kommunerne lærer at bruge den nye sullissivik.gl og bliver trygge ved de nye funktioner, inden den bliver lanceret til borgerne
 • Servicemedarbejderne vil være med til at udforme/finpudse den nye sullissivik.gl inden den bliver lanceret til borgerne
 • De Kommunale webansvarlige kan fortsætte med at hente ”Embed” fra den nye sullissivik.gl, og få dem vist på de kommunale hjemmesider

2. Vi udskyder lancering til borgerne til ultimo januar 2012

Fordele:

 • Ved lancering til borgerne, er den nye sullissivik.gl velafprøvet af servicemedarbejderne
 • Servicemedarbejderne har haft mulighed for at vænne sig til den nye portal, og kan derfor være ambassadører for portalen og vejlede borgerne til selvbetjening
 • Den nye portal vil ikke kun indeholde en masse artikler/oplysninger, men derimod have selvbetjeningsløsninger/online formularer
  – derved vil borgerne få mulighed for at kunne læse og efterfølgende udfylde selvbetjeningsløsninger (dvs. at der kan ske online handlinger). De selvbetjeningsløsninger der vil være klar til lancering udvikles af SKAT, APNN, KIMIK IT
 • National Nem login forventes at være klar primo januar. Det betyder, at alle kan benytte sig af alle selvbetjeningsløsningerne og kun logge ind én gang ved brug af NemID

Lanceringen i ultimo januar 2012 vil være en ”Fælles national lancering” af en god og brugervenlig borgerportal med gennemtænkte løsninger og indhold, der dækker flere fagområder såsom ”Nukissiorfiit, Tele, Ini A/S, KNI, Pilersuisoq”, som sullissivik projektenheden arbejder med.