Monthly Archives: februar 2009

Kontrakten er nu på plads

Kontrakten til den fællesoffentlige bedre borgerservice projektet er nu underskrevet.

Den blev underskrevet af formanden Henrik Rafn for Kommunernes vegne, og Peter Schultz for Grønlands Hjemmestyrets vegne samt Michael de Voss for KMD´s vegne.

Henrik Rafn underskrev kontrakten i Ilulissat, og havde derfor ikke mulighed for at deltage til selve underskrivelsen af kontrakten. Read the rest of this entry

Reklamer

Hvad dækker serviceportalen?

 

Inden for de nærmeste 3-5 år realiseres en borgerservice og enklere administration i Grønland. Og der er i den forbindelse etableret et nyt fællesoffentligt borgerservicecenter, hvor der pt. er 2 medarbejdere via telefonisk og /eller mail-kontakt vil kunne yde supplerende bistand til de kommende 80 lokale servicecentre og dets medarbejdere.

Borgere og virksomheder kan fra hjem og arbejdsplads via en Internetbaseret Service-portal få informationer og kunne gennemføre selvbetjening vedrørende alle offentlige opgaver.

Det overordnede ansvar for projektet ligger i den fællesoffentlig IT-Styregruppe, der har hhv. 4 medlemmer fra de kommende 4 nye kommuner og 4 medlemmer fra Grønlands Hjemmestyres departementer samt bl.a Kanukoka.

edarbejderne i borgerservice enhederne i kommunerne såvel som i Hjemmestyret, skal de løse opgaver indenfor mange fagområder. Servicemedarbejderne er ikke specialister, og de skal derfor have adgang til den nødvendige viden og information for at hjælpe borgerne der henvender sig til serviceenhederne.

Denne viden tilvejebringes gennem en serviceportal, hvor fællesoffentlige borgerservice enhed stiller instrukser og den nødvendige viden til rådighed i samarbejde med vidensstyregruppen som består af 4 medlemmer fra hver af de storkommuner samt 2 medlemmer fra Grønlands hjemmestyret.

Nogle opgaver klares fuldt ud af borgerservice, i andre tilfælde skal der lidt hjælp til fra fagforvaltningen, og endelig vil der være henvendelser, som kun kan klares i fagforvaltningen. Borgerservice kommer på den måde til at fungere som filter for fagforvaltningerne i forhold til borgerne.

Bedre Borgerservice i Grønland

Inden for de nærmeste 3-5 år realiseres en borgerservice og enklere administration i Grønland. Og der er i den forbindelse etableret et nyt fællesoffentligt borgerservicecenter, hvor der pt. er 2 medarbejdere via telefonisk og /eller mail-kontakt vil kunne yde supplerende bistand til de kommende 80 lokale servicecentre og dets medarbejdere.

Borgere og virksomheder kan fra hjem og arbejdsplads via en Internetbaseret Service-portal få informationer og kunne gennemføre selvbetjening vedrørende alle offentlige opgaver.

Det overordnede ansvar for projektet ligger i den fællesoffentlig IT-Styregruppe, der har hhv. 4 medlemmer fra de kommende 4 nye kommuner og 4 medlemmer fra Grønlands Hjemmestyres departementer samt bl.a Kanukoka.