Category Archives: Min-side

Besøgstatistik på sullissivik.gl

Hver måned følger vi op på besøgsstatistikken for sullissivik.gl. I oktober er antallet af unikke brugere fordoblet fra 3.200 til 6.100.  Stigningen falder sammen med lanceringen af Min Side og online selvbetjening og giver et godt billede af at borgerne er klar til at betjene sig selv.

unikke besøgende


Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Online selvbetjening på sullissivik.gl

Med et NemID i hånden kan borgerne nu betjene sig selv online på sullissivik.glDagen idag den 5. oktober 2012 bliver det muligt at betjene sig selv online på borgerportalen sullissivik.gl. I første omgang kan man blandt andet søge om nyt jagtbevis samt registrere fangst, melde flytning, søge om boligsikring og tilmelde sig dag- og natrenovation.Samtidig åbner sullissivik.gl for Min Side. Min Side er borgerens personlige side hvorpå alle selvbetjeningsmulighederne er samlet under ét tag. Det betyder, at man kun behøver at logge ind én gang for at benytte sig af flere selvbetjeningstilbud.

Lancering af “Min side” og online selvbetjening

Lige nu lægges sidste hånd på “Min side” samt de første online selvbetjeningsmuligheder. Udviklingen af “Min side” og ikke mindst indgåelse af NemID aftalerne har været lidt af en længere proces, som dog har forløbet rigtig godt – takket være samarbejdsparterne og udviklerne af løsningerne.

Min side og login med NEMID

Min side og login med NEMID

Lanceringsdatoen er p.t. sat til fredag d. 5. oktober 2012.

I første omgang kan man blandt andet søge om nyt fritidsjagtbevis samt registrere fangst, melde flytning, søge om boligsikring og tilmelde sig dag- og natrenovation. For at kunne anvende “Min side” og selvbetjeningsmulighederne skal man logge ind med NemID.

Til lanceringen er der udarbejdet forskellige kampagne elementer:

 • Pressemeddelelse
 • Plakater til Borgerservicecentre
 • Pjecer til Borgerservicecentre
 • Video- og Radiospot

Ovenstående er nu ved at blive finpudset og vil være klar til d. 5. oktober.

Vi ser frem til at lancere “Min side” under mottoet: Sullissivik.gl – Simpel selvbetjening

Status på NemID implementering

I forbindelse med implementering af NemID – er der lidt udfordringer for at få alle aftalerne på plads, da aftalen er lidt kompleks før Grønland kan bruge NemID.

Dette skyldes at Grønland ikke har CVR nr. (Virksomhedsnummer) som kræves af Digitaliseringsstyrelsen og Nets (DanID) – derfor har man i samarbejde med IT-sekretariatet i Selvstyret undersøgt hvordan man kan benytte NemID i Grønland. Dette har så resulteret i at man indgår forskellige aftaler via. Grønlands Repræsentationen i København (som har CVR nr.) der på vegne af Grønland vil kunne udstede og administrere NemID.

Den endelige aftale underskrives 20 august 2012 mellem Digitaliseringsstyrelsen, DanID og Grønlands Repræsentationen (GR). Men i mellemtiden vil GR udfylde forskellige aftaler på vegne af Sullissivik.gl for at vi kan få testet “Min side” og NemID.

Følgende aftaler mangler før at vi kan teste løsningen i den endelige produktion:

 • Tjeneste Udbyder aftalen (blev udfyldt i maj måned 2012)
 • Medarbejdersignatur (GR har netop i uge 32 fået signatur)
 • Virksomhedssignatur (GR er ved at udfylde aftalen og forventes at være klar i uge 33)
 • PID – CPR-tjeneste (Sullissivik.gl i samarbejde med GR udfylder PID/CPR tjenesten)

Ovenstående aftaler er blot nogle elementer der skal indgås før Sullissivik.gl kan bruge NemID i produktionsmiljøet.

Se hvad Nets-danid.dk skriver om forskellige aftaler der skal indgås, før man kan lancere NemID på sullissivik.gl – https://www.nets-danid.dk/produkter/for_tjenesteudbydere/nemid_tjenesteudbyder/nemid_tjenesteudbyder_support/er_i_klar_til_drift_med_nemid_tjenesteudbyder/

Når disse aftaler er på plads, og vi er klar til at teste NemID på de 2 første selvbetjeningsløsninger vil vi lave et nyt indlæg her på vores blog.

Implementerings- og tidsplan for NemID.

20. august underskrives hovedaftalen mellem Grønlands Repræsentation og DanID. Fra 20. august indtil 17. september underskrives der aftaler mellem kommuner og DanID. Grønlands Repræsentation udleverer certifikaterne til medarbejderne når kommunerne har RA (Registrerings Autoritet) -aftalen på plads.

Omkring 11/12. september (praktisk og logistisk spørgsmål) uddannes Super RA-brugere i Kangerlussuaq, deltagerne er udpeget af kommunerne. Dernæst uddanner kommunerne deres egne medarbejdere som RA-brugere.

Efter den 17. september organiserer kommunerne deres udstedelse af kort og interne arbejdsrutiner, således borgerne ved henvendelse kan få udstedt og aktiveret deres NemID kort.

Fra den 17. september går Sullissivik i luften med en kampagne for selvbetjenings-løsninger i pressen og allerede fra den 20. august vil bankerne kunne give OCES certifikat til sine kunder.

 

Workshops om “Min side” og forankring af sullissivik

Lancering af den kommende borgerportal er på trapperne, hvilket tydeligt kan mærkes her i Sullissivik projektenheden.

Denne uge har budt på forskellige workshops omkring udviklingen af den kommende borgerportal og bedre forankring af portalen i Kommunerne.

Tirsdag afholdtes en workshop omkring visionerne for “Min side” projektet med deltagelse af Selvstyrets IT-sekretariatet, Skattestyrelsen samt KANUKOKA´s forretningsansvarlige på IT-området. Workshoppen blev holdt i samråd med 1508 A/S som står for udviklingen af borgerportalen og “Min side”.

Onsdag fortsatte man med at konkretisere Government processen i forhold til udviklingen af “Min side”; hvad vil Sullissivik projektenhedens, diverse dataejeres og de fremtidige brugeres rolle blive, hvilke interessenter er der i projektet og hvilke muligheder er der for at få et godt udbytte af projektet for interessenter i Grønland.

Torsdag står på Ambassadør-Tovholder workshop. Til workshoppen skal vi præcisere Ambassadørernes og Tovholdernes opgaver i forankringen af projektet i Borgerserviceenhederne. Vi skal sammen med ambassadørerne og tovholderne skrive en drejebog der beskriver, hvordan de hver især skal arbejde for kommunikationen omkring og forankringen af sullissivik.gl.

Vi har med andre ord masser af spændende opgaver foran os i ugerne op til lanceringen af den kommende borgerportal – og vi er allerede i fuld gang.

Borger.gl er på vej!

Nu nærmer lanceringsdatoen til den nye portal sullissivik.gl som bliver en borgerportal. Vi sidder alle i enheden med at forberede den nye sullissivik.gl hvor vi blandt andet gennemgår alle artiklerne og overskrifterne. Dertil er vi i fuld gang med at lave online formularer fra de 10 mest brugte blanketter.

Derfor ser vi meget frem til at skulle lancere sullissivik.gl som trykkes af d. 21 oktober 2011 i samråd med Kommunerne og Selvstyret.

Vi håber derfor at vi rammer plet til borgere i Grønland som benytter internet til at søge oplysninger indenfor det offentlige.

Andreas vores kommunikationskonsulent som er 1 års jubilæum i Sullissivik enheden

Andreas vores kommunikationskonsulent som har 1 års jubilæum i Sullissivik enheden

Der vil i slutning af august måned blive afholdt et workshop for udvikling af selvbetjeningsløsninger til den nye sullissivik.gl og for “Min side”.

Så vi har fuld drøn på her i Sullissivik projektenheden, og Kommunernes webansvarlige er også i fuld gang med at kopiere “embed” artiklerne fra sullissivik.gl til det kommunale hjemmesider i disse dage/måneder.

Spændende tid er foran os!

Workshop om “Min side” i uge 27

Til overtagelsesforretningen i uge 23, blev der taget lidt hul i udvikling af “Min-side” dvs. borgerens egen side om alt det data der ligger på det offentlige regi.

Oplægget var meget kort omkring hvordan sullissivik projektenheden kan komme videre i forhold til at udvikle “Min side”. Sidenhen blev der sendt et konceptforslag for udvikling af min-side (læs idefaserne – konceptforslaget).

For at komme videre fra idefase – konceptforslaget, var projektlederen for Sullissivik.gl nede i Danmark og holde workshop sammen med leverandørerne 1508for afklaring dertil afgrænse mulighederne til udviklingen af “Min side”. Før HC (projektlederen) tog ned til DK for at holde workshop, fik han aftalt med eksterne leverandører KIMIK IT om de kunne være tilrådighed for tekniske afklaringer for Kommunernes  fagsystemer og Skatte- styrelsens selvbetjeningsløsning i form af Selvangivelsen.

Til det var Ian N. Wennerfeldt direktøren for KIMIK IT meget samarbejdsvillig og gjorde at vi til workshop kunne hurtigt få afklaret tekniske setups for udviklingsmuligehederne af “Min side”.

For det videre forløb af udvikling af “min side” er:

 1. Konceptforslaget bliver færdiggjort efter afklaringerne under workshop
 2. Der bliver udarbejdet Business Case for udvikling af “min side
 3. At der bliver afholdt workshops i Nuuk med Kimik IT og interessenterne for udvikling af “Min side” – Skattestyrelsen, Kommunerne og Sullissivik
 4. Implementering af Beta version med strategi på lancering d. 21 oktober (med borgere som testpersoner og It-leverandører i Grl for “Min side”)

Alt i alt så har dagene været rigtig gode, da der blev afklaret en masse ting sammen med 1508 for hvordan udviklingen af “min side” skal køres og ikke mindst afklaringer omkring det tekniske muligheder med Kimik ITs fagsystemer som levere til Kommunerne og Selvstyret aka. SKAT for selvangivelser, forskudsregistrering.

For eventuelt spørgsmål om “Min side” er I velkommen til at kontakte projektlederen Hans Christian Sværd på hcsv@kanukoka.gl og sullissivik@kanukoka.gl