Monthly Archives: februar 2011

Effektmåling og brugerundersøgelse af Sullissivik.gl

Der er nu igangsat “Effektmåling og nulpunktsanalyse” om brugen af sullissivik.gl i samarbejde med HS Analyse. Effektmålingen er for at se om servicemedarbejderne oplever ”80 %” straksafklaring ved brug af sullissivik.gl, og om borgerne oplevere bedre service når de henvender sig til servicecentrene.

Effektmålingen vil vi også benytte som ”nulpunkts” måling, dvs. at der bliver foretaget flere analyser/effektmålinger efter lancering af borgerportalen. Dvs. indenfor 1 årstid vil der blive foretage endnu en effektmåling. Effektmåling af sullissivik.gl

Effektmålingen dertil spørgeundersøgelsen er delt op i 3 kategorier som er:

  1. Borgerundersøgelse. Standard er omkring 700 svar fra tilfældige personer over hele landet. Undersøgelsen opstartes ultimo februar og rapport afleveres ultimo marts
  2. Servicemedarbejdere. 10-12 spørgsmål der udformes så de kan gentages og effekten af sullissivik.gl kan måles løbende. Sullissivik udsender og indsamler skemaer, HS Analyse udfører databehandling og afrapportering. Undersøgelsen opstartes ultimo februar og rapport afleveres ultimo marts
  3. Sagsbehandlere. 10-12 spørgsmål der udformes så de kan gentages og effekten af sullissivik.gl kan måles løbende. Sullissivik udsender og indsamler skemaer, HS Analyse udfører databehandling og afrapportering. Undersøgelsen opstartes ultimo februar og rapport afleveres ultimo marts

Vi her i Sullissivik enheden ser frem til at modtage data fra HS analyse ultimo marts 2011, og er også meget spændt på at se resultaterne.

Reklamer

Opfølgning og målinger for brugen af sullissivik.gl

Vi har her i Sullissivik enheden stor fokus på brugen af www.sullissivik.gl og har i den sammenhæng fået sat Google Analytics op, så vi kan nu følge med i besøgstallet for brugerne af http://www.sullissivik.gl både af unikke (besøgende på website som er inden på sullissivik.gl flere gange samme dag – tælles i princippet som én besøgende).

Besøgstallet der er ved den første ”måling” som er foretaget fra medio december til medio januar 2011 har vi haft unikke besøgende på sullissivik.gl alt i alt 585 brugere og er fordelt mellem forskellige kommunevalg og ”fællesindhold”.

På nedenstående graf kan man se hvilke kommune brugerne har trykket på:

Unikke besøgstal
Unikke besøgstal for sullissivik.gl

Besøgstallet kan netop bruges til at vi herfra sullissivik enheden kan være mere målrettet i forhold til at lave indsatser for brugen af sullissivik.gl af servicemedarbejderne i Kommunerne.

 
 

Klar til en ny sæson

Et år er gået siden de første artikler vedrørende social området blev publiceret på sullissivik.gl. Derfor er vi nu – med ihærdig hjælp fra Departementet for Sociale Anliggende – ved at revidere, opdatere og gøre alle artiklerne forårsklar til 2011. Og det er et arbejde, som alle involverede energisk bidrager til:

  • Hele social området er delt op i 14 underkategorier, som vi reviderer en efter en
  • Én gang om ugen mødes vi med fageksperter fra departementet, for at gennemgå alle artikler indenfor en eller flere underkategorier
  • Når de så får fri herfra, arbejder de videre med udkast og forslag til ændringer
sociale artikler

revurdering af artikler

Herfra kan vi kun sige tusinde tak for den store indsats I ligger for dagen.

Senere venter samme tur for alle de andre 500 artikler, der nu ligger inde på portalen.