Monthly Archives: marts 2011

Gennemgang af artikler i Sullissivik – SKAT

Opfølgninger på sullissiviks artikler for at validere dem på ny har nu nået Skatteområdet, vi har i den sammenhæng sendt oversigten dertil artiklerne til Skattestyrelsen om at få dem valideret på ny.

Til SKAT`s skriveworkshop blev der udarbejdet 45 artiklerne og som er publiceret på sullissivik.gl for 1 års tid siden som drejer sig om følgende områder:
 • Inddrivelsesmyndighed
 • Moms
 • Skat
 • Arbejdsgiverregister
 • CITES
 • Afgifter
 • Selvskaber og Erhvervvirksomheder
 • Årsregnskaber
 • Afskrivninger

Vi har nu modtaget Inddrivelsesmyndighedsområdet og Afgifter med små justeringer, og afventer for tilbagemeldinger for det øvrige områder fra Skattestyrelsen.

Vi takker alle for deres fantastiske indsats i forhold til revurdering af artiklerne, og ikke mindst for det fortsatte arbejde til skriveworkshops indenfor nye fagområder

Reklamer

Afstemning om sullissivik´s blog

Skriveworkshop med Politiet

UPDATE: Med samarbejde med Politiets borgersektionsleder blev der på 1 dag skrevet 10 artikler og dækker – PAS, Kørekort, Straffeattest, Bilregistrering og Jagtvåben (import og eksport)

I forbindelse med den kommende lancering af Borgerportalen, har vi haft ønske om også at få lagt noget viden ind, som ikke kun omhandler ” offentlige forvaltninger” men også viden fra bla. Politiet, Nukissiorfiit, INI, Tele Greenland

Vi har derfor taget det første “skridt”  ved at samarbejde med Borgersektionslederen fra Politiet i Grønland, som ligenu arbejder sammen med os på at få produceret artikler indenfor bl.a:

 • Hvordan får man PAS, og hvorfor man skal have det?
 • Hvad er en straffeattest?
 • Hvordan får jeg et kørekort?
 • Skal jeg registrere min bil?
 • Skal jeg have våbentilladelse?

Det bliver derfor spændende at se resultaterne indenfor Politietsborgersektionen.

Vi har også haft et møde med A/S INI, og i det forbindelse har fået aftalt at holde et skriveworkshop i uge 21 for at afdække INI området.

 

 

Skriveworkshopsresultater for Løn og Personaleområdet

Skriveworkshoppen inden for Løn og Personale området er nu vel overstået.

Først og fremmest vil vi her fra Sullissivik enheden gerne rette en stor tak til workshoppens deltagere, som kom her til Nuuk fra de fire kommuner, for at bidrage med deres viden og iver. Resultatet er foreløbigt 39 artikler, som blandt andet omhandler offentlige ansattes løn, ferie og pensionsforhold. Disse artikler skal nu korrekturlæses, valideres, oversættes og valideres igen før de ser dagens lys på sullissivik.gl.

Skriveworkshoppen bød som altid på nye udfordringer. Denne gang var den altovervejende udfordring forholdet mellem offentligt ansattes generelle rettigheder og pligter og de overenskomstregulerede rettigheder og pligter. Løsningen blev at skriveworkshopdeltagerne ”kun” skrev om de generelle regler.

artikeloversigt
Atikel oversigt for Løn og Personaleområdet

Det betyder på den ene side, at borgere, der ønsker at vide noget om offentligt ansattes pligter og rettigheder, stadig skal kende deres overenskomstaftaler for at få specifikke svar på f.eks. hvor meget de bør få i løn. På den anden side betød det, at vi kunne nå at få afdækket mange emner under skriveworkshoppen, hvorfor der bliver megen relevant information at hente på sullissivik.gl om offentligt ansattes rettigheder og pligter.

Skriveworkshopsudfordringer indenfor Løn og Personaleområdet

Vi har i disse dage skriveworkshop indenfor “Personale og Løn” området, og kunne fra henvendelsesanalyserne se, at meget af indholdet vil være knyttet op i mod overenskomster.

Hvordan kan man i sådan situation “takle” udfordringen, og hvilke form skal man benytte for at skrive artikler indenfor Personale og Løn området?

Til det havde vi herfra Sullissivik enheden en bud på at skrive og strukturer området

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

Dvs. at man først laver generelle artikler som har udgangspunkt i “ferieloven” m.fl. – men derefter vil de blive knyttet op i mod overenskomsterne som er meget specifikke.

Vi er derfor meget spændte på, at se resultatet over alle artiklerne indenfor Løn og Personaleområdet, som kan virke meget internt relateret til det offentlige i Grønland

Men mon ikke at mange af artiklerne kan bruges af alle, da der er skrevet indtil videre 15 artikler som vi kan få gavn af som borgere 🙂

 
 

Gennemgang af artiklerne i sullissivik.gl – USF

Som tidligere annonceret, er vi i fuld gang med at lave opfølgninger på sullissiviks artikler for at validere dem på ny.
– Og i den sammenhæng har vi lavet opfølgning på USF ( Uddannelsesstøtteforvaltning)
unge på uddannelse
Uddannelse

Til USF`s skrive workshop  blev der udarbejdet 14 artiklerne og publiceret på sullissivik.gl for 1 års tid siden. De 14 artikler er nu revurderet  på ny af USF personalet, og 5 af  USF artiklerne er  blevet omskrevet lidt og opdateres ind på sullissivik når de er oversat. Vi takker for USF personalet for validering af artiklerne.

Yderligere er vi ved at være igennem alle artiklerne indenfor Social området, og mangler følgende områder:

 • Vidtgående handicap
 • Børn og Unge
 • Sociale Boligere
 • Krisecentre og
 • Underholdsbidragsområdet.

Det forventes at Børn og unge, sociale boligere, krisecentre samt underholdsbidrag bliver godkendt på ny fredag d. 4  marts 2011 til et opfølgningsmøde, derefter vil de blive sendt til oversættelse, før de bliver lagt ind på sullissivik.gl.

I forhold til Vidtgående Handicap området er der etableret et samarbejde med IPIS personalet samt Departement for Socialanliggende, som vil revurdere artiklerne, der vil der være opfølgning på området 16 marts 2011.

Vi takker alle for deres fantastiske indsats i forhold til revurdering af artiklerne, og ikke mindst for det fortsatte arbejde til skriveworkshops indenfor nye fagområder.