Monthly Archives: juli 2009

Revurdering af basestrukturen

I forhold til workshops med 1508 kom der nogle issues op omkring basestruktur på Talisma dertil vidensstrategien.

Dertil har BB enheden i samråd med 1508 haft dialog om at finde en løsningsmodel til det nuværende setup på talisma, som blev drøftet til mødet hvor KMD kom med nogle alternativer til ændringen af basestrukturen samt vidensstrategien til opbygning af vidensbasen.

Ændringen kunne være, at man i stedet benyttede sig at 1 base (i stedet for 10 baser som i dag) dvs. at man kommer til at dele både fællesindhold og kommune specifikt indhold/oplysninger som kan være takster eller jagt områder m.v. i stedet for at være særskilt.

Til selve løsningsmodelen som blev tegnet op, skal der laves et ”workaround” workshop med repræsentanterne fra KANUKOKA og BB enheden i samråd med KMD d. 11 og 12 august 2009 hos KMD – DK

I det forbindelse vil KMD have 3 løsningsforslag til issue for vidensbase opbygningen samt vidensstrategien.

Dog vil der ikke være noget garanti for at kommunerne får deres eget base i den løsningsforslag som blev skitseret op, men kan sagtens benyttes hvor der blot er ”tomt” felt på fællesindholdsdelen.

Det er derfor en vigtighed at kommunerne er med til at træffe beslutningen omkring ændringen af basestrukturen, så kommunerne også får ejerskabsfornemmelse af selve løsningen.

Reklamer

”Projektet” socialindsatsområdet

I forbindelse med projekt Bedre Borgerservice er Grønlands Selvstyre og KMD blevet enige om, at KMD udarbejder et forslag til opbygning af indhold på det sociale område, og at de i fællesskab gennemfører et intensivt forløb for at samle viden indenfor socialområdet hvor der:

• Arbejdes intenst

• I en kort periode

• Med koncerterede ressourcer

• På et afgrænset område (social) med at etablere et velfungerende vidensområde i vidensløsningen.

Projekt ”socialindsatsområdet” skal tilbageveje tilstrækkelig med indhold om det sociale område, til at understøtte myndigheder og borgere i en mere effektiv udmøntning af socialpolitikken.

De erfaringer man får samlet op til den intensive arbejdsuge vil man benytte sig af, til de fortsatte arbejde i vidensindsamlingen til den kommende serviceportal, hvor man bl.a. skal i gang med nye fagområder eks. Teknik og miljø området.

Derfor vil ”projektet socialindsatsområdet” være et rigtig godt erfaringsopsamling for BB enheden og ikke mindst for personalet der sidder i borgerserviceenhederne som fremadrettet kan lave straksafklaringer der ikke er sagsbehandlingsopgaver.