Category Archives: Skriveworkshop

Skriveworkshop med Nukissiorfiit

For at imødegå projektetsmålsætning “1 indgang til det offentlige“, har vi nu i disse dage skriveworkshop med Nukissiorfiit – Energiselskabet. Nukissiorfiit.gl

Og lige nu sidder 7 friske deltagere fra Nukissiorfiit og skriver på livet løs, så borgerne i fremtiden også kan få svar på deres spørgsmål angående f.eks.

 • El
 • Vand
 • Varme

Nukissiorfiit har en velfungerende hjemmeside med mange gode artikler. Det betyder, at vi står med en udfordring omkring snitfladen mellem www.nukissiorfiit.gl og www.sullissivik.gl.

Målet er, i overensstemmelse med projektets målsætning, at borgeren skal kunne finde de relevante oplysninger og betjene sig selv 1
sted
. Samtidig skal vi undgå dobbeltadministration – det vil sige, at
artiklerne ikke skal vedligeholdes 2 steder.

Efter skriveworkshoppen vil vi derfor mødes med Nukissiorfiits
koordinationsgruppe for at få afklaret snitfladen mellem Nukissiorfiits
hjemmeside og sullissivik.gl

Skriveworkshop med INI – UPDATE

UPDATE: Ved det 3 dag blev den mega lange liste udtømt og der var tilsammen blevet skrevet 68 artikler i 2 hele dage,  som er en ny rekord i det skriveworkshops vi tidligere har afholdt. Dette betyder også at skriveworkshop deltagerne kunne smutte tidligere nemlig allerede ved 13 tiden da der ikke var flere emner at skrive om. Vi siger mange tak til skriveworkshopsdeltagerne og ser også frem til at få lagt artiklerne ind på sullissivik.gl og ikke mindst for et fortsat rigtig god samarbejde.

I disse dage afholder vi skriveworkshop med INI – og det går mildest talt derudaf med 100 km/t. 8 friske deltagere fra INI mødte op tirsdag morgen på vores matrikel, klar til at nedfælde vejledninger og procedurer til grønlands borgere. Efter en halv dag ved tastaturerne havde de allerede produceret 17 artikler og nu – ved 2. dagens afslutning er der 53 artikler klar. Det betyder, at sullissivik.gl inden længe kan vejlede borgerne om hvad de skal gøre hvis de f.eks.

 • gerne vil skrive sig op til en bolig
 • får tilbudt en bolig
 • gerne vil bytte bolig
 • gerne vil fremleje deres bolig
 • vil flytte fra deres bolig
 • vil anmelde en skade

Samtidig kan borgeren få svar på f.eks.:

 • Hvorfor der bliver lavet en indflytningsrapport
 • Hvorfor de skal betale depositum
 • Hvordan a conto vand og varme er beregnet
 • Hvad viceværten laver

Sidst men ikke mindst kan de, der ejer et boligstøtte hus, også hente en masser af hjælp. Blandt andet kan man læse om:

 • Tilskud til forbedringer og istandsættelser
 • Konvertering af lån og restancer
 • Forsikringer
 • Overdragelse og tilbagegivelse
 • Ejerskifte

Og listerne er meget længere. Vi glæder os til at hvor lange de bliver i morgen, når vi afslutter en forrygende produktiv skriveworkshop med INI.

Så holder kultur og fritidsområdet luft

I februar 2010 afholdte vi en skriveworkshop under overskriften: ”Kultur og Undervisning”. Dengang fokuserede vi primært på undervisningsområdet, hvorfor kulturområdet på sullissivik.gl til i dag har været præget af utætte huller. For at rode bod herpå åbnede vi derfor tirsdag den 10. maj 2011 dørene til endnu en skriveworkshop – denne gang under overskriften ”Kultur og fritid” – og bød velkommen til 7 repræsentanter fra kommunerne, Selvstyret og Grønlands Nationalmuseum. Og der blev arbejdet ihærdigt på at få afdækket kultur og fritidsområdet fuldstændigt. F.eks. blev der skrevet artikler om:

 • Museer
 • Folkebiblioteker
 • Kunstværksteder
 • Idræt og idrætsanlæg
 • Diverse tilskudsordninger og puljer
 • Service-, forsamlings og kulturhuse

Deltagerne var så hurtige, at der også blev tid til at nedfælde lokale kontaktoplysninger og andre kommunespecifikke informationer. Det betød blandt andet, at telefonerne blev rødglødende den sidste dag på workshoppen, da diverse kontaktoplysninger skulle tjekkes med kommunernes bagland. Vi er utrolig glade for det arbejde, der blev lagt for dagen. For det betyder at vi allerede nu kan tilføje kontaktoplysninger og anden kommunespecifik information til artiklerne.

3 dage, 36 artikler samt en hel masse kommunale kontaktoplysninger og anden relevant kommunal information senere slap vi grebet i workshopdeltagerne. Herefter kunne de så bruge resten af torsdagen på at få et glimt af Hillary Clinton, som sammen med sine kollegaer i Arktisk Råd brugte dagen på at sætte deres underskrift – vi er glade for at vores deltagere er noget mere produktive.

Her fra sullissivik projekt enheden siger vi mange tak for den gode indsats under skriveworkshoppen og vi ser frem til et fortsat samarbejde.

2 forrygende hektiske uger forud!

Vi skriver mandag den 2. maj 2011, og vi ser frem til en forrygende hektisk uge, der nok skal holde os alle på stikkerne.

I morgen – den 3. maj – holder vi styregruppemøde med vores leverandører KMD og 1508 for at diskutere borgerportalsprojektets fremdrift.

Dagen efter – den 4. maj – har vi inviteret kommunernes samt Selvstyrets kommunikationsdirektører til workshop, hvor vi i samarbejde skal finde ud af, hvordan vi kan forbedre kommunikationen imellem projekt sullissivik, kommunerne og Selvstyret. Det bliver meget interessant at se hvilke kommunikationsmuligheder der er derude – og vi glæder os til at byde kommunikationsdirektørerne velkommen.

Vi lukker og slukker ugen med endnu et styregruppemøde. Denne gang med den Fælles Offentlige It Styregruppe.

Næste uge – uge 19 – bliver ikke mindre forrygende, for da byder vi indenfor til skriveworkshop om Kultur, Kirke og Forskning (opfølgning). Vi glæder os til at slå dørene op for de 5 deltager, som repræsenterer kommunerne, Selvstyret samt Grønlands nationalmuseum. Det bliver 3 intensive dage og fyldepennen kommer ikke til at holde hvil.

Skriveworkshop med Politiet

UPDATE: Med samarbejde med Politiets borgersektionsleder blev der på 1 dag skrevet 10 artikler og dækker – PAS, Kørekort, Straffeattest, Bilregistrering og Jagtvåben (import og eksport)

I forbindelse med den kommende lancering af Borgerportalen, har vi haft ønske om også at få lagt noget viden ind, som ikke kun omhandler ” offentlige forvaltninger” men også viden fra bla. Politiet, Nukissiorfiit, INI, Tele Greenland

Vi har derfor taget det første “skridt”  ved at samarbejde med Borgersektionslederen fra Politiet i Grønland, som ligenu arbejder sammen med os på at få produceret artikler indenfor bl.a:

 • Hvordan får man PAS, og hvorfor man skal have det?
 • Hvad er en straffeattest?
 • Hvordan får jeg et kørekort?
 • Skal jeg registrere min bil?
 • Skal jeg have våbentilladelse?

Det bliver derfor spændende at se resultaterne indenfor Politietsborgersektionen.

Vi har også haft et møde med A/S INI, og i det forbindelse har fået aftalt at holde et skriveworkshop i uge 21 for at afdække INI området.

 

 

Skriveworkshopsresultater for Løn og Personaleområdet

Skriveworkshoppen inden for Løn og Personale området er nu vel overstået.

Først og fremmest vil vi her fra Sullissivik enheden gerne rette en stor tak til workshoppens deltagere, som kom her til Nuuk fra de fire kommuner, for at bidrage med deres viden og iver. Resultatet er foreløbigt 39 artikler, som blandt andet omhandler offentlige ansattes løn, ferie og pensionsforhold. Disse artikler skal nu korrekturlæses, valideres, oversættes og valideres igen før de ser dagens lys på sullissivik.gl.

Skriveworkshoppen bød som altid på nye udfordringer. Denne gang var den altovervejende udfordring forholdet mellem offentligt ansattes generelle rettigheder og pligter og de overenskomstregulerede rettigheder og pligter. Løsningen blev at skriveworkshopdeltagerne ”kun” skrev om de generelle regler.

artikeloversigt
Atikel oversigt for Løn og Personaleområdet

Det betyder på den ene side, at borgere, der ønsker at vide noget om offentligt ansattes pligter og rettigheder, stadig skal kende deres overenskomstaftaler for at få specifikke svar på f.eks. hvor meget de bør få i løn. På den anden side betød det, at vi kunne nå at få afdækket mange emner under skriveworkshoppen, hvorfor der bliver megen relevant information at hente på sullissivik.gl om offentligt ansattes rettigheder og pligter.

Skriveworkshopsudfordringer indenfor Løn og Personaleområdet

Vi har i disse dage skriveworkshop indenfor “Personale og Løn” området, og kunne fra henvendelsesanalyserne se, at meget af indholdet vil være knyttet op i mod overenskomster.

Hvordan kan man i sådan situation “takle” udfordringen, og hvilke form skal man benytte for at skrive artikler indenfor Personale og Løn området?

Til det havde vi herfra Sullissivik enheden en bud på at skrive og strukturer området

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

Dvs. at man først laver generelle artikler som har udgangspunkt i “ferieloven” m.fl. – men derefter vil de blive knyttet op i mod overenskomsterne som er meget specifikke.

Vi er derfor meget spændte på, at se resultatet over alle artiklerne indenfor Løn og Personaleområdet, som kan virke meget internt relateret til det offentlige i Grønland

Men mon ikke at mange af artiklerne kan bruges af alle, da der er skrevet indtil videre 15 artikler som vi kan få gavn af som borgere 🙂

 
 

Gennemgang af artiklerne i sullissivik.gl – USF

Som tidligere annonceret, er vi i fuld gang med at lave opfølgninger på sullissiviks artikler for at validere dem på ny.
– Og i den sammenhæng har vi lavet opfølgning på USF ( Uddannelsesstøtteforvaltning)
unge på uddannelse
Uddannelse

Til USF`s skrive workshop  blev der udarbejdet 14 artiklerne og publiceret på sullissivik.gl for 1 års tid siden. De 14 artikler er nu revurderet  på ny af USF personalet, og 5 af  USF artiklerne er  blevet omskrevet lidt og opdateres ind på sullissivik når de er oversat. Vi takker for USF personalet for validering af artiklerne.

Yderligere er vi ved at være igennem alle artiklerne indenfor Social området, og mangler følgende områder:

 • Vidtgående handicap
 • Børn og Unge
 • Sociale Boligere
 • Krisecentre og
 • Underholdsbidragsområdet.

Det forventes at Børn og unge, sociale boligere, krisecentre samt underholdsbidrag bliver godkendt på ny fredag d. 4  marts 2011 til et opfølgningsmøde, derefter vil de blive sendt til oversættelse, før de bliver lagt ind på sullissivik.gl.

I forhold til Vidtgående Handicap området er der etableret et samarbejde med IPIS personalet samt Departement for Socialanliggende, som vil revurdere artiklerne, der vil der være opfølgning på området 16 marts 2011.

Vi takker alle for deres fantastiske indsats i forhold til revurdering af artiklerne, og ikke mindst for det fortsatte arbejde til skriveworkshops indenfor nye fagområder.

Årets første skriveworkshop

Så er skriveworkshops startet for alvor i år, og vi “kick-starter” med Bolig, Infrastruktur og Trafik området i disse dage.
Farverige huse i Grønland

Det betyder, at vi snart har afdækket alle departementsområderne i Selvstyret. Der vil dog være en masse opfølgninger. På en skriveworkshop får vi normalt produceret omkring 30- 40 artikler indenfor hver fagområde. Det kalder vi for “Top 30” borgerhenvendelser. Men der kan skrives flere artikler inden for de enkelte områder. Derfor skal vi følge op på fagområderne.

Nye fagområder samt opfølgninger i år:

 • Indhentning af Kommunespecifikt artikler
 • Kultur, Kirke og Forskningsområdet
 • Personale, HR og lønområdet

Nye områder som planlægges (men som ikke er endelig godkendt) er:

 • Politi og Brandvæsen
 • Ini A/S
 • Nukissiorfiit
 • Tele Greenland

 Vi ser frem til det fortsatte vidensindsamling til sullissivik.gl – som nu til d.d. ligger med 500 artikler som dækker alt fra “Affaldshåndtering til Uddannelsesstøtte”.

Godt Nytår til alle – 2011 bliver et spændende år

Mellem jul og Nytår blev Løsningsbeskrivelsen for den kommende Borgerportal underskrevet af formanden og næstformanden for FOIS (Det Fællesoffentlige IT-styregruppe), og betyder nu at vi for alvor skal til at gå i gang med opgradering af sullissivik.gl til at være både et service- og borgerportal.

Baggrund
Kontrakten vedr. Projekt Bedre Borgerservice indeholder en option om udvikling og implementering af en Borgerportal. Udvikling og implementering af Borgerportalen som den er beskrevet i kontrakten har efter yderligere dialog mellem kunden og Leverandøren vist sig ikke at dække behovet og ønskerne til en fremtidig Borgerportal.

For at afdække mulighederne har der været gennemført en foranalyse vedrørende en ny Borgerportal og ud fra de skitserede løsningsmuligheder har den fælles offentlige IT-styregruppe (FOIS) besluttet, at udvikle og implementere den Borgerportal der i foranalysen omtales som”Implementeringsforslag 2: Sullissivik opgraderes til Borgerportal”.

I dette scenarie etableres en selvstændig borgerportal, men indenfor rammerne af Sullissiviks brand og organisation. Princippet er, at den eksisterende sullissivik.gl udbygges og opgraderes til at være en reel borgerportal.

Forsiden af den kommende sullissivik.

Forsiden af den kommende opgraderede sullissivik.gl

Løsningsdesign
En del af filosofien bag den nye borgerportal sullissivik.gl er at lave en modulært opbygget portal, således, at det senere er muligt at udvide løsningen men ny funktionalitet. Dette giver sig udslag i både det funktionelle og det grafiske løsningsdesign. Eksempelvis er der i det grafiske design lagt op til at der senere kan tilføjes en loginfunktion (NemID eller Digitalsignatur) og på det funktionelle niveau giver løsningens modulopbygning gode forudsætninger for at bygge videre på den beskrevne funktionalitet. Det konkrete løsningsdesign indeholder 3 overordnede elementer teknisk, funktionelt og grafisk 

Dertil er der 3 vigtige elementer i den kommende sullissivik.gl som er følgende:

 1. ”Embed funktion”
  Kommunerne, offentlige institutioner m.m. kan have en interesse i at kunne vise indhold fra Sullissivik på deres websites. For at imødekomme dette krav bliver det muligt at hente en stump kode, der indsat på en hjemmeside, vil vise udvalgt indhold fra portalen.
 2. Selvbetjenings-/blanketløsning – “Formular Builder”
  Formular Builderen giver Sullissivik en mulighed for at gøre alle blanketter elektroniske, således, at de nuværende offentlige papirblanketter kan gøres elektroniske i det tempo som Sullissivik ønsker. Udarbejdelse af elektroniske formularer sker via en meget fleksibel og enkel arbejdsproces hvor opbygningen sker ud fra et antal prædefinerede felter. Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital signatur (som f.eks. NemID).
 3. Mobilportal af sullissivik.gl
  En del borgerne i Grønland benytter smartphones til informationssøgning, hvorfor det er relevant med en mobil udgave af sullissivik.gl der er tilpasset denne platform. Formålet med m.sullissivik.gl er overordnet det samme som på hovedportalen, men udtrykket er væsentligt mere enkelt og en del værktøjer vil ikke være tilgængelige på den mobile portal.

Vi ser derfor frem til at skulle lancere den nye sullissivik.gl for både Servicemedarbejderne og Borgerne i Grønland.