Blogarkiv

Workshops om “Min side” og forankring af sullissivik

Lancering af den kommende borgerportal er på trapperne, hvilket tydeligt kan mærkes her i Sullissivik projektenheden.

Denne uge har budt på forskellige workshops omkring udviklingen af den kommende borgerportal og bedre forankring af portalen i Kommunerne.

Tirsdag afholdtes en workshop omkring visionerne for “Min side” projektet med deltagelse af Selvstyrets IT-sekretariatet, Skattestyrelsen samt KANUKOKA´s forretningsansvarlige på IT-området. Workshoppen blev holdt i samråd med 1508 A/S som står for udviklingen af borgerportalen og “Min side”.

Onsdag fortsatte man med at konkretisere Government processen i forhold til udviklingen af “Min side”; hvad vil Sullissivik projektenhedens, diverse dataejeres og de fremtidige brugeres rolle blive, hvilke interessenter er der i projektet og hvilke muligheder er der for at få et godt udbytte af projektet for interessenter i Grønland.

Torsdag står på Ambassadør-Tovholder workshop. Til workshoppen skal vi præcisere Ambassadørernes og Tovholdernes opgaver i forankringen af projektet i Borgerserviceenhederne. Vi skal sammen med ambassadørerne og tovholderne skrive en drejebog der beskriver, hvordan de hver især skal arbejde for kommunikationen omkring og forankringen af sullissivik.gl.

Vi har med andre ord masser af spændende opgaver foran os i ugerne op til lanceringen af den kommende borgerportal – og vi er allerede i fuld gang.

Sullissivik er blevet en succes

Sullissivik enheden har etableret sig – både som navn og som en organisation. Sullissivik har sat en ny standard for vidensdeling og vidensproduktion i det offentlige i Grønland. – skrevet af leverandørerne KMD og 1508 A/S for foranalyse af borgerportalsprojektet.

Dette er vi selvfølgelig meget stolt af, og ikke mindst enige i at enheden som sådan har fået skabt standarder i vidensdeling i Grønland, og at vi har fået skabt en brand nemlig Sullissivik. Der ligger dog flere udfordringer omkring forankringsprocessen for brugen af portalen sullissivik.gl ude hos Kommunerne, da medarbejderne ellers har et værktøj -vidensbase til at betjene borgeren i form af en straksafklaring ved at søge på sullissivik.gl

Vi har derfor i samarbejde med fagområdecheferne og borgerservicechefer i det 4 kommuner, fået udarbejdet et fællesindsatsområder på:

 1. at man 1 gang om ugen følger op på om servicemedarbejderne som sidder ude ved skranke bruger sullissivik.gl dertil drøfte erfaringerne ved brugen af sullissivik og at skulle formidle indholdet til borgeren
 2. at man registrerer om servicemedarbejderne bruger sullissivik.gl
 3. at der laves en særlig indsat på at “gamle vaner” bliver til “straks afklaring”
 4. at sullissivik.gl bliver en standard startside på alle servicemedarbejdernes browsere (Internet Explorer m.v.)

Dertil skal der også laves en fællesinformationsmateriale i samarbejde med fagområdecheferne som alle medarbejderne i Kommuner får tilsendt.

– tilgå vidensportalen www.sullissivik.gl og søg om dit spørgsmål til det offentlige – eksempel “Hvordan kan jeg søge om arealtildeling

God sommer til alle

Så er sommeren for alvor kommet til Grønland, og vil derfor ønske alle samarbejdspartnerne i Kommunerne, Selvstyret og leverandørerne en rigtig god sommer.

Kursen er sat for Grønland

Kursen er sat for Grønland

Sullissivik – enheden holder sommerferie, men har allerede flere workshops på “skinnerne” til August måned. Efter sommerferien vil der være skriveworkshops inden for bla. Fiskeri, Fangst og Landbrugs-, Piareersarfiit, Erhvervs området.

Der er samtidigt et større analyse for validering af borgerportalsprojektet som kører i Juli, August og September måned, efter validering af foranalyserne, vil bogerportalsprojektet blive opstartet.

Så efteråret er allerede fuld booket til forskellige aktiviteter. 

Rigtig god sommer!

Sommer hilsen – Sullissivik enheden.

Veloverstået og vellykket workshop omkring borgerportal strategi

I disse dage har Sullissivik enheden været i Ilulissat for at holde workshop, omkring hvordan man bedst kan lave en ”borgerportal” for alle borgerne i Grønland.

Formålet med workshop

 • Hvordan skal de digitale borgerservices præsenteres for brugerne i de forskellige kommunale interfaces/hjemmesider
 • Præsentation af 4 scenarier for hvordan man kan lave borgerportal

Til det deltog de webansvarlige i Kommunerne og Selvstyret dertil beslutningstagerne.
Primære konklusioner for workshop i Ilulissat er følgende:

 1. Sullissivik, den centrale vidensenhed har ansvaret for vidensopbygning af indhold.
 2. De fire kommuner vedligeholder fortsat deres egne hjemmesider. Sullissivik fokuserer på at udvikle standarder for udveksling af data mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.
 3. Hver kommunes egen identitet er helt essentiel, hvilket skal give sig til udtryk i design og form på de kommunale hjemmesider.
 4. Det er ønskeligt, at der kan søges på tværs af fællesbase og kommunale hjemmesider.
 5. Sullissivik skal yde support til kommunerne i forhold til visning af borgerportalindhold på de kommunale hjemmesider. Til facilitering af dette kan der b.la. oprettes et partnerforum under sillisivik.gl.

Konklusionerne blev drøftet godt igennem, og alle kommunerne var enige om at kommunernes hjemmesider dertil identitet skal vægtes højt.  Derfor skal der på tværs af kommunerne og KANUKOKA oprettes et arbejdsgruppe for at imødegå ønskerne fra kommunerne og Selvstyret for det videre arbejd.

Kommunaldirektørerne på besøg i Sullissivik

Vi har haft stor fornøjelse at have haft kommunaldirektørerne på besøg her i Sullissivik.

Der blev præsenteret for, hvordan arbejdsgangen er i forhold til vidensinsamlingen til serviceportalen. Dvs. at de nu er forståelse for, at  der ligger et større arbejdsprocedurer for videnindsamlingen som er følgende:

 • Workshop
 • Validering af artikler af jurister
 • Oversættelse af artikler
 • Validering af de oversatte artikler
 • Indsættelse på serviceportalen

Som tilsammen giver ca. 10 uger for hele processen, fra at man har holdt skriveworkshop, til man har fået lagt fagområdet ind på portalen.

Der blev samtidigt besluttet om afholdelse af lederkursus for kommunerne, og vil blive afholdt i forbindelse med den kommende Delegeret møde i Ilulissat d.16 maj til og med d. 18 maj
Målgruppen for lederkurset er følgende:

 • Kommunaldirektører
 • Borgerservicechefer
 • Kommunikationschefer

Lederkurset indhold i stikord er

 • Introduktion til indhold for servicemedarbejdere
 • De organisatoriske vilkår
 • De fysiske vilkår
 • De infrastrukturelle vilkår
 • Kommunikative konsekvenser

Vi er der for at gøre arbejdsgangen lettere for borgerservicemedarbejderne

Så stiger vi lige op for at få luft…

inden vi atter dykker ned i arbejdet…

Her i BB-enheden er vi i gang med at planlægge de sidste detaljer til den kommende Bedre Borgerservice konference i Sisimiut den 14. og 15. oktober.

Vi ser meget frem til konferencen, der har både politiske og administrative deltagere fra alle kommunerne, fra Selvstyret og fra KANOKUKA. Der er flere forskellige formål med konferencen. Først og fremmest skal der naturligvis præsenteres en status på det arbejde, der er lavet og de aktiviteter, der allerede er planlagt på projekt Bedre Borgerservice i de kommende måneder. Der ud over skal vi også sikre at alle involverede parter, betragter projekt Bedre Borgerservice som deres projekt; et projekt de har indflydelse på og ansvar overfor. For at opnå det, har vi dels inviteret en lang række foredragsholdere, der skal inspirere, og dels planlagt 3 workshops, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Næste blog bliver fra konferencen, så I er med på sidelinjen.

På området med vidensindsamling sker der også noget. Der bliver stadig arbejdet på Indsats Social med at få de sidste artikler skrevet, valideret og oversat. Fredag den 9.oktober er der inviteret til endnu en artikelskrivnings-workshop. Denne gang gælder det Uddannelsesstøtte forvaltningen (USF). Det glæder vi os meget til.