Category Archives: Besøgstal

Selvbetjening på “Min side” – Selvangivelse

I år har det for første gang været muligt at indberette sin selvangivelse online via Min side på sullissivik.gl.

Dvs. borgere som har NemID kunne logge ind på “Min side” og rette/godkende Selvangivelsen for 2012.

Det har været muligt at indlevere sin selvangivelse online i perioden 01-01-2013 til 03-05-2013. Nedenfor er listet hvilke kanaler der er benyttet.

Kommuner Skatteforhold Antal unikke fra Sullissivik.gl Antal unikke fra aka.gl
Kujalleq 6457 87 791
Qaasuitsup 14651 177 1400
Qeqqata 8267 154 798
Sermersooq 19477 473 2281
Skattestyrelsen 565 48 109
Hele landet 49421 939 5379

Som det ses af ovenstående er den traditionelle pinkode løsning på aka.gl blevet anvendt oftest. Ikke desto mindre tegner det godt at borgere også har benyttet sullissivik.gl – da NemID fortsat er ved at blive udbredt i Grønland i samarbejde med Kommunerne og Selvstyret.

Unikke brugere til April 2013

Herunder kan du se den samlede oversigt til og  med april 2013 – for borgere der har benyttet  www.sullissivik.gl /borger.gl – brugen af portalen bliver mere og mere udbredt som er glædeligt for sullissivik enheden.

Unikke brugere

  • 9.188 unikke besøg på sullissivik.gl i den seneste måned (april 2013)
    Indbygger tal 57.670 i Grønland – svarende til  hver 6 borgere bruger sullissivik.gl

Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Unikke brugere til marts måned 2013

Hver måned følger vi op på besøgsstatistikken for brugen af http://www.sullissivik.gl.

Herunder kan du se den samlede oversigt til og  med marts 2013 – for unikke brugere der har benyttet borgerportalen http://www.sullissivik.gl – brugen af portalen bliver mere og mere udbredt som er glædeligt for sullissivik enheden.

Statistik til marts 2013

Statistik til marts 2013

Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Sammenlignen af Borger.dk og Sullissivik.gl

  • 1.921.561 unikke besøg på borger.dk i den seneste måned (marts 2013)
    Indbygger tal 5.599.665 i Danmark – svarende til hver 3 borger bruger borger.dk

  • 7.960 unikke besøg på sullissivik.gl i den seneste måned (marts 2013)
    Indbygger tal 57.670 i Grønland – svarende til  hver 7 borger bruger sullissivik.gl

Besøgstatistik på sullissivik.gl

Hver måned følger vi op på besøgsstatistikken for sullissivik.gl. I oktober er antallet af unikke brugere fordoblet fra 3.200 til 6.100.  Stigningen falder sammen med lanceringen af Min Side og online selvbetjening og giver et godt billede af at borgerne er klar til at betjene sig selv.

unikke besøgende


Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Præsentation af – saqqummiussineq sullissivik.gl pillugu

Sullissivik.gl innuttaasunut sullissinermut sunniuteqarsimava?

Suliniutip tunuliaqutaa, oqaluttuartaa, angusat sunnitsillu uani takuneqarsinnaapput:

Har sullissivik.gl haft effekt på borgerbetjening?

Læs her om historien, resultater og effekten på borgerbetjening:

Besøgsstatistik for august 2012

Hvor meget bliver sullissivik.gl anvendt? Er portalen nået ud til borgerne i et tilfredsstillende omfang. For at få svar på disse spørgsmål følger Sullissivik enheden løbende med i besøgsstatistikken for sullissivik.gl. Og vi kan med glæde konstatere, at antallet af unikke brugere fra juli til august er steget med 1794 unikke brugere.

Stigningen skyldes til dels, at de brugere, der ikke vælger kommune på sullissivik.gl, fra og med juli 2012 er begyndt at tælle med i statistikken. I august står denne gruppe således for 2345 unikke brugere. Det ændrer dog ikke ved at der også er sket en markant stigning af brugere, der har valgt kommune – nemlig stigning på 750 unikke brugere fra juli til august.

Ud over at måle på antallet af unikke brugere, overvåger vi også hvilke emner og artikler brugerne benytter. August betyder uddannelsesstart – og det kan ses på brugernes anvendelse af sullissivik.gl. Emnet Skole og uddannelse har således haft 2365 flere hits i august end forrige måned, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 32 hits per artikel.

Udviklingen indikerer, at borgerne faktisk anvender sullissivik.gl til at finde svar på aktuelle spørgsmål.

Hits fordelt på emner – ROI

Siden starten af projekt sullissivik.gl er der blevet arbejdet for at få afdækket flest muligt borgerrelevante forvaltningsområder inden for de offentlige myndigheder. Disse områder er på sullissivik.gl inddelt i 15 emner fra arbejde over politi og retsvæsen til transport og rejser. Arbejdet er nu ved at ændre karakter fra afdækning af nye forvaltningsområder til opfølgning på allerede afdækkede områder. Samtidig kan man nu begynde at analysere, hvor meget de enkelte emner benyttes, for hermed at få et grundlag, hvorpå ROI (Return on investment) og fremtidige tiltag kan vurderes.

Hvor meget de enkelte emner benyttes måles i hits. Hver gang en bruger åbner en artikel på sullissivik.gl, tæller det som et ”hit”. Hvis den samme bruger altså åbner den samme artikel 5 gange på én dag, så tæller det som 5 hits.

Nedenstående diagram illustrerer det samlede antal hits per emne på sullissivik.gl for juli 2012.

Artikelhits fordeling på sullissivik.gl

Artikelhits fordeling på sullissivik.gl

Topscorerne er Skole og uddannelse (6878 hits) og Sociale forhold (6483 hits). Emnet med færrest hits er Folkekirke (295 hits).

Ovenstående skal dog læses med det forbehold, at des flere artikler et emne indeholder, des større er sandsynligheden for mange hits. Og der er stor variation på antallet af artikler under de enkelte emner. Eksempelvis er der 75 artikler under Skole og uddannelse, 62 artikler under Sociale forhold og kun 6 artikler under Folkekirke. For at give et mere nuanceret billede er det derfor også relevant at undersøge, hvor mange gange de enkelte artikler under hvert emne er blevet åbnet i gennemsnit.

Nedenstående diagram illustrerer, hvor mange hits de enkelte artikler under hvert emne har fået i gennemsnit i juli 2012

Gennemsnits hits på artikler på emnerne

Gennemsnits hits på artikler på emnerne

Topscorerne er Bolig og flytning (191 hits), Politi og retsvæsen (176,7 hits) og INI (176,6 hits). Emnet med færrest hits ved gennemsnits er Kultur og fritid (27,3 hits).