Monthly Archives: september 2009

Arbejdet fortsætter

Her i Bedre Borgerservice-enheden rider vi stadig på den glade bølge fra vores skriveworkshop de forgangne uger. Det videre forløb efter workshopdeltagerne er taget hjem er:

  1. Der ligger nogle artikler som er sendt som bestilling hos deltagerne til skriveworkshop
  2. Det skrevne artiklerne er blevet sendt til validering hos enten Departementet for Sociale Anliggender eller Den Sociale Ankestyrelse
  3. De validerede artikler er sendt de til oversættelse
  4. Efter oversættelse til grønlandsk, bliver de valideret igen
  5. Herefter lægger vi dem ud på Serviceportalen

Sammen med de arbejdspunkter, der foregik på workshoppen – se sidste blog – er arbejdet fra tanke til artikel, en meget lang proces. Ikke desto mindre har vi allerede en række artikler, der har været gennem hele processen, og som vi alle snart kan begynde at bruge i vores daglige arbejde med borgerne.

DET ER EN SUCCES, DER VIL NOGET!

På vores workshop fik vi, den sidste dag, besøg af chefen for Det Sociale Ankenævns sekretariat, Kristina Nordby-Ratchlitz. Hun kunne blandt andet fortælle at de, i Det Sociale Ankenævn, meget gerne vil gøre den psykologiske afstand mellem kommunerne og nævnet mindre. To af måderne er at de i nævnet gerne vil gøre det på er dels, at kommunerne fortæller hvad de kunne have brug for i deres samarbejde med nævnet, og dels, at nævnet vil udbyde en række kurser til kommunernes sagsbehandlere, f.eks. om de forskellige lovgivninger, der er på det sociale område.

En rigtig spændende sidegevinst ved vores workshop, som bliver interessant at følge.

Reklamer

Kæmpe SUCCES med “Indsats Social”

Så er vi færdige med vores skrive-workshop på det sociale område, dét vi har kaldt Indsats Social.
 
Det har været en kæmpe succes. Vi skylder en stor TAK til alle deltagerne – I har været fantastiske! Takket være Jeres indsats, engagement og humør kan vi nu sige, at det Sociale Område er meget tæt på, at være en realitet på Serviceportalen.

Selve forløbet på workshoppen kan forklares i 5 hovedområder:

  1. Vi indledte med at inddele det Sociale Område i underområder, f.eks. Børn og Unge, Alderspension, Handicapforanstaltninger.
  2. Herefter dykkede vi ned i et enkelt område ad gangen for at finde de forskellige emner, som de enkelte områder dækker over.
  3. Så fandt vi frem til de spørgsmål, som borgere stiller til de forskellige emner.
  4. På baggrund af dét lavede vi en struktur, som artiklerne til Serviceportalen skulle skrives ud fra.
  5. Først da kunne vi begynde at skrive de enkelte artikler.

Vi fået skrevet mere end 70 artikler og vi har fået sat struktur på hele det sociale område. Ud over det, har deltagerne tilbudt at lave de resterende artikler som hjemmearbejde, efter workshoppen, og der er flere, der har meldt sig som interesserede i, at hjælpe med artiklernes grønlandske del. Det er så imponerende og glædeligt.

Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social
Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social

Qaasuitsup kommunia: Judithe Petrussen, Aasiaat og Kesia Rasmussen, Ilulissat
Qeqqata kommunia: Frederik Jensen, Sisimiut  og Andrea Karlsen, Maniitsoq
Kommuneqarfik Sermersooq: Karen D. Jensen og Pauline Abelsen, Nuuk
Kommune Kujalleq: Ellen Sandgreen, Nanortalik  og Regine Benjaminsen,Qaqortoq 
Departementet for Sociale anliggende: Susanna Figgé, Nuuk
Det Sociale ankenævn: Lene Frendrup, Nuuk

KANUKOKA: Senior konsulent – Kisea Bruun (er desværre ikke med på billedet)

Igen TAK til jer alle sammen.

Skriveworkshop “Indsats Social”

I disse dage (uge 37 -38) er vi i fuld gang med vores skriveworkshop på det Sociale Område. Vores fagspecialister på området, som er inviteret til workshoppen er i fuld gang med at skrive artikler og dermed lave vidensindholdet på det sociale område til vores kommende Serviceportal.

Fagspecialisterne, der kommer fra hver af de 4 storkommuner, er meget engagerede i at omskrive vejledningerne og instrukserne, fra et kompliceret juridisk sprog til et borgervenligt sprog med “du” form, som skal gøre det nemt og trygt at bruge Serviceportalen.

For at sikre at lovgivningen eller instrukserne ikke bliver brudt, har vi lavet en aftale med Departement for Sociale anliggende og Det Sociale Ankenævn. De skal validere de atikler, vi får skrevet. Det vil sige, at de kontrollerer at lovgivningen stadig er overholdt i de omskrevne artikler. Derefter sender vi artiklerne til oversættelse hos Grønlands Selvstyrets tolkeafdeling. Oversættelserne skal efterfølgende også valideres af fagspecialisterne,  som alle er dobbeltsproget, samt af KANUKOKA´s sprogekspert.

Først herefter bliver artiklerne lagt ind på Serviceportalen,  som er servicemedarbejdes kommende nye arbejdsredskab. Det arbejdsredskab, der skal bruges til at servicere borgerer, som henvender sig i serviceenhederne eller bygdekontorerne langs kysten i Grønland. 

Målet er, at 80% af henvendelserne fra borgerne bliver “straksafklaret”, det vil sige, at de får svar på deres spørgsmål med det samme. De resterende 20% af henvendelserne vil være de sager, der kræver egentlig sagsbehandling.

allatut

Skriveworkshop indenfor socialområdet

Velkomst tale til “Indsats Social” af Enok Sandgreen

 

Der er nu gået 5 år siden strukturudvalget fremkom med deres betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor. Betænkningen blev det foreslået, at landets 18 kommuner reduceres til 4, og som bekendt blev dette realiseret i år.

Strukturreformens primære formål er blandt andet at fremme serviceniveauet for borgerne. I disse dage arbejdes der med overdragelsen af flere forvaltninger i den offentlige sektor til kommunerne med henblik på egentlig overtagelse i nær fremtid.

En del af strukturudvalgets anbefalinger er at etablere en effektiv administration så en mængde administrative opgaver vil kunne løses hurtigere, billigere og med en mindre fejlmargen, og dette kan til dels opnås ved at reducere manuelle sagsgange. Dette arbejde er I ved at forberede og som skal realiseres senere.

Den omstrukturering I er i gang med, bliver med interesse fulgt af de folkevalgte og det offentlige, og en af vores svagheder er jo den store papirbrug i administrationen, for eksempel i socialsektoren, som I, der har med den at gøre, har erfaringer med, er en af hurdlerne. Vi vil få mere tid til at hjælpe borgerne, hvis det store papirforbrug formindskes i administrationen.

Med de korte ord vil jeg takke og byde velkommen til repræsentanter fra kommunerne, selvstyret og ikke mindst fra KMD, for jeres kommende deltagelse i at fremme borgerservice i det offentlige.

(Talen på Grønlandsk – Innuttaasut sullinneqarnerannik pisariillisaaneq)

– Enok Sandgreen formand for KANUKOKA

Enok Sandgreen

Enok Sandgreen

Forberedelse af skriveworkshop

Her i Bedre Borgerservice er vi ved at forberede de sidste ting til vores længe ventede første skrive-workshop. Vi glæder os rigtig meget til at byde vores gæster velkommen. Vores gæster er kommunernes repræsentanter på det Sociale område, repræsentanter fra Det Sociale Ankenævn, repræsentant fra Departement for Socialanliggende og konsulenterne fra KMD. Vi har høje forventninger til det arbejde vi skal mødes om, og glæder os også meget til at “få sat ansigter på hinanden” og lære hinanden at kende.

Skrive-workshoppen løber over de næste 3 uger og vi kommer til at få en masse gode erfaringer, som vi kan bygge videre på. Som tidligere nævnt her på bloggen, så er det det sociale område, vi i første omgang kaster os over; Indsats Social.

Repræsentanterne fra de 4 storkommuner har på forhånd arbejdet med at samle en Top-10 liste over de spørgsmål, som borgerne oftest stiller når de henvender sig til det offentlige. De Top-10 lister danner udgangspunktet for vores arbejde. Vi skal i workshoppen svare på de spørgsmål og skrive dem i artikelform, som så kan lægges ud på vores alle sammens Serviceportal, til hjælp for alle, der har den daglige og direkte kontakt med borgerne.

Skrive-workshoppen skal således bruges både til at indsamle fag-specifik viden på det sociale område, og til at lære hvordan vi skriver den viden, så alle kan forstå det. Det bliver super spændende.

Vi holder Jer selvfølgelig opdateret her på bloggen under hele work-shoppen.

Bedste hilsen

Hans Christian Sværd – projektleder
Christine Lynge Hansen – web-konsulent
Anette Poulsen – kommunikationskonsulent