Category Archives: Vidensinsamling

Skriveworkshop med Nukissiorfiit

For at imødegå projektetsmålsætning “1 indgang til det offentlige“, har vi nu i disse dage skriveworkshop med Nukissiorfiit – Energiselskabet. Nukissiorfiit.gl

Og lige nu sidder 7 friske deltagere fra Nukissiorfiit og skriver på livet løs, så borgerne i fremtiden også kan få svar på deres spørgsmål angående f.eks.

 • El
 • Vand
 • Varme

Nukissiorfiit har en velfungerende hjemmeside med mange gode artikler. Det betyder, at vi står med en udfordring omkring snitfladen mellem www.nukissiorfiit.gl og www.sullissivik.gl.

Målet er, i overensstemmelse med projektets målsætning, at borgeren skal kunne finde de relevante oplysninger og betjene sig selv 1
sted
. Samtidig skal vi undgå dobbeltadministration – det vil sige, at
artiklerne ikke skal vedligeholdes 2 steder.

Efter skriveworkshoppen vil vi derfor mødes med Nukissiorfiits
koordinationsgruppe for at få afklaret snitfladen mellem Nukissiorfiits
hjemmeside og sullissivik.gl

Så holder kultur og fritidsområdet luft

I februar 2010 afholdte vi en skriveworkshop under overskriften: ”Kultur og Undervisning”. Dengang fokuserede vi primært på undervisningsområdet, hvorfor kulturområdet på sullissivik.gl til i dag har været præget af utætte huller. For at rode bod herpå åbnede vi derfor tirsdag den 10. maj 2011 dørene til endnu en skriveworkshop – denne gang under overskriften ”Kultur og fritid” – og bød velkommen til 7 repræsentanter fra kommunerne, Selvstyret og Grønlands Nationalmuseum. Og der blev arbejdet ihærdigt på at få afdækket kultur og fritidsområdet fuldstændigt. F.eks. blev der skrevet artikler om:

 • Museer
 • Folkebiblioteker
 • Kunstværksteder
 • Idræt og idrætsanlæg
 • Diverse tilskudsordninger og puljer
 • Service-, forsamlings og kulturhuse

Deltagerne var så hurtige, at der også blev tid til at nedfælde lokale kontaktoplysninger og andre kommunespecifikke informationer. Det betød blandt andet, at telefonerne blev rødglødende den sidste dag på workshoppen, da diverse kontaktoplysninger skulle tjekkes med kommunernes bagland. Vi er utrolig glade for det arbejde, der blev lagt for dagen. For det betyder at vi allerede nu kan tilføje kontaktoplysninger og anden kommunespecifik information til artiklerne.

3 dage, 36 artikler samt en hel masse kommunale kontaktoplysninger og anden relevant kommunal information senere slap vi grebet i workshopdeltagerne. Herefter kunne de så bruge resten af torsdagen på at få et glimt af Hillary Clinton, som sammen med sine kollegaer i Arktisk Råd brugte dagen på at sætte deres underskrift – vi er glade for at vores deltagere er noget mere produktive.

Her fra sullissivik projekt enheden siger vi mange tak for den gode indsats under skriveworkshoppen og vi ser frem til et fortsat samarbejde.

Gennemgang af artikler i Sullissivik – SKAT

Opfølgninger på sullissiviks artikler for at validere dem på ny har nu nået Skatteområdet, vi har i den sammenhæng sendt oversigten dertil artiklerne til Skattestyrelsen om at få dem valideret på ny.

Til SKAT`s skriveworkshop blev der udarbejdet 45 artiklerne og som er publiceret på sullissivik.gl for 1 års tid siden som drejer sig om følgende områder:
 • Inddrivelsesmyndighed
 • Moms
 • Skat
 • Arbejdsgiverregister
 • CITES
 • Afgifter
 • Selvskaber og Erhvervvirksomheder
 • Årsregnskaber
 • Afskrivninger

Vi har nu modtaget Inddrivelsesmyndighedsområdet og Afgifter med små justeringer, og afventer for tilbagemeldinger for det øvrige områder fra Skattestyrelsen.

Vi takker alle for deres fantastiske indsats i forhold til revurdering af artiklerne, og ikke mindst for det fortsatte arbejde til skriveworkshops indenfor nye fagområder

Skriveworkshop med Politiet

UPDATE: Med samarbejde med Politiets borgersektionsleder blev der på 1 dag skrevet 10 artikler og dækker – PAS, Kørekort, Straffeattest, Bilregistrering og Jagtvåben (import og eksport)

I forbindelse med den kommende lancering af Borgerportalen, har vi haft ønske om også at få lagt noget viden ind, som ikke kun omhandler ” offentlige forvaltninger” men også viden fra bla. Politiet, Nukissiorfiit, INI, Tele Greenland

Vi har derfor taget det første “skridt”  ved at samarbejde med Borgersektionslederen fra Politiet i Grønland, som ligenu arbejder sammen med os på at få produceret artikler indenfor bl.a:

 • Hvordan får man PAS, og hvorfor man skal have det?
 • Hvad er en straffeattest?
 • Hvordan får jeg et kørekort?
 • Skal jeg registrere min bil?
 • Skal jeg have våbentilladelse?

Det bliver derfor spændende at se resultaterne indenfor Politietsborgersektionen.

Vi har også haft et møde med A/S INI, og i det forbindelse har fået aftalt at holde et skriveworkshop i uge 21 for at afdække INI området.

 

 

Skriveworkshopsresultater for Løn og Personaleområdet

Skriveworkshoppen inden for Løn og Personale området er nu vel overstået.

Først og fremmest vil vi her fra Sullissivik enheden gerne rette en stor tak til workshoppens deltagere, som kom her til Nuuk fra de fire kommuner, for at bidrage med deres viden og iver. Resultatet er foreløbigt 39 artikler, som blandt andet omhandler offentlige ansattes løn, ferie og pensionsforhold. Disse artikler skal nu korrekturlæses, valideres, oversættes og valideres igen før de ser dagens lys på sullissivik.gl.

Skriveworkshoppen bød som altid på nye udfordringer. Denne gang var den altovervejende udfordring forholdet mellem offentligt ansattes generelle rettigheder og pligter og de overenskomstregulerede rettigheder og pligter. Løsningen blev at skriveworkshopdeltagerne ”kun” skrev om de generelle regler.

artikeloversigt
Atikel oversigt for Løn og Personaleområdet

Det betyder på den ene side, at borgere, der ønsker at vide noget om offentligt ansattes pligter og rettigheder, stadig skal kende deres overenskomstaftaler for at få specifikke svar på f.eks. hvor meget de bør få i løn. På den anden side betød det, at vi kunne nå at få afdækket mange emner under skriveworkshoppen, hvorfor der bliver megen relevant information at hente på sullissivik.gl om offentligt ansattes rettigheder og pligter.

Skriveworkshopsudfordringer indenfor Løn og Personaleområdet

Vi har i disse dage skriveworkshop indenfor “Personale og Løn” området, og kunne fra henvendelsesanalyserne se, at meget af indholdet vil være knyttet op i mod overenskomster.

Hvordan kan man i sådan situation “takle” udfordringen, og hvilke form skal man benytte for at skrive artikler indenfor Personale og Løn området?

Til det havde vi herfra Sullissivik enheden en bud på at skrive og strukturer området

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

1 udkast af struktur over Løn og Personaleområdet

Dvs. at man først laver generelle artikler som har udgangspunkt i “ferieloven” m.fl. – men derefter vil de blive knyttet op i mod overenskomsterne som er meget specifikke.

Vi er derfor meget spændte på, at se resultatet over alle artiklerne indenfor Løn og Personaleområdet, som kan virke meget internt relateret til det offentlige i Grønland

Men mon ikke at mange af artiklerne kan bruges af alle, da der er skrevet indtil videre 15 artikler som vi kan få gavn af som borgere 🙂

 
 

Klar til en ny sæson

Et år er gået siden de første artikler vedrørende social området blev publiceret på sullissivik.gl. Derfor er vi nu – med ihærdig hjælp fra Departementet for Sociale Anliggende – ved at revidere, opdatere og gøre alle artiklerne forårsklar til 2011. Og det er et arbejde, som alle involverede energisk bidrager til:

 • Hele social området er delt op i 14 underkategorier, som vi reviderer en efter en
 • Én gang om ugen mødes vi med fageksperter fra departementet, for at gennemgå alle artikler indenfor en eller flere underkategorier
 • Når de så får fri herfra, arbejder de videre med udkast og forslag til ændringer
sociale artikler

revurdering af artikler

Herfra kan vi kun sige tusinde tak for den store indsats I ligger for dagen.

Senere venter samme tur for alle de andre 500 artikler, der nu ligger inde på portalen.

Årets første skriveworkshop

Så er skriveworkshops startet for alvor i år, og vi “kick-starter” med Bolig, Infrastruktur og Trafik området i disse dage.
Farverige huse i Grønland

Det betyder, at vi snart har afdækket alle departementsområderne i Selvstyret. Der vil dog være en masse opfølgninger. På en skriveworkshop får vi normalt produceret omkring 30- 40 artikler indenfor hver fagområde. Det kalder vi for “Top 30” borgerhenvendelser. Men der kan skrives flere artikler inden for de enkelte områder. Derfor skal vi følge op på fagområderne.

Nye fagområder samt opfølgninger i år:

 • Indhentning af Kommunespecifikt artikler
 • Kultur, Kirke og Forskningsområdet
 • Personale, HR og lønområdet

Nye områder som planlægges (men som ikke er endelig godkendt) er:

 • Politi og Brandvæsen
 • Ini A/S
 • Nukissiorfiit
 • Tele Greenland

 Vi ser frem til det fortsatte vidensindsamling til sullissivik.gl – som nu til d.d. ligger med 500 artikler som dækker alt fra “Affaldshåndtering til Uddannelsesstøtte”.

Piareersarfiit skriveworkshop udfordringer (update)

Vi har nu arbejdet i 2 dage her i Ilulissat med vores fantastiske skriveworkshopdeltagere, som er centerledere og fagkonsulenter indenfor Piareersarfiit. Og tastaturerne er her kl. 16:15 glade for at kunne holde pause til imorgen, hvor det går løs igen. Vi har allerede skrevet 26 artikler og vi glæder os til at se hvad det tal lyder på imorgen kl. 16, når vi siger farvel og rigtig mange tak til vores deltagere. 
Udsigten mod isfjorden

Udsigten mod isfjorden

I løbet af workshoppen er det for alvor gået op for os hvor meget arbejdsgange kan varierer inden for én organisation. Og arbejdsgangene variere ikke kun imellem de 4 kommuner – de varierer fra Piareersarfik til Piareersarfik. Det er en kæmpe udfordring, ikke kun for os, men så sandelig også for Piareersarfiit medarbejdere. Sagen er den, at der ikke er nogen ensartet lovgivning på området, hvilket skaber stor forvirring og frustration hos centerlederne. Noget lovgivning stammer fra kultur og uddannelsesområdet, anden lovgivning stammer fra arbejds og erhvervsuddannelsesområdet.

Herfra kan vi kun opfordrer til at gøre lovgivningen ensartet indenfor Piareersarfitområdet.

UPDATE: Ved afslutning af skriveworkshoppen nåede vi 41 artikler, og overgår vores forventninger. Vi takker alle deltagerne til skriveworkshoppen for en god og konstruktiv forløb 🙂

Piareersarfiit skriveworkshop blandt isbjerge

Her i sullissivik enheden ser vi frem Uge 42. For her tager vi til Ilulissat – ikke for at lege turister, men for at afholde skriveworkshop med 8 friske Piareersarfiit centerledere. De kommer fra Nord, Syd, Øst og Vest for at tilbringe 3 dage i vores selskab; 3 dage i skriveworkshoppens produktive tegn.

Skriveworkshoppen er blevet til i samarbejde med Departement for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, som samler alle Piareersarfiit centerledere til en større workshop i Ilulissat i uge 42. Emnet for deres workhop er, hvordan man bedst kan lave lette procedure, som er tilgængelige for alle borgere. I denne sammenhæng har vi fået forlænget 8 af centerledernes ophold med 3 dage, så de kan skrive artikler til sullissivik.gl som er et redskab for servicemedarbejderne og på sigt for alle borgere.

I de 3 dage, vi er samlet i Hotel Arctic’s konferencelokaler, skal vi skrive en masse gode artikler om blandt andet:

 • uddannelsesvejledning
 • arbejdsmarkedsformidling og
 • opkvalificering

Når de 3 dage er vel overståede står vi forhåbentlig med en stak artikler, der er så stor, at den skal checkes ind som “odd size” bagage. Bagefter følger hele postproduktionen. Og i starten af næste år kan artiklerne publiceres på jeres portal sullissivik.gl.