Monthly Archives: april 2011

Digitaliseringskonference i Århus

Sullissivik Projekt enhedens Styregruppeformand Karl Davidsen og Projektleder Hans Christian Sværd deltog til Digitaliseringskonference i Århus i dagene d. 6 og 7 april 2011.

digitaliseringskonference i dk

Digitaliseringskonference i dk

Vores deltagelse var for at undersøge, hvilke muligheder der ligger for vores udvikling af den kommende borgerportal, og ikke mindst for de kommende selvbetjeningsløsninger vi skal udvikle til borgerportalen, som lanceres medio August 2011. Til konferencen fik vi en masse input om, hvad man skal være opmærksom på ved udvikling af selvbetjeningsløsninger, og at man ikke skal lave selvbetjeningsløsninger kun for at lave selvbetjeningsmuligheder. Så det var en meget inspirerende digitaliseringskonference, som vi i høj grad har fået en masse input på til det videre arbejde med udvikling af borgerportalen.

Yderligere holdt vi et møde med Borgerservice direktøren i Århus Kommune Lene Hartig Danielsen, som fortalte omkring en masse spændende initiativer, som de i Århus Kommune foretager i forhold til deres borgerbetjening. I den sammenhæng nævnte hun, at de i Århus Kommune har nået 80% straksafklaring ved borgerhenvendelserne. – til det har det 4 gange om året en opfølgning på alle borgerhenvendelserne i deres servicecentre, som de så laver et nærmere analyse på netop for se og følge med i hvor meget, der bliver straksafklaret og ikke mindst tilfredsheden hos borgerservicemedarbejderne. Da vi godt kunne tænke os at lave bedre opfølgninger på straksafklaringerne ved borgerservice enhederne i Grønland, spurgte vi Lene Hartig om vi kunne se deres opfølgningsprocedure, hvilket hun indviligede i.

Alt i alt var det meget inspirerende møder og konference vi havde i Århus, og ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Lene Hartig fra Århus Kommune.

Reklamer

Møde med Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia afholder i disse dage møder med alle deres borgerforvaltningslederne i deres kommune.

Borgerforvaltningslederne

Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

I den sammenhæng blev vi inviteret til at holde et oplæg omkring projektet Sullissivik om status og målet med projektet.
– Vi er rigtig glade for at kunne komme og holde et oplæg, og ikke mindst drøfte sammen med borgerforvaltningslederne omkring udfordringerne i deres servicecentre – sullissivik.

Alle fortalte at deres største udfordringer og daglige arbejde går med bogholderi funktionen og at have en kassebeholdning. Samtidigt går de meget op i at bruge sullissivik.gl som et dagligt redskab for at servicere borgerne.

Så vi er rigtig glade for at høre borgerforvaltningsledernes udfordringer, og ikke mindst arbejd om at benytte sullissivik.gl som et dagligt redskab.

Ved samme lejlighed mødtes vi med repræsentanter for Teknik og Miljø forvaltningen og diskuterede udfordringerne ved at indsamle kommunespecifik information om teknik og miljø området. Den altoverskyggende udfordring i den forbindelse hermed er, at der endnu ikke findes et fælles regelsæt for kommunen. Derfor ser vi nu på muligheden for at indsamle kommunespecifik information ind fra andre fagområder, hvor der er etableret fælles regler for hele kommunen.

Sidst men ikke mindst afleverede vi årsrapporten for projektet til borgerforvaltningslederne og Kommunaldirektøren for Qaasuitsup Kommunia, som også er formand for FOIS.