Blogarkiv

Workshops om “Min side” og forankring af sullissivik

Lancering af den kommende borgerportal er på trapperne, hvilket tydeligt kan mærkes her i Sullissivik projektenheden.

Denne uge har budt på forskellige workshops omkring udviklingen af den kommende borgerportal og bedre forankring af portalen i Kommunerne.

Tirsdag afholdtes en workshop omkring visionerne for “Min side” projektet med deltagelse af Selvstyrets IT-sekretariatet, Skattestyrelsen samt KANUKOKA´s forretningsansvarlige på IT-området. Workshoppen blev holdt i samråd med 1508 A/S som står for udviklingen af borgerportalen og “Min side”.

Onsdag fortsatte man med at konkretisere Government processen i forhold til udviklingen af “Min side”; hvad vil Sullissivik projektenhedens, diverse dataejeres og de fremtidige brugeres rolle blive, hvilke interessenter er der i projektet og hvilke muligheder er der for at få et godt udbytte af projektet for interessenter i Grønland.

Torsdag står på Ambassadør-Tovholder workshop. Til workshoppen skal vi præcisere Ambassadørernes og Tovholdernes opgaver i forankringen af projektet i Borgerserviceenhederne. Vi skal sammen med ambassadørerne og tovholderne skrive en drejebog der beskriver, hvordan de hver især skal arbejde for kommunikationen omkring og forankringen af sullissivik.gl.

Vi har med andre ord masser af spændende opgaver foran os i ugerne op til lanceringen af den kommende borgerportal – og vi er allerede i fuld gang.

Sullissivik flyttet til KANUKOKA

Så er vi flyttet til vores nye lokaler i KANUKOKA. Det har været lidt en “hård fødsel” med alt hvad det har indebåret af computerproblemer med nye computere og nye systemer. Det har betydet en del ventetid, og en erkendelse af hvor afhængige vi er blevet af de elektroniske medier. En lidt skræmmende erkendelse J

Til gengæld er vi blevet taget rigtig godt imod her i KANUKOKA, hvor vi nu pludselig har fået en masse “kolleger”. Det er helt mærkeligt, eftersom vi indtil nu blot har været en lille gruppe på 3 personer. Vi har set meget frem til netop dette, da vi med flytningen forhåbentlig opnår præcis det vi har brug for; nemlig en tættere relation med kommunerne, og muligheden for en daglig kontakt og koordinering af Sullissivik-aktiviteter med KANUKOKAs eksperter.

Vi har fået et godt, og kæmpestort, kontor, så nu er vi også parate til at modtage vores nye kollega Bjarne Søholm Olsen. Han begynder 1.februar og er ansat som konsulent. Vi glæder os til at byde Bjarne velkommen 🙂

Så stiger vi lige op for at få luft…

inden vi atter dykker ned i arbejdet…

Her i BB-enheden er vi i gang med at planlægge de sidste detaljer til den kommende Bedre Borgerservice konference i Sisimiut den 14. og 15. oktober.

Vi ser meget frem til konferencen, der har både politiske og administrative deltagere fra alle kommunerne, fra Selvstyret og fra KANOKUKA. Der er flere forskellige formål med konferencen. Først og fremmest skal der naturligvis præsenteres en status på det arbejde, der er lavet og de aktiviteter, der allerede er planlagt på projekt Bedre Borgerservice i de kommende måneder. Der ud over skal vi også sikre at alle involverede parter, betragter projekt Bedre Borgerservice som deres projekt; et projekt de har indflydelse på og ansvar overfor. For at opnå det, har vi dels inviteret en lang række foredragsholdere, der skal inspirere, og dels planlagt 3 workshops, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Næste blog bliver fra konferencen, så I er med på sidelinjen.

På området med vidensindsamling sker der også noget. Der bliver stadig arbejdet på Indsats Social med at få de sidste artikler skrevet, valideret og oversat. Fredag den 9.oktober er der inviteret til endnu en artikelskrivnings-workshop. Denne gang gælder det Uddannelsesstøtte forvaltningen (USF). Det glæder vi os meget til.

Velkomst tale til “Indsats Social” af Enok Sandgreen

 

Der er nu gået 5 år siden strukturudvalget fremkom med deres betænkning vedrørende en strukturreform af den offentlige sektor. Betænkningen blev det foreslået, at landets 18 kommuner reduceres til 4, og som bekendt blev dette realiseret i år.

Strukturreformens primære formål er blandt andet at fremme serviceniveauet for borgerne. I disse dage arbejdes der med overdragelsen af flere forvaltninger i den offentlige sektor til kommunerne med henblik på egentlig overtagelse i nær fremtid.

En del af strukturudvalgets anbefalinger er at etablere en effektiv administration så en mængde administrative opgaver vil kunne løses hurtigere, billigere og med en mindre fejlmargen, og dette kan til dels opnås ved at reducere manuelle sagsgange. Dette arbejde er I ved at forberede og som skal realiseres senere.

Den omstrukturering I er i gang med, bliver med interesse fulgt af de folkevalgte og det offentlige, og en af vores svagheder er jo den store papirbrug i administrationen, for eksempel i socialsektoren, som I, der har med den at gøre, har erfaringer med, er en af hurdlerne. Vi vil få mere tid til at hjælpe borgerne, hvis det store papirforbrug formindskes i administrationen.

Med de korte ord vil jeg takke og byde velkommen til repræsentanter fra kommunerne, selvstyret og ikke mindst fra KMD, for jeres kommende deltagelse i at fremme borgerservice i det offentlige.

(Talen på Grønlandsk – Innuttaasut sullinneqarnerannik pisariillisaaneq)

– Enok Sandgreen formand for KANUKOKA

Enok Sandgreen

Enok Sandgreen

Flytning af BB enheden til KANUKOKA

BB enheden med Peter Hansen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (formanden for BB styregruppen) har holdt et møde med Direktør Martha Labansen, samt souschef Karl Davidsen fra KANUKOKA. Mødet handlede om et oplæg som BB enheden sendte til KANUKOKA om at flytte afdelingen fra Selvstyrets lokaler til KANUKOKA.

Begrundelserne for oplægget om flytning af enheden er, at projektet placering bliver i et mere neutralt sted da det er et fællesoffentligprojekt. Som samtidigt vil give et bedre mulighed for at have tættere samarbejde med sagsbehandlerne/fagspecialisterne i KANUKOKA´s regi – dertil ønskes det også mere ”ejerskab” fra Kommunerne for projektet.

Både formanden og direktøren for KANUKOKA i samråd med Kommunaldirektørerne er indstillet på, og er åben for at BB enheden flyttes i starten af januar 2010.

Dette betyder i praktisk, at BB enheden i starten af januar 2010 flytter fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) til KANUKOKA´s bygning. Hvor der samtidigt vil blive kigget på hvordan organiseringen og ikke mindst kvalitetssikring af projektleverancerne til vidensindsamling skal placeres “fysisk”, for at sikre at indholdsleverancerne lever op til lovgivningen og ikke mindst forventningerne fra det Fællesoffentlige IT styregruppe medlemmerne.