Monthly Archives: marts 2010

Rundrejse til kommunerne

I forbindelse med kommunikationsplanen er der planlagt rundrejser til testcentrene, for at formidle projektet og ikke mindst for at forankret og igangsat projektet og portalen www.sullissivik.gl for alvor.

I uge 9 har vi været på rundrejse i Ilulissat og Sisimiut, hvor vi i samarbejde med Betina Hansen fra Ilulissat og Laust Løgstrup fra Sisimiut sendte invitationer ud til de ansatte, med mødepligt, til infomødet. Møderne blev fordelt i 3 grupper på hver lokation, og alle deltagerne var meget forbløffede over mulighederne på serviceportalen www.sullissivik.gl .De kunne se gevinsterne ved at lave vidensbaserne, så man på tværs kan søge informationer omkring fagområderne, der er nemme at læse og forstå. De kunne også se, at deres arbejdsgang vil blive forbedret og at servicemedarbejderne vil kunne løfte mere og mere i forhold til at servicere borgerne ved at bruge sullissivik.gl

Efter informationsmøderne i Sisimiut og Ilulissat, kan vi se, at der dagligt er kommet flere og flere besøgende på www.sullissivik.gl som vi er enormt glade for. Det er nemlig enormt vigtigt, specielt at servicemedarbejderne begynder at bruge sullissivik.gl. På den måde vil de være med til at påvirke søgemulighederne, da vi herfra Sullissivik enheden kan se og følge med i hvordan brugerne benytter sig af sullissivik.gl

Besøgstallet for www.sullissivik.gl efter de første rundrejser.

 

Den næste rundrejser til Qaqortoq og informationsmødet i Nuuk er planlagt til uge 15 i Nuuk, og i uge 16 i Qaqortoq, som arrangeres i forlængelse af servicemedarbejderkursus. På den måde vil vi sikre os, at alle de byer, som er udpeget som testcentre er informeret om projektet og dens funktioner, og det er fortsat vigtigt, at der er et informationsflow omkring projektet i alle kommunerne og Selvstyret.

Reklamer

Seminar for Selvstyrets ansatte d.9 marts 2010

Fremtidens Borgerservice i Grønland: Én indgang til det offentlige – Projekt Sullissivik

”Vores samfund skal føres up to date”. Sådan faldt ordene fra Landsstyreformand Kuupik Kleist, da han tirsdag, den 9.marts, i Store Sal i Katuaq, bød velkommen til et miniseminar for alle ansatte i Selvstyret.

Initiativtager til miniseminaret, Departementschef Peter Schulz, havde inviteret flere forskellige oplægsholdere til at belyse fremtidens borgerservice i Grønland: Udover Landsstyreformanden, talte Direktør for KANUKOKA Martha Labansen om kommunernes nye opgaver, Styrelseschef Peter Hansen om den politiske baggrund for projektet og de lovgivningsinitiativer, der er på vej. Selv talte Departementschef Peter Schulz om Selvstyrets fremtidige ansvar, og endelig talte Projektleder på projekt Sullissivik, Hans Christian Sværd, om hvordan man i projektets arbejdsgruppe arbejder på at løse opgaven.

”Vi skal kommunikere med borgerne på moderne vis – det er dét den nye borgerservice skal gøre muligt. Borgerne skal ikke løbe spidsrod når de henvender sig til det offentlige. De skal kun henvende sig ét sted. Folk, der virkelig har brug for at henvende sig til det offentlige, er oftest dem, der ikke har ressourcer til at henvende sig flere steder ”.

Hjemmesiden www.sullissivik.gl er det helt centrale redskab i fremtidens borgerservice. Det er en søgemaskine som google, hvor al den viden, der er i det offentlige system i Grønland skal samles i korte, ensartede og letforståelige artikler. Pointen er, at det svære juristsprog bliver sorteret fra så alle, uanset uddannelsesmæssig baggrund, vil kunne forstå indholdet. Der er allerede nu samlet en hel del viden på sullissivik.gl, næsten 100 artikler, på områder som f.eks. Det sociale område, Uddannelsesstøtteområdet og SKAT, og fokus i 2010 bliver at udbygge denne vidensbase med artikler fra de andre forvaltningsområder.

Departementschef Peter Schulz var meget tilfreds med fremmødet og var især imponeret over den gode stemning og de mange kvalificerede spørgsmål, der kom fra tilhørerne – ”Vi skal bestemt have flere seancer som denne” slutter Departementschef Peter Schulz.

Alle præsentationsmaterialerne kan hentes på siden “Selvstyrets konference materialer