Om projektet

Grønlands Selvstyre og kommunerne implementerede 1. januar 2009 den strukturreform, der blev vedtaget i 2007, og som bl.a. omfatter en sammenlægning af de hidtidige 18 kommuner til fire nye storkommuner. Sammenlægningen medfører en omfordeling af opgaverne mellem Selvstyret og kommunerne.

Overdragelse af sagsområder

I forbindelse med strukturreformen sker der en omlægning af borgerservicen. Fremover vil kommunerne skulle løse flere opgaver, borgerservicefunktionen for de Selvstyreopgaver vil gradvist blive overflyttet til kommunerne, og borgerservicen i kommunerne skal i højere grad leveres samlet. Som supplement til den betjente borgerservice etableres der en selvbetjeningsindgang for borgerne til den offentlige service: Borgerportalen.

For at løse den nye borgerserviceopgave vil kommunerne indrette en række dedikerede borgerserviceenheder. Nogle vil ligge i forbindelse med de nye storkommuners rådhuse og andre som selvstændige enheder fordelt rundt i landets byer og bygder. I alt forventes indrettet omkring 80 fysiske borgerserviceenheder. Borgerservicemedarbejderne vil få adgang til værktøjer, der gør dem i stand til at betjene borgerne. Borgerservicemedarbejderne skal håndtere betjening af henvendelser personligt, pr. telefon, mail, brev og chat via internet.

Medarbejderne i borgerservice skal løse opgaver indenfor mange fagområder. De er ikke specialister, og skal derfor have adgang til den nødvendige viden og information til brug i betjeningen. Denne viden tilvejebringes gennem en serviceportal kaldt sullissivik.gl, hvor de oprindelige opgaveejere stiller instrukser og den nødvendige viden til rådighed. Nogle opgaver klares fuldt ud af borgerservice, i andre tilfælde skal der lidt hjælp til fra fagforvaltningen, og endelig vil der være henvendelser, som kun kan klares i fagforvaltningen. Borgerservice kommer på den måde til at fungere som filter for fagforvaltningerne i forhold til borgerne.

Nærværende løsningsbeskrivelse dækker den konkrete løsning. Denne understøtter ikke alle aspekter af borgerservicestrategien fra strukturreformen. Løsningen konstrueres, så den er åben for udvidelse eller integration med yderligere elementer som eksempelvis “Min side”, selvbetjening og automatiseret ydelsestildeling.

Ønsker til funktionalitet

Ovenstående kræver en løsning en løsning, som kan understøtte den nye borgerserviceindretning. Løsningen skal på den ene side give borgerne bedre adgang til selvbetjening og på den anden side understøtte borgerservicemedarbejderne i deres betjening af borgerne.

I forhold til borgerne ønskes en borgerportal, som for det første kan rumme eksisterende selvbetjeningsløsninger, for det andet skal danne ramme om formidling af relevant viden fra forvaltning til borgere og for det tredje skal kunne rumme fremtidige selvbetjeningsløsninger. Endvidere ønskes en hjemmesideløsning til kommunerne, så borgerne også den vej kan få adgang til relevant viden, information og selvbetjening.

I forhold til medarbejderne ønskes på den ene side en serviceportal og på den anden side en kommunikationsløsning. Serviceportalen skal give de decentralt placerede borgerservicemedarbejdere adgang til nødvendig viden og instrukser, er nu blevet til en realitet hvor serviceportalen kan tilgås på www.sullissivik.gl . Kommunikationsløsningen skal gøre medarbejderne i borgerservice i stand til at gennemføre videomøder og dele applikationer med medarbejdere i fagforvaltningerne, og den skal gøre det muligt for borgere at møde op i de lokale borgerserviceenheder og holde videomøder med sagsbehandlere eller andre relevante medarbejdere i fagforvaltningerne.

Både borgerportalen, serviceportalen og myndighedernes hjemmesider skal kunne hente viden fra en eller flere vidensdatabaser, som vil udgøre det centrale omdrejningspunkt i den samlede løsning.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: