Category Archives: BB enhed

“Sprogversioneret” sullissivik blog

Vi har nu fået sat et Grønlandsk blog side op omkring projektet, den Grønlandske site kan tilgås på

http://sullissivikgl.wordpress.com  man kan også blot trykke på “sprog” menuen til højre.
– og den vil skifte direkte over til den Grønlandske side af vores blog.

Vi håber at vores brugere vil få udbytte af nu vores sprogversioneret blogs.

Husk at abonnere, enten på den danske eller på den grønlandske blogside.

Ny udsende på sullissiviks blog

Sullissivik enhedens blog (bborgerservice) ændret til et mere simpelt og lidt mere identisk tema med www.sullissivik.gl portalen. Sidst vi ændrede udsendet på bloggen er 10 august 2010.

Bloggen bruger vi til at indsætte nyheder, forskellige materialer vi med tiden har brugt til præsentationer, men også de udfordringer vi har støt på omkring bedre borgerservice projektet i Grønland. Bloggen har været et godt værktøj for sullissivik enheden, også i forhold til at læse på historikken omkring de udfordringer og nyheder, vi har lagt ud på vores blog side. (se højre menu Arkiver som går tilbage til februar 2009, hvor bb bloggen første gang så “verden” ).

Premiere på servicemedarbejderkursus

I den forgangne uge blev det første Servicemedarbejderkursus afviklet. Det var en længe ventet premiere, og heldigvis gik det godt.

Kurset blev afholdt på hotel Hans Egede i Nuuk og havde 18 deltagere fra Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret.

Det var et meget spændende kursus, der tog udgangspunkt i hvordan den kommende Serviceportal kan blive del af den service, vi giver vores borgere.

Undervisningen vekslede mellem fælles undervisning og gruppearbejde, hvilket deltagerne var glade for, fordi det dermed netop var deres arbejde og erfaringer, der var omdrejningspunktet.

For os i Bedre Borgerservice-enheden, gik det hele op i en højere enhed, da det på dag 2, lige før frokost, blev klart for alle, hvad Serviceportalen er for et arbejdsredskab; en søgemaskine, der minder om google, som i letforståelige artikler, kommer til at rumme svar på alle de spørgsmål, som borgerne kan have brug for at få svar på.

Den energi, der opstod i kursuslokalet, er nøjagtig det, det hele handler om, og som giver vores arbejde værdi. Tak for det alle sammen!! Vi håber på den samme oplevelse i denne uge, hvor kurset afvikles i Qaqortoq og i næste uge, hvor det er Qaasuitsup Kommunia, der står for skud.

Flytning af BB enheden til KANUKOKA

BB enheden med Peter Hansen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (formanden for BB styregruppen) har holdt et møde med Direktør Martha Labansen, samt souschef Karl Davidsen fra KANUKOKA. Mødet handlede om et oplæg som BB enheden sendte til KANUKOKA om at flytte afdelingen fra Selvstyrets lokaler til KANUKOKA.

Begrundelserne for oplægget om flytning af enheden er, at projektet placering bliver i et mere neutralt sted da det er et fællesoffentligprojekt. Som samtidigt vil give et bedre mulighed for at have tættere samarbejde med sagsbehandlerne/fagspecialisterne i KANUKOKA´s regi – dertil ønskes det også mere ”ejerskab” fra Kommunerne for projektet.

Både formanden og direktøren for KANUKOKA i samråd med Kommunaldirektørerne er indstillet på, og er åben for at BB enheden flyttes i starten af januar 2010.

Dette betyder i praktisk, at BB enheden i starten af januar 2010 flytter fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) til KANUKOKA´s bygning. Hvor der samtidigt vil blive kigget på hvordan organiseringen og ikke mindst kvalitetssikring af projektleverancerne til vidensindsamling skal placeres “fysisk”, for at sikre at indholdsleverancerne lever op til lovgivningen og ikke mindst forventningerne fra det Fællesoffentlige IT styregruppe medlemmerne.

Rekonfiguring af den tekniske løsning, og justere den tilhørende vidensorganisation

Projekt Bedre Borgerservice og KMD har på baggrund af de første måneders indhøstede erfaringer erkendt behovet for at rekonfigurere den tekniske løsning og justere den tilhørende vidensorganisation.

I uge 33 er der blevet gennemført et forløb hos KMD med deltagelse af Projekt Bedre Borgerservice med henblik på at fremkomme med en anbefaling til projektets styregruppe.

Forløbet har gennemgået relevante hensyn som ressourcetræk, brugervenlighed, sikkerhed og exitmuligheder. Endvidere er forskellige konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder blevet gennemgået. Fordele og ulemper i forhold til de relevante hensyn er blevet afdækket for forskellige kombinationer af konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder.

Tydeliggørelsen af konsekvenserne forbundet med de enkelte hensyn har ført til en justeret vægtning mellem dem. Det har åbnet for en konfiguration og organisation, som giver langt flere fordele og kun få mindre og acceptable ulemper.

Konfigurationsmæssigt anbefales en model baseret på to vidensbaser og en tilpasset artikelskabelon. Organisationsmæssigt anbefales en ændret opgavefordeling mellem vidensenheden og vidensleverandørerne i fagforvaltningerne. Den fremtidige opgavefordeling vil medføre, at vidensenheden vil være de eneste medarbejdere, som har kompetencer til og betjener systemets backend. Det faglige ejerskab af indholdet forbliver hos de enkelte myndigheder. Vidensenheden vil fortsat hjælpe myndighedernes medarbejdere med vidensstruktur, form og formidling.

Read the rest of this entry