Category Archives: Serviceportal

Nyt redskab til servicemedarbejderne

Det er med stolthed vi i dag den 21. oktober 2011 har lanceret den nye sullissivik.gl.

Efter at have arbejdet intenst med den nye portal, har vi nu endelig den fornøjelse at overlevere den til kommunernes servicemedarbejdere, så de fra i dag har et endnu bedre redskab til at løfte borgerservicen.

Ultimo januar 2012 får borgerne adgang til portalen – Grønlands borgerportal. Det betyder, at vi har 3 måneder foran os, hvor vi i tæt samarbejde med:

 • Servicemedarbejderne skal finpudse portalen
 • 1508 skal udvikle ”Min side” – borgernes
  personlige indgang til det offentlige
 • Departementer og forvaltninger skal udvikle
  selvbetjeningsløsninger samt publicere endnu mere information på sullissivik.gl

Alt sammen for at sikre, at borgerne får en helt forrygende og gennemtestet borgerportal.

Samtidig har servicemedarbejderne 3 måneder til at vænne sig til portalen og deres nye rolle som ambassadører for denne.

Slutteligt vil vi herfra ønske alle servicemedarbejderne alt det bedste med sullissivik.gl.

Lancering af ny serviceportal 21. oktober

Det er med stolthed, at vi lancerer den nye serviceportal sullissivik.gl den 21. oktober. Med den nye serviceportal får kommunens servicemedarbejdere et mere brugervenligt arbejdsredskab til den daglige betjening af borgerne. Samtidig er den nye serviceportal udvidet med nye funktioner, der gør det nemmere for servicemedarbejderne at give borgerne den bedst tænkelige betjening.

Service og borgerportal

Sullissivik.gl er tænkt som et redskab til både borgerne og servicemedarbejderne. Inden borgerne får adgang til sullissivik.gl, ønsker sullissivik enheden imidlertid at finjustere og gennemteste portalen med hjælp fra dem, der står borgernes nærmest – nemlig servicemedarbejderne, som samtidig rustes til at være ambassadører for sullissivik.gl over for borgerne.

Nyt design

Sullissivik.gl er stadig en kæmpe vidensbase, hvori lovgivning og procedurer på tværs af forvaltninger og departementer er samlet og nedfældet i et borgervenligt sprog. Med den nye sullissivik.gl er al denne viden nu pakket pænere ind og blevet lettere tilgængelig.

Forsiden af den kommende sullissivik.

Forsiden af den kommende sullissivik.gl

Den nye sullissivik.gl er bygget op over et søgefelt med søgeforslag, emneindeksering samt kampagnefelter. I søgefeltet kan man søge frit i vidensbasen, emneindekseringen inddeler alle artikler i over- og underemner og kampagnefelterne præsenterer brugeren for dagens vigtigste emner.

Nye funktioner

Ud over det nye design, byder den nye sullissivik.gl også på en række nye funktioner, der gør servicemedarbejderen i stand til at give en mere fuldstændig betjening af borgerne. Af nye funktioner kan nævnes kontaktdatabasen, lovhenvisning samt online blanketter.

Fremtidens borgerservice

Ultimo januar 2012 lanceres sullissivik.gl som en borgerportal. Det betyder, at sullissivik projektenheden i samarbejde med landets servicemedarbejdere har cirka 3 måneder til at finpudse sullissivik.gl, inden borgerne får adgang og dermed mulighed for at betjene sig selv via internettet.

Efteråret er skudt igang med skriveworkshops

Så er efteråret for alvor skudt igang med skriveworkshops.

Vi har i denne her uge besøg af 8 medarbejdere fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug til skriveworkshop, og der er ved det første dag, allerede blevet skrevet 14 artikler som omhandler:

 • Jagtbevis
 • Kvoter
 • Forsøgsfiskeri
 • Fiskerilicens
 • ESU – Erhvervsfremme
 • Arter

Og det næste 2 dage vil der fortsat blive produceret en masse artikler, som omhandler Fiskeri, Fangst og Landbrugsområdet.

Efterårsplanerne for skriveworkshops er følgende:

 • Uge 35 Fiskeri, Fangst og Landbrugsområdet (denne uge)
 • Uge 40 Bolig og Infrastruktur området
 • Uge 42 Piareersarfiit området
 • Uge 45 Arbejdsmarkedsområdet
 • Uge 49 Erhvervsområdet (foreløbet som det sidste før juleferie tiden)

Yderligere er vi ved at planlægge for 2011, hvor vi blandt andet skal lave opfølgninger på det tidligere fagområder som vi har afholdt skriveworkshops med, og nye fagområder eksempel Personaleområdet.

Efteråret byder derfor på en masse workshops, og vi ser meget frem til at skulle få det lagt ind på www.sullissivik.gl, efter artiklerne har været igennem validerings, oversættelses og valideringsprocessen.

Google analytics på www.sullissivik.gl

Sullissivik.gl bruger nu også Google Analytics til at undersøge hvor brugerne kommer fra, og hvilke browsere og Internet forbindelse brugerne benytter når de besøger vores portal www.sullissivik.gl   – på den måde kan vi målrettet lave indsats områder for at optimere portalen, og ikke mindst få lavet analyser på, hvor vi skal lave særlige indsatsområder for, at portalen bliver den daglige redskab for servicemedarbejder i Grønland.

kortoversigt

kortoversigt

 Google Analytics er den professionelle webanalyseløsning, der giver dig omfattende indsigt i din webstedstrafik og effektiviteten i din marketing. Med effektive, fleksible og brugervenlige funktioner kan du nu se og analysere dine trafikdata på en helt ny måde. Med Google Analytics er du bedre forberedt til at skrive bedre målrettede annoncer, styrke dine marketingtiltag og opbygge websteder, der konverterer bedre kilde:http://www.google.com/analytics/
 

Spørge undersøgelse for brug af www.sullissivik.gl

Sullissivik enheden, er ved at lave brugerundersøgelse af sullissivik.gl for servicemedarbejderne i kommunerne.

Man kan derfor udfylde onlineskemaet på nedenstående:
http://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHVTOWlRREtVRlZxWnJGSVpXQ2pnREE6MQ

Undersøgelserne skal så “analyseres” nærmere, og vil være et årligt tilbagevende undersøgelse for, at bedre kan lave statistikker.

Vi takker derfor på forhånd for jeres hjælp!

Nye udfordringer

Her i Sullissivik-enheden går det rigtig godt fremad med at få samlet viden ind til portalen.

Vi er nu oppe på 109 artikler som er lagt ind på www.sullissivik.gl. Der udover har vi omkring 100 til validering, og omkring 80 til oversættelse. Det er rigtig dejligt.

Samtidig får vi en masse nyttige erfaringer, som vi ikke har kunnet forudse. F.eks. er nogle af fagområderne i de lokale forvaltninger ikke helt up-to-date på de nyeste bekendtgørelser. Det har vores juridiske validører opdaget i deres del af arbejdet. Det har betydet en lang række af møder og opdateringer og rettelser af artikler.

Så har vi også fået vores første erfaring med at håndtere en lovændring, idet der er kommet nye regler for Børnetilskud – måske har nogen af Jer set at de 2 artikler om Børnetilskud er midlertidigt fjernet fra portalen.
Vi skal derfor lave en checkliste for lovgiverne i Kommunerne og i Selvstyret, som skal sikre at der ved lovændringer bliver informeret til os, så vi kan indarbejde de forskellige ændringer og deres betydning.

Ud over det er vi også i gang med at indsamle bilag fra de forskellige fagområder, f.eks. ansøgningsskemaer og takstblade. Også det er et større puslespil, der skal gå op, fordi hver kommune, og i enkelte tilfælde hver by, har deres egne formularer og skemaer. For at www.sullissivik.gl skal blive så smidig og effektiv som muligt, vil det være nemmest for alle, hvis der er ens procedurer i alle kommuner.

Endelig har vi fået ansat en ny kollega. Han hedder Andreas Jørgensen og starter 1.august som kommunikationskonsulent. Vi glæder os meget til at byde Andreas velkommen.

Godt Nytår alle sammen | Ukiortaami pilluaritsi

Vi håber I er kommet godt og sikkert ind i 2010. Her i Sullissivik.gl enheden kæmper vi med ikke at blive forpustede på forhånd over det år, der venter os.

Der skal ske rigtig mange spændende ting i 2010. Før det første går vi nu for alvor i gang med vidensindsamlingsdelen til sullissivik.gl. Vores pilotprojekter med Indsats Social og Uddannelsesstøtteforvaltningen har givet os utrolig mange værdifulde erfaringer, som vi har planlagt 2010’s vidensindsamling ud fra.

 • I uge 3 gælder det SKAT
 • I uge 5 gælder det Kultur og Uddannelse
 • I uge 12 gælder det Teknik og Miljø
 • I uge 23 gælder det Fiskeri, Fangst og Jagt
 • I uge 33 gælder det Sundhed
 • I uge 40 gælder det Bolig og Infrastruktur
 • I uge 47 gælder det erhverv

Der ud over fortsætter vi med vores Servicemedarbejderkurser, som indtil nu er planlagt til ugerne 7, 16, 18, 20 og 21.

Som noget nyt vil vi også udbyde en art Servicemedarbejderkursus for cheferne rundt omkring i kommuner og Selvstyre. Det er et resultat af de erfaringer vi fik med de første Servicemedarbejderkurser i november måned; at projekt sullissivik ikke er kommunikeret godt nok ud på ledelsesniveau. Det gør vi noget ved nu. Planen er at kommunerne står for tur i uge 6 og Departementerne i uge 11.

Vi glæder os rigtig meget til alle de mange opgaver vi skal i gang med. Allerførst skal vi dog lige skifte adresse. I løbet af uge 2 flytter vi til KANUKOKA; en flytning vi ser meget frem til. Den næste hilsen fra os bliver fra vores nye lokaler.

Overtagelsesprøve af systemerne til portalen

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet og dokumentation er leveret til Sullissivik.

Overtagelsesprøven blev gennemført i uge 46 – hvor KMD´s projektleder var herop i Nuuk for at gennemføre overtagelsesprøven med os som kunde.

Der blev testet følgende:

 • Fra serviceportalen til Talisma funktioner
 • Fra serviceportalen til Netdialogsfunktioner

Fejl og mangler blev så efterfølgende noteret, som KMD skal lave en handleplan på for at rette op på dem som er følgende:

 1. Talisma: Formateringen er ikke helt ens, da der er dobbelt linje afstand i portalen og forskellige skrifttyper (størrelse)
 2. Netdialog fungerer ikke over satellit-forbindelser, da latency er for høj ca. 500 ms, dvs. at forbindelsen ikke lever op til kravene i kontrakten

Ændringsønsker
Ændringsønsker håndteres som aftalt i kontrakten. I forbindelse med overtagelsesprøven blev følgende ændringsønsker identificeret:

 • Portal, Design: Kunden ønsker Logo med nGen fjernet.
 • Portal, Spørgeguide: Kunden ønsker at artiklen (for enden af guiden) åbner automatisk
 • Portal, Artikel: Kunden ønsker ikke at alle informationer fra ”header” vises i Portalen
 • Portal, Design: Kunden ønsker at knapper til sprogskift funktionen vises på portalen som ved skift på artikelniveau. Dvs. sprogskift skal også vises på forsiden

Overtagelsesprøven blev efterfølgende godkendt og underskrevet af formanden for Bedre Borgerservice styregruppen med notat om at der rettes op på fejl og mangler

Resultater fra Servicemedarbejderkurser

Træt, men glad – sådan kunne den korte evaluering af de tre første kurser for Servicemedarbejdere lyde. Men I får lige lidt mere. Det har nemlig været et virkelig godt forløb vi har været igennem de sidste tre uger.

Servicemedarbejderkurserne er en vigtig del af projekt Bedre Borgerservice, for uden den menneskelige x-faktor får projektet ikke den succes, det skal have. Og vi har oplevet x-faktor for alle pengene, på alle tre kurser i Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat. Alle 3 steder er kursisterne mødt op med positivitet og begejstring og har engageret sig i opgaven i en grad, vi ikke på forhånd, havde turdet håbe på.

En del af konceptet for Servicemedarbejderkurserne er det vi, på godt dansk J, kalder train-the-other. Det går ud på at deltagerne efter kurset, skal hjem og være ambassadører for projekt Bedre Borgerservice og sullissivik.gl for deres kolleger og medarbejdere.

Vores succeskriterium inden kurserne var, at vi ville være glade hvis der på hvert kursus var 1 eller 2 kvalificerede ambassadører til at løfte den opgave. Vi må konstatere her fra projektgruppen, at vi er dårlige til at lave succeskriterier…

Vi står tilbage med 3 hele hold af fantastiske ambassadører.

Kære Kursister på hold Nuuk, hold Qaqortoq og hold Ilulissat!

Tusind TAK for Jeres måde at være på, tusind TAK for det arbejde, vi ved I allerede har sat i gang ude omkring i kommunerne og Selvstyret, og tusind TAK fordi I bliver så afgørende en del af projekt Bedre Borgerservice og sullissivik.gl’s succes.

Bedste hilsner
Sullissivik enheden

p.s. – Vi ”snakkes” ved i Julemåneden.

Premiere på servicemedarbejderkursus

I den forgangne uge blev det første Servicemedarbejderkursus afviklet. Det var en længe ventet premiere, og heldigvis gik det godt.

Kurset blev afholdt på hotel Hans Egede i Nuuk og havde 18 deltagere fra Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret.

Det var et meget spændende kursus, der tog udgangspunkt i hvordan den kommende Serviceportal kan blive del af den service, vi giver vores borgere.

Undervisningen vekslede mellem fælles undervisning og gruppearbejde, hvilket deltagerne var glade for, fordi det dermed netop var deres arbejde og erfaringer, der var omdrejningspunktet.

For os i Bedre Borgerservice-enheden, gik det hele op i en højere enhed, da det på dag 2, lige før frokost, blev klart for alle, hvad Serviceportalen er for et arbejdsredskab; en søgemaskine, der minder om google, som i letforståelige artikler, kommer til at rumme svar på alle de spørgsmål, som borgerne kan have brug for at få svar på.

Den energi, der opstod i kursuslokalet, er nøjagtig det, det hele handler om, og som giver vores arbejde værdi. Tak for det alle sammen!! Vi håber på den samme oplevelse i denne uge, hvor kurset afvikles i Qaqortoq og i næste uge, hvor det er Qaasuitsup Kommunia, der står for skud.