Category Archives: Servicemedarbejder

Forløb af ny servicemedarbejderkursus i Nuuk

I sidste uge afholdte Handelsskolen servicemedarbejderkurset med den nye koncept for Kommuneqarfik Sermersooq. Selve kurset blev taget rigtig godt imod af underviserne og ikke mindst af kursisterne. Under hele forløbet deltog vi herfra Sullissivik enheden som vi er rigtig glade for at kunne følge med i selve kursusforløbet.

Det gjorde at vi under kurset kunne evaluere indholdet med underviserne, og tilpasse løbende. Underviserne viste også at de var glade for at vi kunne deltage under hele forløbet, da vi på den måde kan sikre bedst muligt kursusmaterialer.

Evalueringerne af kursisterne var også rigtig flotte (7 er den højeste vurdering) der gennemsnitlig ligger på 6.4 tilsammen

Evaluering af servicemedarbejderkurset:

Vi ser derfor frem til at servicemedarbejderkurserne afholdes på de 3 øvrige Kommuner (Qeqqata, Qaasuitsup og Kujalleq) til efteråret.

Nyt servicemedarbejderkursus planlagt

Det er nu fastlagt i hvilke uger det revideret servicemedarbejderkurser skal køres, hvor underviserne i Handelsskolen og kommunerne har accepteret.

Kurserne afholdes i følgende uger:

 • Kommuneqarfik Sermersooq – afholdes i Nuuk – uge 20
 • Qeqqata Kommunia – afholdes i Sisimiut i uge 34
 • Qaasuitsup Kommunia – afholdes i Ilulissat i uge 35
 • Kommune Kujalleq – afholdes i Qaqortoq i uge 39

Fokus for det nye kursus er:

 1. Hvordan portalen kan anvendes i borgerbetjeningssituationen
 2. Ambassadørrollen
 3. Medbetjening

 

Samlet evalueringsrapport fra rundrejsen

For sullissivik enheden er det fortsat yderst vigtigt at have et godt samarbejde med de kommunale borgerserviceforvaltninger; ledere såvel som medarbejdere.

Derfor har sullissivik enheden været på rundrejse i de 4 kommuner med det formål at tale med forvaltningsledere og servicemedarbejdere om sullissivik.gl, fremtidens borgerservice samt samarbejdet imellem tovholdere, ambassadører og sullissivik enheden.

Foreliggende rapport samler op på resultaterne og udstikker samtidig de nærmest fremtidige udfordringer og opgaver for de involverede parter.

Læs hele rapporten

Møder med tovholdere og ambassadører

Fredag d. 11 november 2011 starter vores rundrejse til hovedbyerne som er ” Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat”. Hvor de udpegede ambassaører i de enkelte Kommuner er samlet fra rundt omkring i kysten.

Det første møde afholdes i Nuuk,  hvor dagsorden er:

 • Evaluering af sullissivik.gl
 • Fremtidens borgerservice
 • Ambassadør- Tovholder- Sullissivik projektenheden´s samarbejde

I løbet af næste uge skal vi besøge Qaqortoq efterfølgende Ilulissat og Sisimiut.

Det bliver spændende at skulle mødes med tovholderne og ambassadørerne i de enkelte Kommuner og høre om deres erfaringer med at bruge sullissivik.gl,

 • hvilke funktioner fungere rigtig godt og
 • hvilke der ikke fungere så godt for servicemedarbejderne.

På den måde kan vi effektivisere sullissivik.gl før vi præsentere den for borgerne i Grønland d. 27 januar 2012 som vi ser frem til.

Sullissivik projektenheden på rundrejse i uge 46

21. oktober 2011 blev den nye sullissivik.gl lanceret til alle servicemedarbejdere i Grønland. Ultimo januar 2012 lanceres selv samme portal til grønlands borgere. Sullissivik projektenheden og Kommunerne har altså 3 måneder til at finpudse og finjustere sullissivik.gl, inden den rulles ud til borgerne.

Sullissivik.gl har til formål at understøtte borgerservicen i de kommunale borgerservicecentre og bygdekontorer og samtidig give borgerne mulighed for at betjene sig selv.

Det siger sig selv at sullissivik.gl kun kan understøtte borgerservicen, hvis portalen fungerer til både servicemedarbejdernes og borgernes tilfredshed. For at sikre dette, vil sullissivik projektenheden tage på rundrejse i uge 46 for at besøge hovedbyerne i de 4 kommuner hvor tovholderne (borgerforvaltningslederne) og ambassadørerne (servicemedarbejderne) samles for at drøfte:

 • erfaringer med portalen
 • ønsker til portalen inden lancering til borgerne
 • tanker om fremtidens borgerservice
 • tanker om ambassadør- og
  tovholderrollen i de enkelte kommuner

Vi håber derfor at vi vil få en masse input fra Tovholderne og Ambassadørerne, så vi kan finpudse sullissivik.gl og gøre den endnu bedre og brugervenligt for borgerne.

Nyt redskab til servicemedarbejderne

Det er med stolthed vi i dag den 21. oktober 2011 har lanceret den nye sullissivik.gl.

Efter at have arbejdet intenst med den nye portal, har vi nu endelig den fornøjelse at overlevere den til kommunernes servicemedarbejdere, så de fra i dag har et endnu bedre redskab til at løfte borgerservicen.

Ultimo januar 2012 får borgerne adgang til portalen – Grønlands borgerportal. Det betyder, at vi har 3 måneder foran os, hvor vi i tæt samarbejde med:

 • Servicemedarbejderne skal finpudse portalen
 • 1508 skal udvikle ”Min side” – borgernes
  personlige indgang til det offentlige
 • Departementer og forvaltninger skal udvikle
  selvbetjeningsløsninger samt publicere endnu mere information på sullissivik.gl

Alt sammen for at sikre, at borgerne får en helt forrygende og gennemtestet borgerportal.

Samtidig har servicemedarbejderne 3 måneder til at vænne sig til portalen og deres nye rolle som ambassadører for denne.

Slutteligt vil vi herfra ønske alle servicemedarbejderne alt det bedste med sullissivik.gl.