Monthly Archives: august 2009

Flytning af BB enheden til KANUKOKA

BB enheden med Peter Hansen fra Økonomi- og Personalestyrelsen (formanden for BB styregruppen) har holdt et møde med Direktør Martha Labansen, samt souschef Karl Davidsen fra KANUKOKA. Mødet handlede om et oplæg som BB enheden sendte til KANUKOKA om at flytte afdelingen fra Selvstyrets lokaler til KANUKOKA.

Begrundelserne for oplægget om flytning af enheden er, at projektet placering bliver i et mere neutralt sted da det er et fællesoffentligprojekt. Som samtidigt vil give et bedre mulighed for at have tættere samarbejde med sagsbehandlerne/fagspecialisterne i KANUKOKA´s regi – dertil ønskes det også mere ”ejerskab” fra Kommunerne for projektet.

Både formanden og direktøren for KANUKOKA i samråd med Kommunaldirektørerne er indstillet på, og er åben for at BB enheden flyttes i starten af januar 2010.

Dette betyder i praktisk, at BB enheden i starten af januar 2010 flytter fra Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) til KANUKOKA´s bygning. Hvor der samtidigt vil blive kigget på hvordan organiseringen og ikke mindst kvalitetssikring af projektleverancerne til vidensindsamling skal placeres “fysisk”, for at sikre at indholdsleverancerne lever op til lovgivningen og ikke mindst forventningerne fra det Fællesoffentlige IT styregruppe medlemmerne.

Reklamer

Rekonfiguring af den tekniske løsning, og justere den tilhørende vidensorganisation

Projekt Bedre Borgerservice og KMD har på baggrund af de første måneders indhøstede erfaringer erkendt behovet for at rekonfigurere den tekniske løsning og justere den tilhørende vidensorganisation.

I uge 33 er der blevet gennemført et forløb hos KMD med deltagelse af Projekt Bedre Borgerservice med henblik på at fremkomme med en anbefaling til projektets styregruppe.

Forløbet har gennemgået relevante hensyn som ressourcetræk, brugervenlighed, sikkerhed og exitmuligheder. Endvidere er forskellige konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder blevet gennemgået. Fordele og ulemper i forhold til de relevante hensyn er blevet afdækket for forskellige kombinationer af konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder.

Tydeliggørelsen af konsekvenserne forbundet med de enkelte hensyn har ført til en justeret vægtning mellem dem. Det har åbnet for en konfiguration og organisation, som giver langt flere fordele og kun få mindre og acceptable ulemper.

Konfigurationsmæssigt anbefales en model baseret på to vidensbaser og en tilpasset artikelskabelon. Organisationsmæssigt anbefales en ændret opgavefordeling mellem vidensenheden og vidensleverandørerne i fagforvaltningerne. Den fremtidige opgavefordeling vil medføre, at vidensenheden vil være de eneste medarbejdere, som har kompetencer til og betjener systemets backend. Det faglige ejerskab af indholdet forbliver hos de enkelte myndigheder. Vidensenheden vil fortsat hjælpe myndighedernes medarbejdere med vidensstruktur, form og formidling.

Read the rest of this entry

Ny medarbejder til BB enhed

Bedre Borgerservice enheden (BB enheden) har fået ansat en ny kommunikationskonsulent som starter i enheden d. 24 august 2009.

Anette, er kandidatuddannet i etnografi, socialantropologi og retorik og formidling ved Århus Universitet.

Anette har arbejdet i 1 år i Kangerlussuaq Tourism, hvor hun var tovholder for opbygning af videnscenter/museum, og lagde stor vægt på at formidle fagområderne ud fra et grønlandsk perspektiv, og ikke mindst at formidle det i et lettilgængeligt sprog hvor alle kan være med og forstå det.

Hun vil derfor være en stor hjælp i forhold til vidensopbygning af den kommende serviceportal – SULLISSIVIK. Så vi ser frem til at byde hende velkommen til vores enhed

Yderligere forventes det at ansætte 1 kommunikationskonsulent ved udgang af september eller starten af oktober måned.