Monthly Archives: maj 2010

Spørge undersøgelse for brug af www.sullissivik.gl

Sullissivik enheden, er ved at lave brugerundersøgelse af sullissivik.gl for servicemedarbejderne i kommunerne.

Man kan derfor udfylde onlineskemaet på nedenstående:
http://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dHVTOWlRREtVRlZxWnJGSVpXQ2pnREE6MQ

Undersøgelserne skal så “analyseres” nærmere, og vil være et årligt tilbagevende undersøgelse for, at bedre kan lave statistikker.

Vi takker derfor på forhånd for jeres hjælp!

Reklamer

Veloverstået og vellykket workshop omkring borgerportal strategi

I disse dage har Sullissivik enheden været i Ilulissat for at holde workshop, omkring hvordan man bedst kan lave en ”borgerportal” for alle borgerne i Grønland.

Formålet med workshop

  • Hvordan skal de digitale borgerservices præsenteres for brugerne i de forskellige kommunale interfaces/hjemmesider
  • Præsentation af 4 scenarier for hvordan man kan lave borgerportal

Til det deltog de webansvarlige i Kommunerne og Selvstyret dertil beslutningstagerne.
Primære konklusioner for workshop i Ilulissat er følgende:

  1. Sullissivik, den centrale vidensenhed har ansvaret for vidensopbygning af indhold.
  2. De fire kommuner vedligeholder fortsat deres egne hjemmesider. Sullissivik fokuserer på at udvikle standarder for udveksling af data mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.
  3. Hver kommunes egen identitet er helt essentiel, hvilket skal give sig til udtryk i design og form på de kommunale hjemmesider.
  4. Det er ønskeligt, at der kan søges på tværs af fællesbase og kommunale hjemmesider.
  5. Sullissivik skal yde support til kommunerne i forhold til visning af borgerportalindhold på de kommunale hjemmesider. Til facilitering af dette kan der b.la. oprettes et partnerforum under sillisivik.gl.

Konklusionerne blev drøftet godt igennem, og alle kommunerne var enige om at kommunernes hjemmesider dertil identitet skal vægtes højt.  Derfor skal der på tværs af kommunerne og KANUKOKA oprettes et arbejdsgruppe for at imødegå ønskerne fra kommunerne og Selvstyret for det videre arbejd.

Rundrejse vel overstået

Så har vi afsluttet den største del af vores informationskampagne omkring projekt Sullissivik; nemlig vores rundrejse rundt til de testcentre, der er udpeget til dette projekt. Vi har haft den glæde at besøge Ilulissat, Sisimiut, Tasiilaq, Qaqortoq og Nuuk, og i Nuuk havde vi Paamiut med på videokonference.

Det har været en rigtig god oplevelse at komme rundt til Jer. Alle steder er vi blevet budt velkommen og der har været god opbakning fra både medarbejdere, ledere og politikere. TAK SKAL I HAVE. Vi håber I føler Jer godt orienteret om projekt Sullissivik. Også selv om det for nogen af Jer, desværre, var første gang I hørte om projektet.

På informationsmøderne blev der stillet mange interessante og relevante spørgsmål, og det har givet os rigtig meget input, som vi har taget med tilbage til vores lille projektenhed. Blandt andet er der flere gange blevet spurgt til om der vil være link til lovgivning på sullissivik.gl. Det kommer der. Vi er sammen med Selvstyret i gang med at finde ud af hvordan vi bedst løser det, når Lovdatabasen bliver opdateret.

Vi kan se at besøgstallene på www.sullissivik.gl er steget gevaldigt i takt med at vi har afholdt informationsmøderne. Det er godt at se – bliv ved med det – det er Jeres serviceredskab, der skal gøre serviceringen af vores borgere endnu bedre.