Monthly Archives: marts 2009

Web 2.0

“Det sociale Internet,
web 2.0,
har givet de unge
forbrugere en stemme.
Nu kan de meget lettere
kommunikere med hinanden
og forskellige brands.
Web´en er blevet en slags
verdensomspændende
tænketank,
hvor alle og enhver frit
kan udveksle meninger om,
hvordan et produkt, en service
eller et brand kan forbedres.”

Citat fra Fremtidsorientering

Reklamer

Tidsplanlægning

Efter BB-Teamet kom tilbage fra møderne med leverandørerne og borger-service konferencen i Danmark, Er man for alvor gået i gang med at udarbejde detailtidsplanen i sammenarbejde med leverandørerne og intern tidsplan imellem BB-teamet. Det første hold fra leverandørerne til teknisk setup af Talisma og Netdialog kommer allerede den 14. april.

Borgerservice konference 2009 i Nyborg

BB teamet deltog til borgerservicekonference i Nyborg d. 3 – 4 marts 2009.
Konferencen var en god mulighed for at mødes med borgerservicecheferne/nøglepersonerne, om hvilke udfordringer de har/haft i forhold til at servicere borgerne. Til det fik man mange gode inputs fra kommunerne i DK  bla. at man i et par kommuner har flytte borgerservice centrene til biblioteker. Dvs. at man har længere åbningstider bla. i weekenderne, det gør at man som borger har nemmere ved at få hjælp også udenfor kommunernes åbningstider.

Det var også rigtig godt at mødes med KL, som vi tidligere har skrevet sammen med per. mail omkring opbygning af http://www.borger.dk og deres udfordringer og erfaringer for opbygning af borger.dk

Så alt i alt fik vi en masse inputs fra konferencen ,og fik også netværket med nye mulige kontaktpersoner herfra DK som har stor erfaringer indenfor borgerservice.

For at se omkring program sammensætning for borgerservicekonferencen kan I checke COK hjemmeside her
http://www.cok.dk/admin/data/COK/COK/default.asp?id=43166181213205108042008