Monthly Archives: januar 2013

Markedsanalyse for Sullissivik.gl

I forbindelse med et større markedsføring af sullissivik.gl ved lanceringen, har vi kunnet konstatere at annoncerne på forskellige medier blev overset eller modtaget forskelligt. Derfor valgte man i samråd med Sullissivik styregruppen om at foretage en markedsanalyse i samarbejde med Tele-Mark A/S.

Formålet med markedsanalyse har blandt andet været at undersøge følgende:

  • Hvor mange har hørt om Sullissivik.gl
  • Har respondenterne set reklamer for Sullissivik.gl
  • Har respondenterne besøgt siden
  • Hvor tilfredse er de med siden
  • Er der nogen som har fravalgt siden
  • Hvordan får respondenterne informationer fra myndigheder i Grønland

Markedsanalysen blev gennemført blandt 706 personer fordelt i de fire kommuner, Sermersooq, Kujalleq, Qeqqata og Qaasuitsup.

Analysen viser at 67,7 % af de 706 respondenter har hørt om Sullissivik.gl. Blandt de unge grønlændere mellem 18 og 25 og de ældre over 65 år er andelen, som har hørt om Sullissivik.gl lavere end de øvrige aldersgrupper. Der er også færre i disse aldersgrupper, der har besøgt siden.

Generelt har respondenterne oftest hørt om Sullissivik.gl gennem radio og TV, og oftest set reklamer for Sullissivik.gl i TV.

De respondenter som har besøgt Sullissivik.gl, er tilfredse med mulighederne for at søge på siden, og forståeligheden af informationerne på siden. De respondenter, som ikke har besøgt siden, nævner som årsag, at de ikke har adgang til Internettet eller manglende IT-kundskaber. Umiddelbart er der en stor sammenhæng mellem interessen for at bruge siden i fremtiden, og det allerede at have brugt siden. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på at få så mange brugere ind over siden som mulig. Der kan arbejdes med strategier for, hvordan man får flere i aldersgruppen 18-25 år til at prøve siden. Mange i denne aldersgruppe havde ikke hørt om siden, så der kan med fordel foretages en branding af siden overfor denne målgruppe. De 18-25 årige udtrykker i analysen ønske om at kommunikere med det offentlige via Internettet.

Analysen af hvordan de i dag får informationer fra det offentlige, gav ikke et klart svar på, hvilke strategier man kan bruge, som afviger fra dem der bruges i dag.

Sidenhen har vi i Sullissivik.gl enheden oprettet en Facebook side for at lave branding af sullissivik.gl på https://www.facebook.com/sullissivik.gl  for at netop få flere brugere i alderen 18-25 år. Vi bruger facebook siden til at annoncere forskellige kampagner om mulighederne i Sullissivik.gl og hvilke rettigheder man har som borger.

Til d.d. har vi 723 ”Likes” på vores Facebook side, og er godt repræsenteret af aldersgruppen mellem 18 og 30 år.

fb

Hele markedsanalysen kan revireres hos Sullissivik