Monthly Archives: februar 2010

Kommunaldirektørerne på besøg i Sullissivik

Vi har haft stor fornøjelse at have haft kommunaldirektørerne på besøg her i Sullissivik.

Der blev præsenteret for, hvordan arbejdsgangen er i forhold til vidensinsamlingen til serviceportalen. Dvs. at de nu er forståelse for, at  der ligger et større arbejdsprocedurer for videnindsamlingen som er følgende:

 • Workshop
 • Validering af artikler af jurister
 • Oversættelse af artikler
 • Validering af de oversatte artikler
 • Indsættelse på serviceportalen

Som tilsammen giver ca. 10 uger for hele processen, fra at man har holdt skriveworkshop, til man har fået lagt fagområdet ind på portalen.

Der blev samtidigt besluttet om afholdelse af lederkursus for kommunerne, og vil blive afholdt i forbindelse med den kommende Delegeret møde i Ilulissat d.16 maj til og med d. 18 maj
Målgruppen for lederkurset er følgende:

 • Kommunaldirektører
 • Borgerservicechefer
 • Kommunikationschefer

Lederkurset indhold i stikord er

 • Introduktion til indhold for servicemedarbejdere
 • De organisatoriske vilkår
 • De fysiske vilkår
 • De infrastrukturelle vilkår
 • Kommunikative konsekvenser

Vi er der for at gøre arbejdsgangen lettere for borgerservicemedarbejderne

Reklamer

Servicemedarbejderkursus i Tasiilaq

Uge 7 startede servicemedarbejderkurset i Tasiilaq, Der var 14 deltager som var fra Tasiilaq og bygderne Kuummiut, Sermiligaaq, Kulusuk,  Isertoq , Tiniteqilaaq og Ittoqqortoormiit .

Servicemedarbejderkuset som blev kørt særskilt i Tasiilaq efter Kommuneqarfik Sermersooq´s ønske, var noget mere udfordrende end ved det tidligere servicemedarbejder kurser.

 –  Medarbejderne i Østgrønland, var noget mere tilbageholdende de først 2 dage, samtidigt var der sproglige udfordringer blandt andet pga. dialekten fra vest og østgrønland.

 Dette har samtidigt betydet, at servicemedarbejderkurset blev fra dag til dag tilpasset, således at medarbejder fik så meget som muligt af kurset.

 Der var også en anden udfordringer som blandt andet at:

– 2 -3 af servicemedarbejderne havde aldrig nogensinde brugt internettet, eller kunne finde ud af at bruge en computer.  

 Heldigvis havde vi Anette Stounberg med, der er fagområdechef for borgerservice i Kommuneqarfik Sermersooq, Anette noterede de udfordringer som ligger i kommunen. Dette har betydet, at vi herfra Sullissivik- enheden vil begynde at indsamle data ved vores rundrejser fra testcentrene, det kan f.eks. være hvilke udfordringer vi har, eller kommunen har i forhold til servicemedarbejdernes egenskaber til brug af internet/computere, og ikke mindst være åben for brug af deres nye redskab ” Sullissivik” og parathed for nye redskaber som der hele tiden bliver udviklet til fordel for servicemedarbejderne i hele Grønland.

Udover servicemedarbejderkurset blev der holdt præsentation af projekt Sullissivik til ledelsen i kommune, så de kunne have mere forståelse for deres medarbejder der har været til servicemedarbejder kurset og ikke mindst baggrunden for projektet.

Hilsen fra sne hungrende Nuuk :)

Så har det nye år allerede budt på 2 veloverståede skriveworkshops her i vores nye lokaler i KANUKOKA. Det var med SKAT i uge 3 og med Kultur og Uddannelse i uge 5. På begge workshops blev der arbejdet fantastisk godt og vi fik skrevet rigtig mange artikler til sullissivik.gl.

Artiklerne for skatteområdet er blevet kontrolleret, eller valideret, så vi er sikre på at artiklerne holder sig inden for lovgivningen, og mange af dem er sendt til oversættelse. De fleste af artiklerne fra Kultur og Uddannelsesområdet er sendt til validering.

Det er dejligt at opleve, at der nu er godt gang i vores proces for vidensindsamling. Tak for det til de meget engagerede deltagere på workshops’ne.

I næste uge tager vi så hul på en ny omgang af vores Servicemedarbejderkurser. Der er planlagt 5 her i foråret. I næste uge gælder det østkysten, hvor vi samler et hold i Tasiilaq, og så fortætter det Qaqortoq i uge 16, Nuuk i uge 18, Sisimiut i uge 20 og Ilulissat i uge 22. Det er handelsskolen i Nuuk, der fortsat skal stå for kurserne.

Som noget nyt i år, vil vi også, som del af den kommunikationsstrategi, der er for projekt Sullissivik, rejse rundt til de 9 steder i Grønland, der er udpeget som testcentre for projektet. Formålet med det er dels at udbrede kendskabet til projektet, men også lige så vigtigt, at lære om de erfaringer servicemedarbejderne dér har. Det er ud fra deres erfaringer, vi bedst kan sikre at Sullissivik kommer til at hænge naturligt sammen med den virkelighed, servicemedarbejderne står i ude omkring.

Vi glæder os meget til at hilse på alle Jer derude, som er så vigtige for det her store og nationale projekt.

Hektisk uger efter flytning af Sullissivik til KANUKOKA

Der kører nye indsats områder inden for vidensindsamlingen, hvor der i uge 3 blev der kørt skriveworkshop med fageksperterne fra Skattestyrelsen.

På 2½ dage blev produceret 38 artikler som dækker fleste af områderne som er underlagt i skattestyrelsen såsom:

A- og B- indkomster, moms, forskudsregistrering, afgifter, inddrivelser, indførselsafgifter og mange flere

De 38 artikler der blev skrevet i uge 3, er nu sendt til godkendelse/validering hos Skattestyrelsens jurist. Som sørger for at gennemgå alle artikler igennem, og kvalitetssikrer at der ikke er bliver skrevet noget som er misvissende indenfor skatteområdets lovgivning.

I disse dage er fageksperterne som er udpeget i samråd med Simon Lennert fra KANUKOKA indenfor Kultur og Uddannelsesområdet på skriveworkshop, og til d.d. er der blevet produceret omkring 40 artikler der omhandler følgende

Folkeskole, daginstitutioner og fritidsundervisningsområdet.

Vi forventer, at køre flere workshops indenfor Kultur, Uddannelse, forskning og Kirke området, således at hele området bliver afdækket.

Det næste forløb for vidensindsamlingen er indenfor Teknik og Miljø området som finder sted i uge 12, for at udpege fageksperterne hos kommunerne har vi i samråd med Petúr H.Gudmundsson fra KANUKOKA fået fremsendt invitationer til de kommende deltagere til skriveworkshop indenfor Teknik og Miljø området.

Så der sker meget indenfor vores enhed dertil projektet Sullissivik, så husk at følge med her på vores blog.