Monthly Archives: juni 2011

Overdragelsesforretning for den kommende borgerportal

I forbindelse med leverandørernes færdiggørelse af den nye portal, var formanden for Sullissivik styregruppen og den webansvarlig dertil projektlederen fra Sullissivik projektenheden i DK i uge 23.

Torsdag d. 9 juni efter styregruppemødet blev overtagelsesrapporten underskrevet af formanden Karl Davidsen og kundeansvarlig fra KMD Michael de Voss som officielt overtagelse af den nye borgerportal.

Michael de Voss som kundeansvarlig underskriver mens Karl Davidsen overvære selve underskrivelsen

Karl Davidsen og Michael de Voss

Kort opsummering fra overtagelsesrapporten:

1 Generelt

Denne rapport er en sammenfatning af den afprøvning af systemet der er sket jf. overtagelsesprøven.
Grundlaget for overtagelsesprøven er afprøvning af Borgerportalen og opfyldelse af de krav der fremgår af løsningsbeskrivelsen.
I løsningsbeskrivelsen er kravene til løsningen markeret på følgende måde:
— [Kn] angiver minimumskrav til løsningen (hvor n=med en fortløbende nummerering). Disse krav skal løsningen som minimum leve op til og dette verificeres i forbindelse med overtagelsesprøven.

Prøven blev gennemført den 9. juni 2011 hos 1508 i København.

2 Overtagelsesprøven
Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet og dokumentation er leveret.

Læs hele rapporten: GL – Rapport Overtagelsesprøve v1

Reklamer