Category Archives: Foranalyse

Workshop om “Min side” i uge 27

Til overtagelsesforretningen i uge 23, blev der taget lidt hul i udvikling af “Min-side” dvs. borgerens egen side om alt det data der ligger på det offentlige regi.

Oplægget var meget kort omkring hvordan sullissivik projektenheden kan komme videre i forhold til at udvikle “Min side”. Sidenhen blev der sendt et konceptforslag for udvikling af min-side (læs idefaserne – konceptforslaget).

For at komme videre fra idefase – konceptforslaget, var projektlederen for Sullissivik.gl nede i Danmark og holde workshop sammen med leverandørerne 1508for afklaring dertil afgrænse mulighederne til udviklingen af “Min side”. Før HC (projektlederen) tog ned til DK for at holde workshop, fik han aftalt med eksterne leverandører KIMIK IT om de kunne være tilrådighed for tekniske afklaringer for Kommunernes  fagsystemer og Skatte- styrelsens selvbetjeningsløsning i form af Selvangivelsen.

Til det var Ian N. Wennerfeldt direktøren for KIMIK IT meget samarbejdsvillig og gjorde at vi til workshop kunne hurtigt få afklaret tekniske setups for udviklingsmuligehederne af “Min side”.

For det videre forløb af udvikling af “min side” er:

  1. Konceptforslaget bliver færdiggjort efter afklaringerne under workshop
  2. Der bliver udarbejdet Business Case for udvikling af “min side
  3. At der bliver afholdt workshops i Nuuk med Kimik IT og interessenterne for udvikling af “Min side” – Skattestyrelsen, Kommunerne og Sullissivik
  4. Implementering af Beta version med strategi på lancering d. 21 oktober (med borgere som testpersoner og It-leverandører i Grl for “Min side”)

Alt i alt så har dagene været rigtig gode, da der blev afklaret en masse ting sammen med 1508 for hvordan udviklingen af “min side” skal køres og ikke mindst afklaringer omkring det tekniske muligheder med Kimik ITs fagsystemer som levere til Kommunerne og Selvstyret aka. SKAT for selvangivelser, forskudsregistrering.

For eventuelt spørgsmål om “Min side” er I velkommen til at kontakte projektlederen Hans Christian Sværd på hcsv@kanukoka.gl og sullissivik@kanukoka.gl

Foranalyse af borgerportalsprojektet – Bedre Borgerservice

Foranalysen har til formål at skabe grundlag for en endelig beslutning om, hvilken model, der skal vælges i forhold til en borgerportal.

På baggrund af den gennemførte workshop den 15.-16. maj blev det klart, at en række forhold omkring en kommende borgerportal skal revurderes for at sikre den helt rette tilgang. En række af forholdene skal vurderes af Sullissivik, kommunerne, KANUKOKA og Selvstyret og andre skal revurderes og analyseres af leverandøren. Nærværende foranalyse er leverandørens revurdering og analyse.

For at hjælpe med beslutningen rummer foranalysen:

  • En opsummering og validering af samtlige relevante beslutninger gennem de sidste to år
  • Modeller for borgerportalen – samspil mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.

Ovenstående to punkter danner tilsammen rammen for, at der kan vælges et af tre implementeringsforslag. Implementeringforslagene er beskrevet i afsnittet Implementeringsforslag til borgerportalen.

Foranalysen rummer, udover selve valget af implementeringsmodel, også en beskrivelse af:

  • Tværgående søgning mellem kommunale hjemmesider og borgerportal (og øvrige offentlige hjemmesider)
  • Indholdsudveksling mellem kommunale hjemmesider og borgerportal (og øvrige offentlige hjemmesider).

Læs hele foranalyserapporten:  
Borgerportal_Foranalyse web