Category Archives: Talisma

Overtagelsesprøve af systemerne til portalen

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet og dokumentation er leveret til Sullissivik.

Overtagelsesprøven blev gennemført i uge 46 – hvor KMD´s projektleder var herop i Nuuk for at gennemføre overtagelsesprøven med os som kunde.

Der blev testet følgende:

 • Fra serviceportalen til Talisma funktioner
 • Fra serviceportalen til Netdialogsfunktioner

Fejl og mangler blev så efterfølgende noteret, som KMD skal lave en handleplan på for at rette op på dem som er følgende:

 1. Talisma: Formateringen er ikke helt ens, da der er dobbelt linje afstand i portalen og forskellige skrifttyper (størrelse)
 2. Netdialog fungerer ikke over satellit-forbindelser, da latency er for høj ca. 500 ms, dvs. at forbindelsen ikke lever op til kravene i kontrakten

Ændringsønsker
Ændringsønsker håndteres som aftalt i kontrakten. I forbindelse med overtagelsesprøven blev følgende ændringsønsker identificeret:

 • Portal, Design: Kunden ønsker Logo med nGen fjernet.
 • Portal, Spørgeguide: Kunden ønsker at artiklen (for enden af guiden) åbner automatisk
 • Portal, Artikel: Kunden ønsker ikke at alle informationer fra ”header” vises i Portalen
 • Portal, Design: Kunden ønsker at knapper til sprogskift funktionen vises på portalen som ved skift på artikelniveau. Dvs. sprogskift skal også vises på forsiden

Overtagelsesprøven blev efterfølgende godkendt og underskrevet af formanden for Bedre Borgerservice styregruppen med notat om at der rettes op på fejl og mangler

Arbejdet fortsætter

Her i Bedre Borgerservice-enheden rider vi stadig på den glade bølge fra vores skriveworkshop de forgangne uger. Det videre forløb efter workshopdeltagerne er taget hjem er:

 1. Der ligger nogle artikler som er sendt som bestilling hos deltagerne til skriveworkshop
 2. Det skrevne artiklerne er blevet sendt til validering hos enten Departementet for Sociale Anliggender eller Den Sociale Ankestyrelse
 3. De validerede artikler er sendt de til oversættelse
 4. Efter oversættelse til grønlandsk, bliver de valideret igen
 5. Herefter lægger vi dem ud på Serviceportalen

Sammen med de arbejdspunkter, der foregik på workshoppen – se sidste blog – er arbejdet fra tanke til artikel, en meget lang proces. Ikke desto mindre har vi allerede en række artikler, der har været gennem hele processen, og som vi alle snart kan begynde at bruge i vores daglige arbejde med borgerne.

DET ER EN SUCCES, DER VIL NOGET!

På vores workshop fik vi, den sidste dag, besøg af chefen for Det Sociale Ankenævns sekretariat, Kristina Nordby-Ratchlitz. Hun kunne blandt andet fortælle at de, i Det Sociale Ankenævn, meget gerne vil gøre den psykologiske afstand mellem kommunerne og nævnet mindre. To af måderne er at de i nævnet gerne vil gøre det på er dels, at kommunerne fortæller hvad de kunne have brug for i deres samarbejde med nævnet, og dels, at nævnet vil udbyde en række kurser til kommunernes sagsbehandlere, f.eks. om de forskellige lovgivninger, der er på det sociale område.

En rigtig spændende sidegevinst ved vores workshop, som bliver interessant at følge.

Kæmpe SUCCES med “Indsats Social”

Så er vi færdige med vores skrive-workshop på det sociale område, dét vi har kaldt Indsats Social.
 
Det har været en kæmpe succes. Vi skylder en stor TAK til alle deltagerne – I har været fantastiske! Takket være Jeres indsats, engagement og humør kan vi nu sige, at det Sociale Område er meget tæt på, at være en realitet på Serviceportalen.

Selve forløbet på workshoppen kan forklares i 5 hovedområder:

 1. Vi indledte med at inddele det Sociale Område i underområder, f.eks. Børn og Unge, Alderspension, Handicapforanstaltninger.
 2. Herefter dykkede vi ned i et enkelt område ad gangen for at finde de forskellige emner, som de enkelte områder dækker over.
 3. Så fandt vi frem til de spørgsmål, som borgere stiller til de forskellige emner.
 4. På baggrund af dét lavede vi en struktur, som artiklerne til Serviceportalen skulle skrives ud fra.
 5. Først da kunne vi begynde at skrive de enkelte artikler.

Vi fået skrevet mere end 70 artikler og vi har fået sat struktur på hele det sociale område. Ud over det, har deltagerne tilbudt at lave de resterende artikler som hjemmearbejde, efter workshoppen, og der er flere, der har meldt sig som interesserede i, at hjælpe med artiklernes grønlandske del. Det er så imponerende og glædeligt.

Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social
Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social

Qaasuitsup kommunia: Judithe Petrussen, Aasiaat og Kesia Rasmussen, Ilulissat
Qeqqata kommunia: Frederik Jensen, Sisimiut  og Andrea Karlsen, Maniitsoq
Kommuneqarfik Sermersooq: Karen D. Jensen og Pauline Abelsen, Nuuk
Kommune Kujalleq: Ellen Sandgreen, Nanortalik  og Regine Benjaminsen,Qaqortoq 
Departementet for Sociale anliggende: Susanna Figgé, Nuuk
Det Sociale ankenævn: Lene Frendrup, Nuuk

KANUKOKA: Senior konsulent – Kisea Bruun (er desværre ikke med på billedet)

Igen TAK til jer alle sammen.

Rekonfiguring af den tekniske løsning, og justere den tilhørende vidensorganisation

Projekt Bedre Borgerservice og KMD har på baggrund af de første måneders indhøstede erfaringer erkendt behovet for at rekonfigurere den tekniske løsning og justere den tilhørende vidensorganisation.

I uge 33 er der blevet gennemført et forløb hos KMD med deltagelse af Projekt Bedre Borgerservice med henblik på at fremkomme med en anbefaling til projektets styregruppe.

Forløbet har gennemgået relevante hensyn som ressourcetræk, brugervenlighed, sikkerhed og exitmuligheder. Endvidere er forskellige konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder blevet gennemgået. Fordele og ulemper i forhold til de relevante hensyn er blevet afdækket for forskellige kombinationer af konfigurationsmodeller og organisatoriske muligheder.

Tydeliggørelsen af konsekvenserne forbundet med de enkelte hensyn har ført til en justeret vægtning mellem dem. Det har åbnet for en konfiguration og organisation, som giver langt flere fordele og kun få mindre og acceptable ulemper.

Konfigurationsmæssigt anbefales en model baseret på to vidensbaser og en tilpasset artikelskabelon. Organisationsmæssigt anbefales en ændret opgavefordeling mellem vidensenheden og vidensleverandørerne i fagforvaltningerne. Den fremtidige opgavefordeling vil medføre, at vidensenheden vil være de eneste medarbejdere, som har kompetencer til og betjener systemets backend. Det faglige ejerskab af indholdet forbliver hos de enkelte myndigheder. Vidensenheden vil fortsat hjælpe myndighedernes medarbejdere med vidensstruktur, form og formidling.

Read the rest of this entry