Monthly Archives: juli 2013

Årsrapport 2013

Sullissivik.gl er en fællesoffentlig borgerportal. Portalen er blevet til på baggrund af den vision om bedre borgerservice, der først skitseredes i strukturreformen og senere i IKT-strategien: Alle borgere, uanset hvor man bor, skal have lettere adgang til samme højt kvalificerede betjening, én samlet adgang til det offentlige, bedre mulighed for sammenhængende betjening samt bedre adgang til viden, oplysning og selvbetjening via internettet.

Foreliggende årsrapport har til formål at sammenholde strategien for hvordan disse målsætninger kan realiseres med leverancerne i 2012 og hvilke udfordringer projektet står overfor i 2013.

Sullissivik enhedens arbejde i 2012 kan groft opdeles under 4 overordnede overskrifter:

  1. Lancering
  2. Forankring
  3. Udvikling
  4. Vedligehold

Læs hele årsrapporten ved at trykke på billedet

Årsrapport - forsidebilledet