Monthly Archives: november 2010

100 % simpelt for borgeren

Det er konceptet til den kommende borgerportal som vi for alvor er gået i gang med.

Det vil sige, at det skal være så simpelt som muligt for borgeren at kunne søge om oplysninger indenfor det offentlige. –  der skal være fokus på, at man har kampagne sider som er sæsonbetonet, eksempel ved jagttid laves der et kampagne om jagttilladelser, og ved årsopgørelser med skat m.fl.

Skitsen til forsiden af den kommende borgerportal ser således ud,  

borgerportalen
Skitsen til den kommende borgerportal

Yderligere som et vigtigt element, så skal kommunerne kunne hente en “widget” med et artikelopslag fra sullissivik.gl og placere det i bunden af kommunens eget site.

– dvs. at man nemt kan hente artikler fra portalen, og placere siden på ens egen hjemmeside. Det kunne være artikler om førtidspension, således at man sikre at der ikke er dobbelt administration på at opdatere siderne/artiklerne.

Der er nemlig flere kommuner som kopiere vores artikler, og placere dem på deres hjemmesider eksempel Qaasuitsup Kommunia men som betyder, at ved ændringer af artiklen, også skal opdatere det manuelt (dobbelt adminstration).

 
Borgerportalen skal også kunne tilgås via en mobilplatform, så alle der har mobiltelefoner (som det fleste af os har idag i Grønland) kan gå ind på portalen og søge oplysninger.
Skitsen til mobilplatform

Skitserne er blot håndtegnet og betyder at elementerne kan se helt anderledes ud når designet dertil Informations Arkitektur (IA) kommer på plads.

Reklamer

Konklusionen på testforløbet med MediaNet Communicator

Ved det første test som blev foretaget internt, kunne man konstatere at der er cirka 500 m/s forsinkelse på video og lyd transmissionen.

Video delen fryser med jævne mellemrum, til trods for at man sidder på en 9 Mbps forbindelse i KANUKOKA, og lyden hakker fortsat (dvs. at der internt i Nuuk fortsat er forsinkelser).

Radiokæde (Maniitsoq) testen konstateres der, at både video og lyd fungerede, men brugerens PC begyndte at opfører sig ”underligt” da communicator muligvis ”slugte” en hel del båndbredden på Kommunens netværk.

På Satellit forbindelsen (Upernavik) er lyden rigtig dårlig, da lyden hakker rigtig meget og er metallisk – men video fungere fint, til trods for at der er forsinkelser.
Ved programdelingen med brugerens PC fungerede det også rigtig fint, da man herfra kunne overtage styringen af computeren. Dog skulle man være godt tålmodig til at skulle navigere rundt ved programdelingen på en satellit og på et radiokæde forbindelse.

Næste skridt i MediaNet communicator:

Selvstyrets WAN serverer optimeres (replify software), og derefter bliver der foretaget ny testforløb med Upernavik.

Derefter bliver der lavet et beslutningsoplæg til det fællesoffentlige IT-styregruppe (FOIS) om, hvad der skal ske med MediaNet Communicator.

  1. Scenarie er, at man udruller MediaNet Communicator til Kommunerne, med den store udfordring/problem nemlig lyden på Satellit byerne der er rigtig dårligt, og har for store forsinkelser.
  2. Scenarie er, at man stopper for MediaNet Communicator pga. det for store forsinkelser på transmissioner på lyd i satellit byerne.

Ved valg af scenarie 1 – skal der ske organisatorisk ændringer i Kommunernes servicecenter – da servicemedarbejderne i hovedbyerne skal kunne modtage “opkalds” fra det øvrige servicemedarbejdere i den samme kommune, og hjælpe/supportere dem med at servicere borgeren.

Besøg af MediaNet og KMD

Vi har i disse dage besøg fra MediaNet konsulenterne og KMD teknikkeren – Grunden til deres besøg er, at der d.d. opleves store performanceproblemer med Medianets løsning, hvilket betyder at denne ikke benyttes som planlagt.

MediaNet – er et video/lyd program hvor brugere “mødes” ansigt til ansigt via web-baseret video, og kan frit tale, chatte, udføre uddannelse, afholde konferencer, samt dele programmer og dokumenter, uanset hvor de befinder sig. (Kilde: www.medianet.dk)

De enkelte funktioner i produktet fungerer tilsyneladende korrekt, og der kan eksempelvis normalt benyttes chat, audio og appshare individuelt. Problemerne opstår overordnet, når de forskellige medier benyttes samtidigt – og belastningen af det ”begrænsede” netværk dermed øges.

Helt overordnet er det usikkert, i hvor høj grad performanceproblemerne skyldes begrænsninger i produktet, eller om det er de specielle netværksforhold i Grønland, der er den væsentligste årsag til de oplevede problemer.

Leverandørerne gennemgår derfor følgende:

  • Netværksdokumentation – Infrastruktur – domænenavne – IPadresser – Firewalls – åbne porte – type – kapacitet
  • Internetforbindelser – type – kapacitet – Proxy servere.
  • Gennemgang af Installation af Servere hos InuIT
  • Forankring af viden omkring installationen
  • Virtualisering: Gennemgang og test af opsætning.

Test forløb med Sullissivik og Kommunerne

Efter netværksgennemgang skal der foretages forskellige test, hvor vi blandt skal have en medarbejder fra Upernavik som sidder på en satellit forbindelse, og en fra Maniitsoq som er på et radiokæde.

Udefra det test resultaterne vil der blive udarbejdet en endelig konklusion, om man skal fortsætte med produktet, eller lukke og slukke for produktet.

Vi venter derfor spændt på resultaterne af testforløbet, og håber på det bedste.