Monthly Archives: juni 2009

Vidensindsamling og leverandør på besøg

Vidensindsamling:

Personalet fra USF fik redaktør undervisning i Talisma og i redaktionellinje den. 7. maj 09. Efter undervisningen blev der talt om hvor meget tid og ressourcer USF kan bidrage med i forhold til projektet. USF besluttede at de vil omskrive hele deres proceduremappe og sætte den ind på Talisma inden slutning af august måned, hvor redaktørerne fra USF vil byttes intern hver uge til at omskrive tekster og sætte dem ind i Talisma. Dertil er Naja Lyberth udpeget som godkender af det indsatte dokumenter/tekster på vidensbasen, men det har dog været en udfordring at verificere de omskrevne tekster fra procedure mappen til ”alm. Daglig sprog”. Derfor vil BB enheden opfølge hele forløbet for at sikre at teksterne er valideret og sprogversioneret i Dansk og Grønlandsk.

Ny leverandør besøg

Vores underleverandør 1508 kommer for at lave forskellige analyser af service medarbejderne, borgerne og redaktørerne for kunne starte udformning af serviceportalen og borgerportalens design.

Således ser programmet ud når vores underleverandør kommer:

Torsdag den 11. juni: Touchpointanalyse (Kangerlussuaq)
Analysen vil igen være to-delt dvs. der både skal foregå interviews med borgere kombineret med observation et centralt sted og vox-pop med personale og brugere der.

Til interview-delen skal BB rekruttere 3 borgere fra Kangerlussuaq til ca. 1 Times interview hver. Disse tre borgere skal hver i sær netop have været i kontakt med det offentlige inden for hvert deres tema (fx erhvervelse jagttegn, Boligstøtte og lign. – dette skal vurderes af BB hvilke temaer der er de bedste – det skal blot være de temaer, som gælder for touchpointanalysen i Nuuk).

Respondenterne skal ligeledes fordele sig aldersmæssigt, så vi har en ung ca. 20-25 år, en ca. 30-40 årig og en ældre ca. 50-60 årig – og der til må de meget Gerne differentierer sig mht. deres IT-kompetencer.

Fredag den 12. juni: Touchpointanalyse i Nuuk samt strategiworkshop kl. 13-16

Det overordnede formål med touchpointanalysen mandag og tirsdag er at tilvejebringe indsigter i adfærd omkring borgerservice og behov/ønsker i relation til den kommende borgerportal – set både fra by – og landperspektiv.

Read the rest of this entry

Reklamer