Author Archives: Sullissivik teamet

Glædelig jul & Godt nytår til alle

julekort

Julen 2013

Årsrapport 2013

Sullissivik.gl er en fællesoffentlig borgerportal. Portalen er blevet til på baggrund af den vision om bedre borgerservice, der først skitseredes i strukturreformen og senere i IKT-strategien: Alle borgere, uanset hvor man bor, skal have lettere adgang til samme højt kvalificerede betjening, én samlet adgang til det offentlige, bedre mulighed for sammenhængende betjening samt bedre adgang til viden, oplysning og selvbetjening via internettet.

Foreliggende årsrapport har til formål at sammenholde strategien for hvordan disse målsætninger kan realiseres med leverancerne i 2012 og hvilke udfordringer projektet står overfor i 2013.

Sullissivik enhedens arbejde i 2012 kan groft opdeles under 4 overordnede overskrifter:

 1. Lancering
 2. Forankring
 3. Udvikling
 4. Vedligehold

Læs hele årsrapporten ved at trykke på billedet

Årsrapport - forsidebilledet

 

 

Selvbetjening på “Min side” – Selvangivelse

I år har det for første gang været muligt at indberette sin selvangivelse online via Min side på sullissivik.gl.

Dvs. borgere som har NemID kunne logge ind på “Min side” og rette/godkende Selvangivelsen for 2012.

Det har været muligt at indlevere sin selvangivelse online i perioden 01-01-2013 til 03-05-2013. Nedenfor er listet hvilke kanaler der er benyttet.

Kommuner Skatteforhold Antal unikke fra Sullissivik.gl Antal unikke fra aka.gl
Kujalleq 6457 87 791
Qaasuitsup 14651 177 1400
Qeqqata 8267 154 798
Sermersooq 19477 473 2281
Skattestyrelsen 565 48 109
Hele landet 49421 939 5379

Som det ses af ovenstående er den traditionelle pinkode løsning på aka.gl blevet anvendt oftest. Ikke desto mindre tegner det godt at borgere også har benyttet sullissivik.gl – da NemID fortsat er ved at blive udbredt i Grønland i samarbejde med Kommunerne og Selvstyret.

Unikke brugere til April 2013

Herunder kan du se den samlede oversigt til og  med april 2013 – for borgere der har benyttet  www.sullissivik.gl /borger.gl – brugen af portalen bliver mere og mere udbredt som er glædeligt for sullissivik enheden.

Unikke brugere

 • 9.188 unikke besøg på sullissivik.gl i den seneste måned (april 2013)
  Indbygger tal 57.670 i Grønland – svarende til  hver 6 borgere bruger sullissivik.gl

Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Unikke brugere til marts måned 2013

Hver måned følger vi op på besøgsstatistikken for brugen af http://www.sullissivik.gl.

Herunder kan du se den samlede oversigt til og  med marts 2013 – for unikke brugere der har benyttet borgerportalen http://www.sullissivik.gl – brugen af portalen bliver mere og mere udbredt som er glædeligt for sullissivik enheden.

Statistik til marts 2013

Statistik til marts 2013

Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

Sammenlignen af Borger.dk og Sullissivik.gl

 • 1.921.561 unikke besøg på borger.dk i den seneste måned (marts 2013)
  Indbygger tal 5.599.665 i Danmark – svarende til hver 3 borger bruger borger.dk

 • 7.960 unikke besøg på sullissivik.gl i den seneste måned (marts 2013)
  Indbygger tal 57.670 i Grønland – svarende til  hver 7 borger bruger sullissivik.gl

Sort snak har store konsekvenser

Uforståelige formuleringer har store konsekvenser. Det er både billigere og mere effektivt – og rarere for borgeren og det offentlige – hvis kommunikationen er klar og letforståelig siger lektor i kommunikation Karsten Pedersen fra Roskilde Universitet.

Og sort snak fra det offentlige er et udbredt fænomen. For nyligt foretog YouGov en undersøgelse, der viste at 37 % ofte har svært ved at forstå breve fra det offentlige og hele 67 % ønsker en forbedring. Ifølge undersøgelsen er det især inden for områderne kontanthjælp, dagpenge og barselsorlov, at borgerne synes, at det offentlige taler sort.

Heldigvis taler sullissivik.gl et andet sprog.
69,9 % af brugerne finder det meget let eller let at finde information på sullissivik.gl og 77,1 % er tilfreds eller meget tilfreds med forståeligheden. Og sidst men ikke mindst synes 71,4 % at Min Side er let eller meget let at anvende.

Tilfredshed på sullissivik.gl

Der er altså al mulig god grund til at anvende sullissivik.gl i den daglige borgerbetjening og henvise borgerne til portalen.

Se også et indlæg vi havde fra 2010 “Det offentlige taler stadigvæk sort”

Markedsanalyse for Sullissivik.gl

I forbindelse med et større markedsføring af sullissivik.gl ved lanceringen, har vi kunnet konstatere at annoncerne på forskellige medier blev overset eller modtaget forskelligt. Derfor valgte man i samråd med Sullissivik styregruppen om at foretage en markedsanalyse i samarbejde med Tele-Mark A/S.

Formålet med markedsanalyse har blandt andet været at undersøge følgende:

 • Hvor mange har hørt om Sullissivik.gl
 • Har respondenterne set reklamer for Sullissivik.gl
 • Har respondenterne besøgt siden
 • Hvor tilfredse er de med siden
 • Er der nogen som har fravalgt siden
 • Hvordan får respondenterne informationer fra myndigheder i Grønland

Markedsanalysen blev gennemført blandt 706 personer fordelt i de fire kommuner, Sermersooq, Kujalleq, Qeqqata og Qaasuitsup.

Analysen viser at 67,7 % af de 706 respondenter har hørt om Sullissivik.gl. Blandt de unge grønlændere mellem 18 og 25 og de ældre over 65 år er andelen, som har hørt om Sullissivik.gl lavere end de øvrige aldersgrupper. Der er også færre i disse aldersgrupper, der har besøgt siden.

Generelt har respondenterne oftest hørt om Sullissivik.gl gennem radio og TV, og oftest set reklamer for Sullissivik.gl i TV.

De respondenter som har besøgt Sullissivik.gl, er tilfredse med mulighederne for at søge på siden, og forståeligheden af informationerne på siden. De respondenter, som ikke har besøgt siden, nævner som årsag, at de ikke har adgang til Internettet eller manglende IT-kundskaber. Umiddelbart er der en stor sammenhæng mellem interessen for at bruge siden i fremtiden, og det allerede at have brugt siden. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på at få så mange brugere ind over siden som mulig. Der kan arbejdes med strategier for, hvordan man får flere i aldersgruppen 18-25 år til at prøve siden. Mange i denne aldersgruppe havde ikke hørt om siden, så der kan med fordel foretages en branding af siden overfor denne målgruppe. De 18-25 årige udtrykker i analysen ønske om at kommunikere med det offentlige via Internettet.

Analysen af hvordan de i dag får informationer fra det offentlige, gav ikke et klart svar på, hvilke strategier man kan bruge, som afviger fra dem der bruges i dag.

Sidenhen har vi i Sullissivik.gl enheden oprettet en Facebook side for at lave branding af sullissivik.gl på https://www.facebook.com/sullissivik.gl  for at netop få flere brugere i alderen 18-25 år. Vi bruger facebook siden til at annoncere forskellige kampagner om mulighederne i Sullissivik.gl og hvilke rettigheder man har som borger.

Til d.d. har vi 723 ”Likes” på vores Facebook side, og er godt repræsenteret af aldersgruppen mellem 18 og 30 år.

fb

Hele markedsanalysen kan revireres hos Sullissivik

SLA (Service Level Agreement) for sullissivik.gl

SLA aftalen er nu underskrevet med den nye serviceleverandør som er Spitze & co som hovedleverandør og 1508 A/S som underleverandør.
– Drift og vedligeholdelse på serverne er fortsat hos InuIT A/S

Baggrund for SLA:
Sullissivikportalen, som består af en Sitecoreportal og Moxie vidensløsning, har udviklet sig succesfuldt, og det er vigtigt at den løbende opdateres og videreudvikles i forhold til både den tekniske platform og tendenser på borgerserviceområdet. Formålet med denne Aftale er at sikre de rigtige rammer for den fremtidige vedligeholdelse og udvikling således, at Sullissivik også om flere år fremstår opdateret og tidssvarende.

Aftalen omfatter følgende Services
1. Anvendelsesservice er assistance og vejledning i brug af Moxie-produkterne
2. Vedligeholdelsesservice er hjælp til forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, som er nødvendig for at holde Moxie systemet i god og driftsikker stand, samt udnytte teknologien optimalt.
3. Anvendelsesservice er assistance og vejledning i brug af Sitecore-produkterne
4. Vedligeholdelsesservice er hjælp til forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse, som er nødvendig for at holde Sitecore-platformen i god og driftsikker stand, samt udnytte teknologien optimalt.
5. Ad libitum redaktør- og brugersupport
6. Bistand til implementering af selvbetjeningsløsning svarende til 20 timers bistand 5 gange årligt

Besøgstatistik på sullissivik.gl

Hver måned følger vi op på besøgsstatistikken for sullissivik.gl. I oktober er antallet af unikke brugere fordoblet fra 3.200 til 6.100.  Stigningen falder sammen med lanceringen af Min Side og online selvbetjening og giver et godt billede af at borgerne er klar til at betjene sig selv.

unikke besøgende


Unikke brugere
En unik bruger tæller maksimalt som én bruger per dag. Hvis en computer anvendes flere gange på samme dag til at tilgå sullissivik.gl, tæller det kun som én unik bruger.

“Sprogversioneret” sullissivik blog

Vi har nu fået sat et Grønlandsk blog side op omkring projektet, den Grønlandske site kan tilgås på

http://sullissivikgl.wordpress.com  man kan også blot trykke på “sprog” menuen til højre.
– og den vil skifte direkte over til den Grønlandske side af vores blog.

Vi håber at vores brugere vil få udbytte af nu vores sprogversioneret blogs.

Husk at abonnere, enten på den danske eller på den grønlandske blogside.