Category Archives: Borgerservice

Selvbetjening på “Min side” – Selvangivelse

I år har det for første gang været muligt at indberette sin selvangivelse online via Min side på sullissivik.gl.

Dvs. borgere som har NemID kunne logge ind på “Min side” og rette/godkende Selvangivelsen for 2012.

Det har været muligt at indlevere sin selvangivelse online i perioden 01-01-2013 til 03-05-2013. Nedenfor er listet hvilke kanaler der er benyttet.

Kommuner Skatteforhold Antal unikke fra Sullissivik.gl Antal unikke fra aka.gl
Kujalleq 6457 87 791
Qaasuitsup 14651 177 1400
Qeqqata 8267 154 798
Sermersooq 19477 473 2281
Skattestyrelsen 565 48 109
Hele landet 49421 939 5379

Som det ses af ovenstående er den traditionelle pinkode løsning på aka.gl blevet anvendt oftest. Ikke desto mindre tegner det godt at borgere også har benyttet sullissivik.gl – da NemID fortsat er ved at blive udbredt i Grønland i samarbejde med Kommunerne og Selvstyret.

Sort snak har store konsekvenser

Uforståelige formuleringer har store konsekvenser. Det er både billigere og mere effektivt – og rarere for borgeren og det offentlige – hvis kommunikationen er klar og letforståelig siger lektor i kommunikation Karsten Pedersen fra Roskilde Universitet.

Og sort snak fra det offentlige er et udbredt fænomen. For nyligt foretog YouGov en undersøgelse, der viste at 37 % ofte har svært ved at forstå breve fra det offentlige og hele 67 % ønsker en forbedring. Ifølge undersøgelsen er det især inden for områderne kontanthjælp, dagpenge og barselsorlov, at borgerne synes, at det offentlige taler sort.

Heldigvis taler sullissivik.gl et andet sprog.
69,9 % af brugerne finder det meget let eller let at finde information på sullissivik.gl og 77,1 % er tilfreds eller meget tilfreds med forståeligheden. Og sidst men ikke mindst synes 71,4 % at Min Side er let eller meget let at anvende.

Tilfredshed på sullissivik.gl

Der er altså al mulig god grund til at anvende sullissivik.gl i den daglige borgerbetjening og henvise borgerne til portalen.

Se også et indlæg vi havde fra 2010 “Det offentlige taler stadigvæk sort”

Markedsanalyse for Sullissivik.gl

I forbindelse med et større markedsføring af sullissivik.gl ved lanceringen, har vi kunnet konstatere at annoncerne på forskellige medier blev overset eller modtaget forskelligt. Derfor valgte man i samråd med Sullissivik styregruppen om at foretage en markedsanalyse i samarbejde med Tele-Mark A/S.

Formålet med markedsanalyse har blandt andet været at undersøge følgende:

 • Hvor mange har hørt om Sullissivik.gl
 • Har respondenterne set reklamer for Sullissivik.gl
 • Har respondenterne besøgt siden
 • Hvor tilfredse er de med siden
 • Er der nogen som har fravalgt siden
 • Hvordan får respondenterne informationer fra myndigheder i Grønland

Markedsanalysen blev gennemført blandt 706 personer fordelt i de fire kommuner, Sermersooq, Kujalleq, Qeqqata og Qaasuitsup.

Analysen viser at 67,7 % af de 706 respondenter har hørt om Sullissivik.gl. Blandt de unge grønlændere mellem 18 og 25 og de ældre over 65 år er andelen, som har hørt om Sullissivik.gl lavere end de øvrige aldersgrupper. Der er også færre i disse aldersgrupper, der har besøgt siden.

Generelt har respondenterne oftest hørt om Sullissivik.gl gennem radio og TV, og oftest set reklamer for Sullissivik.gl i TV.

De respondenter som har besøgt Sullissivik.gl, er tilfredse med mulighederne for at søge på siden, og forståeligheden af informationerne på siden. De respondenter, som ikke har besøgt siden, nævner som årsag, at de ikke har adgang til Internettet eller manglende IT-kundskaber. Umiddelbart er der en stor sammenhæng mellem interessen for at bruge siden i fremtiden, og det allerede at have brugt siden. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på at få så mange brugere ind over siden som mulig. Der kan arbejdes med strategier for, hvordan man får flere i aldersgruppen 18-25 år til at prøve siden. Mange i denne aldersgruppe havde ikke hørt om siden, så der kan med fordel foretages en branding af siden overfor denne målgruppe. De 18-25 årige udtrykker i analysen ønske om at kommunikere med det offentlige via Internettet.

Analysen af hvordan de i dag får informationer fra det offentlige, gav ikke et klart svar på, hvilke strategier man kan bruge, som afviger fra dem der bruges i dag.

Sidenhen har vi i Sullissivik.gl enheden oprettet en Facebook side for at lave branding af sullissivik.gl på https://www.facebook.com/sullissivik.gl  for at netop få flere brugere i alderen 18-25 år. Vi bruger facebook siden til at annoncere forskellige kampagner om mulighederne i Sullissivik.gl og hvilke rettigheder man har som borger.

Til d.d. har vi 723 ”Likes” på vores Facebook side, og er godt repræsenteret af aldersgruppen mellem 18 og 30 år.

fb

Hele markedsanalysen kan revireres hos Sullissivik

Præsentation af – saqqummiussineq sullissivik.gl pillugu

Sullissivik.gl innuttaasunut sullissinermut sunniuteqarsimava?

Suliniutip tunuliaqutaa, oqaluttuartaa, angusat sunnitsillu uani takuneqarsinnaapput:

Har sullissivik.gl haft effekt på borgerbetjening?

Læs her om historien, resultater og effekten på borgerbetjening:

Forløb af ny servicemedarbejderkursus i Nuuk

I sidste uge afholdte Handelsskolen servicemedarbejderkurset med den nye koncept for Kommuneqarfik Sermersooq. Selve kurset blev taget rigtig godt imod af underviserne og ikke mindst af kursisterne. Under hele forløbet deltog vi herfra Sullissivik enheden som vi er rigtig glade for at kunne følge med i selve kursusforløbet.

Det gjorde at vi under kurset kunne evaluere indholdet med underviserne, og tilpasse løbende. Underviserne viste også at de var glade for at vi kunne deltage under hele forløbet, da vi på den måde kan sikre bedst muligt kursusmaterialer.

Evalueringerne af kursisterne var også rigtig flotte (7 er den højeste vurdering) der gennemsnitlig ligger på 6.4 tilsammen

Evaluering af servicemedarbejderkurset:

Vi ser derfor frem til at servicemedarbejderkurserne afholdes på de 3 øvrige Kommuner (Qeqqata, Qaasuitsup og Kujalleq) til efteråret.

Nyt servicemedarbejderkursus planlagt

Det er nu fastlagt i hvilke uger det revideret servicemedarbejderkurser skal køres, hvor underviserne i Handelsskolen og kommunerne har accepteret.

Kurserne afholdes i følgende uger:

 • Kommuneqarfik Sermersooq – afholdes i Nuuk – uge 20
 • Qeqqata Kommunia – afholdes i Sisimiut i uge 34
 • Qaasuitsup Kommunia – afholdes i Ilulissat i uge 35
 • Kommune Kujalleq – afholdes i Qaqortoq i uge 39

Fokus for det nye kursus er:

 1. Hvordan portalen kan anvendes i borgerbetjeningssituationen
 2. Ambassadørrollen
 3. Medbetjening

 

Aftale med KNR TV er på plads til lancering af sullissivik.gl

Først og fremmest vil vi herfra Sullissivik projektenheden ønske alle rigtig godt nytår. Vi takker for det gamle år og ikke mindst det gode samarbejde vi har haft med alle samarbejdspartnerne.

Året 2012 bliver et ekstra spændende år, hvor vi i fællesskab skal lancere sullissivik.gl d. 27. januar 2012 som borgerportal i Grønland.

KNR

I den forbindelse er der nu indgået en aftale med KNR TV om at sende selve lanceringseventen direkte på TV med efterfølgende temaaften om borgerportalen sullissivik.gl på Tamassa og Qanorooq.

Dagen d. 27. januar 2012 skal markeres som en festdag: Mange mennesker har lagt rigtig mange kræfter i Sullissivik.gl i form af indholdsproduktion og valideringsprocesser, der ikke altid har været en helt nem process. Men nu bærer arbejdet frugt; borgerne i Grønland kan nu betjene sig selv og læse om ens rettigheder som borger i Grønland, uden at være afhænge af servicecentrenes åbningstider.

Veloverstået rundrejse i hovedbyerne

I uge 45 var 2 af medarbejderne fra Sullissivik projektenheden på rundrejse til hovedbyerne for at holde evaluerings- og forankringsmøder med tovholdere og ambassadører omkring projektet sullissivik.gl
Sisimiut - Qeqqata Kommunia

Selve rundrejsen gik rigtig fint, selvom vores flyafgange over flere omgange blev forsinket. Møderne blev dog afholdt til tiderne trods forsinkelserne.

Til møderne i Qaqortoq (Kommune Kujalleq), Ilulissat (Qaasuitsup Kommunia)og Sisimiut (Qeqqata Kommunia) fik vi rigtig mange gode inputs omkring sullissivik.gl og omkring samarbejdet med tovholderne og ambassadørerne. Vi mangler nu bare et opfølgningsmøde med Nuuk (Kommuneqarfik Sermersooq) som afholdes i løbet af denne uge.

Efterfølgende vil vi samle op på alle de gode inputs vi fik fra tovholdere og ambassadørerne i de enkelte kommuner.

Opsamlingerne vil blive lagt på bloggen samt forummet til inspiration, så snart vi har haft et opfølgningsmøde med Kommuneqarfik Sermersooq.

Møder med tovholdere og ambassadører

Fredag d. 11 november 2011 starter vores rundrejse til hovedbyerne som er ” Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat”. Hvor de udpegede ambassaører i de enkelte Kommuner er samlet fra rundt omkring i kysten.

Det første møde afholdes i Nuuk,  hvor dagsorden er:

 • Evaluering af sullissivik.gl
 • Fremtidens borgerservice
 • Ambassadør- Tovholder- Sullissivik projektenheden´s samarbejde

I løbet af næste uge skal vi besøge Qaqortoq efterfølgende Ilulissat og Sisimiut.

Det bliver spændende at skulle mødes med tovholderne og ambassadørerne i de enkelte Kommuner og høre om deres erfaringer med at bruge sullissivik.gl,

 • hvilke funktioner fungere rigtig godt og
 • hvilke der ikke fungere så godt for servicemedarbejderne.

På den måde kan vi effektivisere sullissivik.gl før vi præsentere den for borgerne i Grønland d. 27 januar 2012 som vi ser frem til.

Nyt redskab til servicemedarbejderne

Det er med stolthed vi i dag den 21. oktober 2011 har lanceret den nye sullissivik.gl.

Efter at have arbejdet intenst med den nye portal, har vi nu endelig den fornøjelse at overlevere den til kommunernes servicemedarbejdere, så de fra i dag har et endnu bedre redskab til at løfte borgerservicen.

Ultimo januar 2012 får borgerne adgang til portalen – Grønlands borgerportal. Det betyder, at vi har 3 måneder foran os, hvor vi i tæt samarbejde med:

 • Servicemedarbejderne skal finpudse portalen
 • 1508 skal udvikle ”Min side” – borgernes
  personlige indgang til det offentlige
 • Departementer og forvaltninger skal udvikle
  selvbetjeningsløsninger samt publicere endnu mere information på sullissivik.gl

Alt sammen for at sikre, at borgerne får en helt forrygende og gennemtestet borgerportal.

Samtidig har servicemedarbejderne 3 måneder til at vænne sig til portalen og deres nye rolle som ambassadører for denne.

Slutteligt vil vi herfra ønske alle servicemedarbejderne alt det bedste med sullissivik.gl.