Monthly Archives: september 2011

Samarbejde med Selvstyret

Marts 2010 fremlagde Formanden for Naalakkersuisut, Kuupik Kleist og Departementschef for Formandens Departement, Peter Schultz på seminaret ”Fremtidens Borgerservice i Grønland” blandt andet, at;

  • der for borgeren skal opnås én indgang til det offentlige,
  • der for borgeren så meget som muligt skal ske straksafklaring,
  • Service/information til borgere og virksomheder ikke skal være på Nanoq – undtagen jobopslag,
  • Serviceinformation til borger flyttes til Sullissivik.

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe for at varetage koordinationen for flytning af borgerrelaterede informationer fra Nanoq.gl til sullissivik.gl.

Arbejdsgruppen skal i samarbejde med Sullissivik projektenheden undersøge hvilke borgerrelatere emner der mangler at blive afdækket på sullissivik.gl.

Arbejdet forventes at køre fra 1. oktober til 15. november 2011  og vi ser frem til et godt samarbejde med Selvstyrets Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) som står for koordinationen.

Reklamer

Workshops om “Min side” og forankring af sullissivik

Lancering af den kommende borgerportal er på trapperne, hvilket tydeligt kan mærkes her i Sullissivik projektenheden.

Denne uge har budt på forskellige workshops omkring udviklingen af den kommende borgerportal og bedre forankring af portalen i Kommunerne.

Tirsdag afholdtes en workshop omkring visionerne for “Min side” projektet med deltagelse af Selvstyrets IT-sekretariatet, Skattestyrelsen samt KANUKOKA´s forretningsansvarlige på IT-området. Workshoppen blev holdt i samråd med 1508 A/S som står for udviklingen af borgerportalen og “Min side”.

Onsdag fortsatte man med at konkretisere Government processen i forhold til udviklingen af “Min side”; hvad vil Sullissivik projektenhedens, diverse dataejeres og de fremtidige brugeres rolle blive, hvilke interessenter er der i projektet og hvilke muligheder er der for at få et godt udbytte af projektet for interessenter i Grønland.

Torsdag står på Ambassadør-Tovholder workshop. Til workshoppen skal vi præcisere Ambassadørernes og Tovholdernes opgaver i forankringen af projektet i Borgerserviceenhederne. Vi skal sammen med ambassadørerne og tovholderne skrive en drejebog der beskriver, hvordan de hver især skal arbejde for kommunikationen omkring og forankringen af sullissivik.gl.

Vi har med andre ord masser af spændende opgaver foran os i ugerne op til lanceringen af den kommende borgerportal – og vi er allerede i fuld gang.