Monthly Archives: december 2010

Nu nærmer julen sig med hastige skridt – ønskes I rigtig glædelig jul :)

Med julen følger også afslutningen af et fantastisk år. Et år, der har budt på utallige gode oplevelser for os alle i sullissivik enheden:

  • Sullissivik.gl startede i januar med små babyskridt, men er nu blevet en funktionel og særdeles væsentlig vidensbank og serviceportal
  • Vi har afholdt skriveworkshops indenfor mange forskellige områder såsom Arbejdsmarked og Erhverv, Fiskeri og Fangst, Sundhed, Social, Skat, Teknik og Miljø, Uddannelse. Og listen kunne fortsætte.
  • Vi har fået produceret ca. 500 artikler, som nu er tilgængelige på sullissivik.gl

Vi har mødt rigtig mange utrolig hjælpsomme og dygtige mennesker

Juullimi Pilluaritsi - Glædelig jul
Juullimi Pilluaritsi – Glædelig jul

Når det forgange år når sin afslutning, træder vi ind i et nyt og spændende år. 2011 kommer til at byde på endnu flere fantastiske oplevelser og spændende udfordringer:

  • Der skal skrives og publiceres endnu mere borgerrelevant information, både fra centralt hold men så sandelig også fra kommunalt hold
  • Der skal produceres ensartede blanketter for alle kommuner
  • Serviceportalen skal forankres i kommunerne
  • Og sidst men ikke mindst begynder vi i 2011 for alvor at sætte kræfterne ind på Grønlands fremtidige borgerportal

Her på falderebet vil vi alle i sullissivik enheden gerne sige tusinde tak til alle, der har bidraget til sullissivik.gl. Sullissivik.gl ville ikke eksistere, hvis det ikke var for jer.

 

Vi glæder os til at fortsætte det gode tætte samarbejde i 2011.

Glædelig jul til alle jer fra alle os!

 

Bedste julehilsner

Sullissivik enheden
HC, Christine, Andreas og Bjarne

Reklamer

Det offentlige taler stadig sort

Utallige sprogkampagner har ikke gjort offentlige myndigheders sprog bedre. Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog, konkluderer forsker. “Sproget i det offentlige ændrer sig selvfølgelig, men når det går så langsomt, er det især, fordi den historiske tradition for at være en myndighed er så indgroet. Nogle af brevene fra kommunen bærer nærmest præg af, at du ikke skal spørge, hvad kommunen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for kommunen. Mange offentligt ansatte er ikke bevidste om det, men skriver blot som dem, de er iblandt, og det fastholder det lidt ophøjede, tekniske og autoritære sprog” – Kilde Kristligt dagblad 

Ovenstående er beretning fra det Danske offentlige system, og vi har i stor grad også “adopteret” denne myndighedssnak her i Grønland og derfor håber vi at projektet sullissivik, vil give borgerne bedre service dertil at det offentlige tager udgangspunkt i vidensbasen www.sullissivik.gl her i Grønland. Derved kan vi blive bedre til at “tale” samme med Borgerne.