Monthly Archives: september 2010

Informationsmaterialer til Kommunerne

Sullissivik.gl kører fortsat derud af. Portalen rummer nu knap 400 artikler om alt muligt fra affaldshåndtering over skat til uddannelsesstøtte. Kendskabet til og brugen af portalen lever dog ikke op til vores forhåbninger. Derfor har vi i samarbejde med Borgerservicecheferne udarbejdet forskellige informationsmaterialer, som Kommunerne kan benytte sig af til at promovere portalen. Blandt andet har vi udarbejdet en informationspjece og forskellige “plakater” som kan hentes og udskrives. Samarbejdet med kommunerne er særdeles vigtigt, da vi kun i fællesskab kan forankre sullissivik.gl i servicecentrene og dermed sikre grobund for bedre borgerbetjening.

Informationsplakater:

Kalaallisut plakatit

Ovenstående er blot nogle få redskaber til at servicemedarbejderne bliver inspireret til at bruge mere sullissivik.gl som et dagligt redskab.

Reklamer

Sullissivik enheden til Sarfarissoq Konference

Sarfarissoq II har til formål at nyttiggøre den kapacitet som søkablet har givet og skal være en vigtig milepæl i en igangsat og fortløbende strategisk samfundsudvikling. – kilde: http://www.sarfarissoq.gl

Konferencens tema er E-ducation; mulighederne for at bruge Internettet, TV, mobiltelefonen og andre informations- kommunikationsteknologier til vidensdeling, opkvalificering og uddannelse af alle grønlandske borgere.

Så hvorfor er vi til denne konference? Hvordan hænger temaet for konferencen sammen med vores arbejde med bedre borgerservice?

 • Sarfarissoq har givet os indblik i morgendagens teknologier og trends. Vi har set spændende eksempler på den fremtid, service- og borgerportalen kommer til at være del af. Det ruster os til at imødekomme og omfavne fremtidige udfordringer og muligheder for borgerbetjening
 • Sarfarissoq har også præsenteret os for nogle af de udfordringer, der præger hele IT-udviklingen i Grønland idag: e-learning såvel som borgerservice. Disse udfordringer kan vi sætte op under 3 overskrifter: Tilgængelighed, pris og kundskab

Read the rest of this entry

Foranalyse af borgerportalsprojektet – Bedre Borgerservice

Foranalysen har til formål at skabe grundlag for en endelig beslutning om, hvilken model, der skal vælges i forhold til en borgerportal.

På baggrund af den gennemførte workshop den 15.-16. maj blev det klart, at en række forhold omkring en kommende borgerportal skal revurderes for at sikre den helt rette tilgang. En række af forholdene skal vurderes af Sullissivik, kommunerne, KANUKOKA og Selvstyret og andre skal revurderes og analyseres af leverandøren. Nærværende foranalyse er leverandørens revurdering og analyse.

For at hjælpe med beslutningen rummer foranalysen:

 • En opsummering og validering af samtlige relevante beslutninger gennem de sidste to år
 • Modeller for borgerportalen – samspil mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.

Ovenstående to punkter danner tilsammen rammen for, at der kan vælges et af tre implementeringsforslag. Implementeringforslagene er beskrevet i afsnittet Implementeringsforslag til borgerportalen.

Foranalysen rummer, udover selve valget af implementeringsmodel, også en beskrivelse af:

 • Tværgående søgning mellem kommunale hjemmesider og borgerportal (og øvrige offentlige hjemmesider)
 • Indholdsudveksling mellem kommunale hjemmesider og borgerportal (og øvrige offentlige hjemmesider).

Læs hele foranalyserapporten:  
Borgerportal_Foranalyse web

Efteråret er skudt igang med skriveworkshops

Så er efteråret for alvor skudt igang med skriveworkshops.

Vi har i denne her uge besøg af 8 medarbejdere fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug til skriveworkshop, og der er ved det første dag, allerede blevet skrevet 14 artikler som omhandler:

 • Jagtbevis
 • Kvoter
 • Forsøgsfiskeri
 • Fiskerilicens
 • ESU – Erhvervsfremme
 • Arter

Og det næste 2 dage vil der fortsat blive produceret en masse artikler, som omhandler Fiskeri, Fangst og Landbrugsområdet.

Efterårsplanerne for skriveworkshops er følgende:

 • Uge 35 Fiskeri, Fangst og Landbrugsområdet (denne uge)
 • Uge 40 Bolig og Infrastruktur området
 • Uge 42 Piareersarfiit området
 • Uge 45 Arbejdsmarkedsområdet
 • Uge 49 Erhvervsområdet (foreløbet som det sidste før juleferie tiden)

Yderligere er vi ved at planlægge for 2011, hvor vi blandt andet skal lave opfølgninger på det tidligere fagområder som vi har afholdt skriveworkshops med, og nye fagområder eksempel Personaleområdet.

Efteråret byder derfor på en masse workshops, og vi ser meget frem til at skulle få det lagt ind på www.sullissivik.gl, efter artiklerne har været igennem validerings, oversættelses og valideringsprocessen.