Category Archives: Uden kategorier

Infostander i borgerservicecentre

For at hjælpe borgerne til selvhjælp via sullissivik.gl har sullissivik enheden investeret i 8 infostandere, som i samarbejde med de kommunale borgerserviceforvaltninger er blevet fordelt imellem kommunerne. Infostanderne er nu ved at være klar til brug i:

 • Ilulissat – Borgerservicecenter
 • Aasiaat – Borgerservicecenter
 • Kangerlussuaq – Lufthavn
 • Sisimiut – Piareersarfik
 • Nuuk – Borgerservicecenter
 • Paamiut – Borgerservicecenter
 • Narsarsuaq – Hotel
 • Qaqortoq – Borgerservicecenter

 

Det betyder, at borgeren snart på egen hånd kan finde svar på sine spørgsmål til det offentlige – også selvom man ikke lige har en computer med internetadgang derhjemme. Vi er selvsagt utroligt glade for, at standerne er ved at være klar. Så nu venter vi spændt på, om de bliver brugt eller om de kommer til at samle støv. Og det kommer til at kræve en indsats fra borgerservicemedarbejdernes side, hvis det sidste ikke skal blive tilfældet. For borgerne bliver ikke klar til selvhjælp ved bare at få stillet en infostander til rådighed – standeren er kun det første nødvendige skridt. Derimod er det afgørende at servicemedarbejderne hjælper borgerne igang blandt andet ved at:

 • vise borgerne infostanderen
 • vise borgerne hvordan den fungerer
 • hele tiden være der for borgeren, skulle vedkommende få brug for hjælp

Borgerne skal med andre ord hjælpes til selvhjælp.

Besøgstal

Sullissivik enheden vurderer at en første midlertidig og realistisk målsætning vil være 6.000 unikke brugere om måneden. Målsætningen er beregnet på baggrund af, at servicemedarbejderne alene kan udgøre 2.877 unikke brugere per måned. Hertil skal lægges de borgere, der selv tilgår sullissivik.gl.

I april er der omtrent 300 færre unikke brugere end i februar. Reduceringen er imidlertid forventelig, da man må forvente, at flere borgere i forbindelse med lanceringen af sullissivik.gl har besøgt portalen uden andet ærinde end at se portalen. Besøgstallet forventes at stige, når borgerne får mulighed for at betjene sig selv via sullissivik.gl, hvilket efter planen vil ske i løbet af maj 2012. Herforuden må vi også forvente, at besøgstallet stiger efterhånden som borgerne bliver bekendt med og vant til selvbetjening i kraft af medbetjeningen via infostanderne i borgerservicecentrene.

Ikke desto mindre er vi langt fra målsætningen om 6000 unikke brugere per måned, hvorfor det er nødvendigt at tage et kritisk blik på de nationale og kommunale forankringstiltag. Til næste møde med cheferne for borgerserviceforvaltningerne vil vi derfor drøfte

 • Hvad der er blevet gjort
 • Hvad der kan gøres

Nyt servicekursus på vej

Sullissivik.gl kan tilgås fra enhver computer og mobiltelefon med internetadgang: Hjemme fra sofaen,  i kaffepausen, i frikvarteret, om natten…  Hvad betyder det for den personlige betjening i de lokale borgerservicecentre og bygdekontorer?

Det betyder først og fremmest, at servicemedarbejderen  får en ny opgave. Sullissivik.gl anvendes nemlig af servicemedarbejderen som et redskab til borgerbetjening, hvorfor de er sullissivik.gl superbrugere. Den nye opgave bliver at oplære borgeren til selvbetjening via medbetjening. For at forberede servicemedarbejderen så denne kan varetage sin nye opgave på bedst mulig vis, er sullissivik enheden i samarbejde med Handelsskolen i Nuuk ved at revidere servicemedarbejderkurset. Fokus for det nye kursus er:

 • Hvordan portalen kan anvendes i borgerbetjeningssituationen
 • Ambassadørrollen
 • Medbetjening
Kurset forventes at være klar den 20. marts, hvorefter vi glæder os til at kunne byde de første deltagere velkommen til et nyt og opdateret servicemedarbejderkursus.

Sullissivik.gl lanceres!

Så kom dagen endelig

I dag – 27. januar 2012 – lanceres sullissivik.gl til borgerne. Vi glæder os umådeligt meget til at præsentere Grønland for vores hjertebarn og håber at det vil blive taget godt imod.

Det sker kl. 16:00 i Katuaq. Og for de der ikke kan være til stede til lanceringen transmitteres det hele live på KNR. Det betyder at hele Grønland kan være med til festen. Samtidig betyder det også at alting skal times og tilrettelægges, så vi er klar, når KNR  giver tegn til countdown og vi går i luften.

Vi har med andre ord haft rigtigt travlt det sidste stykke tid med at gøre alting klar til den store dag:

 • Telefonlinjerne har været rødglødende
 • Ligeså har tastaturerne
 • Mailkorrespondancen er gået over gevind i et omfang så Microsoft Exchange ikke har kunnet følge med
 • Der er blevet drukket umådeligt meget kaffe og arbejdet i døgndrift

Men vi nåede det og i dag kan vi med stolthed lancere Grønlands nye borgerportal – sullissivik.gl.

 

KNR.gl: Ufaglærte på kommunekontoret får en hjælpende hånd

En ny internetportal skal hjælpe kommunernes personale i yderdistrikterne.
Portalens navn er Sullissivik. Efter planen skal portalen være en hjælp til de ufaglærte ansatte i bygder og yderdistrikter. Det skal føre til en bedre borgerservice.

Læs mere:
KNR.gl: Ufaglærte på kommunekontoret får en hjælpende hånd.

Premiere på servicemedarbejderkursus

I den forgangne uge blev det første Servicemedarbejderkursus afviklet. Det var en længe ventet premiere, og heldigvis gik det godt.

Kurset blev afholdt på hotel Hans Egede i Nuuk og havde 18 deltagere fra Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret.

Det var et meget spændende kursus, der tog udgangspunkt i hvordan den kommende Serviceportal kan blive del af den service, vi giver vores borgere.

Undervisningen vekslede mellem fælles undervisning og gruppearbejde, hvilket deltagerne var glade for, fordi det dermed netop var deres arbejde og erfaringer, der var omdrejningspunktet.

For os i Bedre Borgerservice-enheden, gik det hele op i en højere enhed, da det på dag 2, lige før frokost, blev klart for alle, hvad Serviceportalen er for et arbejdsredskab; en søgemaskine, der minder om google, som i letforståelige artikler, kommer til at rumme svar på alle de spørgsmål, som borgerne kan have brug for at få svar på.

Den energi, der opstod i kursuslokalet, er nøjagtig det, det hele handler om, og som giver vores arbejde værdi. Tak for det alle sammen!! Vi håber på den samme oplevelse i denne uge, hvor kurset afvikles i Qaqortoq og i næste uge, hvor det er Qaasuitsup Kommunia, der står for skud.

Så er vi klar til at indtage det næste stykke uberørte land

Tirsdag den 3.november lyder startskuddet for de nye Servicemedarbejderkurser. Det er 4 dages kurser, der skal uddanne medarbejderne på de kommende 80 servicecentre i service og god borgerbetjening. Kurset er udviklet af kundeservicegruppen.dk ud fra projekt Bedre Borgerservice’s helt særlige forhold og betingelser. Det betyder at kurserne er 100 % tilpasset til den opgave, de kommende servicemedarbejdere, skal løfte, ude omkring i Grønland.

Vi starter med 3 kurser her i november måned. Det første, fra den 3. til den 6. november, er i Nuuk, det andet, fra den 9. til den 12. november, er i Qaqortoq og det tredje, fra 17. til 20. november, er i Ilulissat.

Vi er meget spændte på hele forløbet. Til at løse undervisningsopgaven kommer Mia Vergmann fra kundeservicegruppen.dk. Hun deltog også i vores Bedre Borgerservicekonference i Sisimiut for 14 dage siden, for at være helt up to date på projektet. Hun skal fungere som konsulent for Handelsskolen i Nuuk, som er dem, der skal stå for kurserne fremover.

Vi melder os igen når vi er blevet meget klogere på god service :+)

Arbejdet fortsætter

Her i Bedre Borgerservice-enheden rider vi stadig på den glade bølge fra vores skriveworkshop de forgangne uger. Det videre forløb efter workshopdeltagerne er taget hjem er:

 1. Der ligger nogle artikler som er sendt som bestilling hos deltagerne til skriveworkshop
 2. Det skrevne artiklerne er blevet sendt til validering hos enten Departementet for Sociale Anliggender eller Den Sociale Ankestyrelse
 3. De validerede artikler er sendt de til oversættelse
 4. Efter oversættelse til grønlandsk, bliver de valideret igen
 5. Herefter lægger vi dem ud på Serviceportalen

Sammen med de arbejdspunkter, der foregik på workshoppen – se sidste blog – er arbejdet fra tanke til artikel, en meget lang proces. Ikke desto mindre har vi allerede en række artikler, der har været gennem hele processen, og som vi alle snart kan begynde at bruge i vores daglige arbejde med borgerne.

DET ER EN SUCCES, DER VIL NOGET!

På vores workshop fik vi, den sidste dag, besøg af chefen for Det Sociale Ankenævns sekretariat, Kristina Nordby-Ratchlitz. Hun kunne blandt andet fortælle at de, i Det Sociale Ankenævn, meget gerne vil gøre den psykologiske afstand mellem kommunerne og nævnet mindre. To af måderne er at de i nævnet gerne vil gøre det på er dels, at kommunerne fortæller hvad de kunne have brug for i deres samarbejde med nævnet, og dels, at nævnet vil udbyde en række kurser til kommunernes sagsbehandlere, f.eks. om de forskellige lovgivninger, der er på det sociale område.

En rigtig spændende sidegevinst ved vores workshop, som bliver interessant at følge.

Revurdering af basestrukturen

I forhold til workshops med 1508 kom der nogle issues op omkring basestruktur på Talisma dertil vidensstrategien.

Dertil har BB enheden i samråd med 1508 haft dialog om at finde en løsningsmodel til det nuværende setup på talisma, som blev drøftet til mødet hvor KMD kom med nogle alternativer til ændringen af basestrukturen samt vidensstrategien til opbygning af vidensbasen.

Ændringen kunne være, at man i stedet benyttede sig at 1 base (i stedet for 10 baser som i dag) dvs. at man kommer til at dele både fællesindhold og kommune specifikt indhold/oplysninger som kan være takster eller jagt områder m.v. i stedet for at være særskilt.

Til selve løsningsmodelen som blev tegnet op, skal der laves et ”workaround” workshop med repræsentanterne fra KANUKOKA og BB enheden i samråd med KMD d. 11 og 12 august 2009 hos KMD – DK

I det forbindelse vil KMD have 3 løsningsforslag til issue for vidensbase opbygningen samt vidensstrategien.

Dog vil der ikke være noget garanti for at kommunerne får deres eget base i den løsningsforslag som blev skitseret op, men kan sagtens benyttes hvor der blot er ”tomt” felt på fællesindholdsdelen.

Det er derfor en vigtighed at kommunerne er med til at træffe beslutningen omkring ændringen af basestrukturen, så kommunerne også får ejerskabsfornemmelse af selve løsningen.

Kun få tilbagemeldinger

Bedre Borgerservice Enheden udsendte i begyndelsen af maj måned spørgeskemaer vedrørende socialområdet til samtlige 8 testcentre rundt omkring i Grønland. Spørgeskemaerne skulle udfyldes og sendes retur til BB-enheden senest 15. maj.

BB-enheden har dog indtil videre kun modtaget tilbagemeldinger fra 1 testby, og 1 testbygd. Det viser sig nemlig, at BB-enhedens kontaktpersoner enten ikke har modtaget henvendelsen på mail, eller også har de rette sagsbehandlere nedprioriteret spørgeskemaet på grund af andre verserende sager.

BB-enheden har derfor, efter telefoniske samtaler med kontaktpersonerne fra testcentrene, lavet nye returnerings datoer.

BB-enheden skal som bekendt begynde at fylde den kommende serviceportal med informationer. Vi venter derfor med spænding på de resterende tilbagemeldinger, da vi via dem vil få indsigt i hvad borgerne mest henvender sig om på socialområdet.

Spørgeskemaerne blev fremsendt til medlemmerne af Vidensstyregruppen, som alle repræsenterer samtlige testcentre, med anmodning om, at de skal videresende spørgeskemaerne til de rette medarbejdere i testcentrene.