Blogarkiv

Selvbetjening på “Min side” – Selvangivelse

I år har det for første gang været muligt at indberette sin selvangivelse online via Min side på sullissivik.gl.

Dvs. borgere som har NemID kunne logge ind på “Min side” og rette/godkende Selvangivelsen for 2012.

Det har været muligt at indlevere sin selvangivelse online i perioden 01-01-2013 til 03-05-2013. Nedenfor er listet hvilke kanaler der er benyttet.

Kommuner Skatteforhold Antal unikke fra Sullissivik.gl Antal unikke fra aka.gl
Kujalleq 6457 87 791
Qaasuitsup 14651 177 1400
Qeqqata 8267 154 798
Sermersooq 19477 473 2281
Skattestyrelsen 565 48 109
Hele landet 49421 939 5379

Som det ses af ovenstående er den traditionelle pinkode løsning på aka.gl blevet anvendt oftest. Ikke desto mindre tegner det godt at borgere også har benyttet sullissivik.gl – da NemID fortsat er ved at blive udbredt i Grønland i samarbejde med Kommunerne og Selvstyret.

Lancering af “Min side” og online selvbetjening

Lige nu lægges sidste hånd på “Min side” samt de første online selvbetjeningsmuligheder. Udviklingen af “Min side” og ikke mindst indgåelse af NemID aftalerne har været lidt af en længere proces, som dog har forløbet rigtig godt – takket være samarbejdsparterne og udviklerne af løsningerne.

Min side og login med NEMID

Min side og login med NEMID

Lanceringsdatoen er p.t. sat til fredag d. 5. oktober 2012.

I første omgang kan man blandt andet søge om nyt fritidsjagtbevis samt registrere fangst, melde flytning, søge om boligsikring og tilmelde sig dag- og natrenovation. For at kunne anvende “Min side” og selvbetjeningsmulighederne skal man logge ind med NemID.

Til lanceringen er der udarbejdet forskellige kampagne elementer:

 • Pressemeddelelse
 • Plakater til Borgerservicecentre
 • Pjecer til Borgerservicecentre
 • Video- og Radiospot

Ovenstående er nu ved at blive finpudset og vil være klar til d. 5. oktober.

Vi ser frem til at lancere “Min side” under mottoet: Sullissivik.gl – Simpel selvbetjening

Digitaliseringskonference i Århus

Sullissivik Projekt enhedens Styregruppeformand Karl Davidsen og Projektleder Hans Christian Sværd deltog til Digitaliseringskonference i Århus i dagene d. 6 og 7 april 2011.

digitaliseringskonference i dk

Digitaliseringskonference i dk

Vores deltagelse var for at undersøge, hvilke muligheder der ligger for vores udvikling af den kommende borgerportal, og ikke mindst for de kommende selvbetjeningsløsninger vi skal udvikle til borgerportalen, som lanceres medio August 2011. Til konferencen fik vi en masse input om, hvad man skal være opmærksom på ved udvikling af selvbetjeningsløsninger, og at man ikke skal lave selvbetjeningsløsninger kun for at lave selvbetjeningsmuligheder. Så det var en meget inspirerende digitaliseringskonference, som vi i høj grad har fået en masse input på til det videre arbejde med udvikling af borgerportalen.

Yderligere holdt vi et møde med Borgerservice direktøren i Århus Kommune Lene Hartig Danielsen, som fortalte omkring en masse spændende initiativer, som de i Århus Kommune foretager i forhold til deres borgerbetjening. I den sammenhæng nævnte hun, at de i Århus Kommune har nået 80% straksafklaring ved borgerhenvendelserne. – til det har det 4 gange om året en opfølgning på alle borgerhenvendelserne i deres servicecentre, som de så laver et nærmere analyse på netop for se og følge med i hvor meget, der bliver straksafklaret og ikke mindst tilfredsheden hos borgerservicemedarbejderne. Da vi godt kunne tænke os at lave bedre opfølgninger på straksafklaringerne ved borgerservice enhederne i Grønland, spurgte vi Lene Hartig om vi kunne se deres opfølgningsprocedure, hvilket hun indviligede i.

Alt i alt var det meget inspirerende møder og konference vi havde i Århus, og ser frem til det fortsatte gode samarbejde med Lene Hartig fra Århus Kommune.

Godt Nytår til alle – 2011 bliver et spændende år

Mellem jul og Nytår blev Løsningsbeskrivelsen for den kommende Borgerportal underskrevet af formanden og næstformanden for FOIS (Det Fællesoffentlige IT-styregruppe), og betyder nu at vi for alvor skal til at gå i gang med opgradering af sullissivik.gl til at være både et service- og borgerportal.

Baggrund
Kontrakten vedr. Projekt Bedre Borgerservice indeholder en option om udvikling og implementering af en Borgerportal. Udvikling og implementering af Borgerportalen som den er beskrevet i kontrakten har efter yderligere dialog mellem kunden og Leverandøren vist sig ikke at dække behovet og ønskerne til en fremtidig Borgerportal.

For at afdække mulighederne har der været gennemført en foranalyse vedrørende en ny Borgerportal og ud fra de skitserede løsningsmuligheder har den fælles offentlige IT-styregruppe (FOIS) besluttet, at udvikle og implementere den Borgerportal der i foranalysen omtales som”Implementeringsforslag 2: Sullissivik opgraderes til Borgerportal”.

I dette scenarie etableres en selvstændig borgerportal, men indenfor rammerne af Sullissiviks brand og organisation. Princippet er, at den eksisterende sullissivik.gl udbygges og opgraderes til at være en reel borgerportal.

Forsiden af den kommende sullissivik.

Forsiden af den kommende opgraderede sullissivik.gl

Løsningsdesign
En del af filosofien bag den nye borgerportal sullissivik.gl er at lave en modulært opbygget portal, således, at det senere er muligt at udvide løsningen men ny funktionalitet. Dette giver sig udslag i både det funktionelle og det grafiske løsningsdesign. Eksempelvis er der i det grafiske design lagt op til at der senere kan tilføjes en loginfunktion (NemID eller Digitalsignatur) og på det funktionelle niveau giver løsningens modulopbygning gode forudsætninger for at bygge videre på den beskrevne funktionalitet. Det konkrete løsningsdesign indeholder 3 overordnede elementer teknisk, funktionelt og grafisk 

Dertil er der 3 vigtige elementer i den kommende sullissivik.gl som er følgende:

 1. ”Embed funktion”
  Kommunerne, offentlige institutioner m.m. kan have en interesse i at kunne vise indhold fra Sullissivik på deres websites. For at imødekomme dette krav bliver det muligt at hente en stump kode, der indsat på en hjemmeside, vil vise udvalgt indhold fra portalen.
 2. Selvbetjenings-/blanketløsning – “Formular Builder”
  Formular Builderen giver Sullissivik en mulighed for at gøre alle blanketter elektroniske, således, at de nuværende offentlige papirblanketter kan gøres elektroniske i det tempo som Sullissivik ønsker. Udarbejdelse af elektroniske formularer sker via en meget fleksibel og enkel arbejdsproces hvor opbygningen sker ud fra et antal prædefinerede felter. Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital signatur (som f.eks. NemID).
 3. Mobilportal af sullissivik.gl
  En del borgerne i Grønland benytter smartphones til informationssøgning, hvorfor det er relevant med en mobil udgave af sullissivik.gl der er tilpasset denne platform. Formålet med m.sullissivik.gl er overordnet det samme som på hovedportalen, men udtrykket er væsentligt mere enkelt og en del værktøjer vil ikke være tilgængelige på den mobile portal.

Vi ser derfor frem til at skulle lancere den nye sullissivik.gl for både Servicemedarbejderne og Borgerne i Grønland.