Blogarkiv

Godt Nytår til alle – 2011 bliver et spændende år

Mellem jul og Nytår blev Løsningsbeskrivelsen for den kommende Borgerportal underskrevet af formanden og næstformanden for FOIS (Det Fællesoffentlige IT-styregruppe), og betyder nu at vi for alvor skal til at gå i gang med opgradering af sullissivik.gl til at være både et service- og borgerportal.

Baggrund
Kontrakten vedr. Projekt Bedre Borgerservice indeholder en option om udvikling og implementering af en Borgerportal. Udvikling og implementering af Borgerportalen som den er beskrevet i kontrakten har efter yderligere dialog mellem kunden og Leverandøren vist sig ikke at dække behovet og ønskerne til en fremtidig Borgerportal.

For at afdække mulighederne har der været gennemført en foranalyse vedrørende en ny Borgerportal og ud fra de skitserede løsningsmuligheder har den fælles offentlige IT-styregruppe (FOIS) besluttet, at udvikle og implementere den Borgerportal der i foranalysen omtales som”Implementeringsforslag 2: Sullissivik opgraderes til Borgerportal”.

I dette scenarie etableres en selvstændig borgerportal, men indenfor rammerne af Sullissiviks brand og organisation. Princippet er, at den eksisterende sullissivik.gl udbygges og opgraderes til at være en reel borgerportal.

Forsiden af den kommende sullissivik.

Forsiden af den kommende opgraderede sullissivik.gl

Løsningsdesign
En del af filosofien bag den nye borgerportal sullissivik.gl er at lave en modulært opbygget portal, således, at det senere er muligt at udvide løsningen men ny funktionalitet. Dette giver sig udslag i både det funktionelle og det grafiske løsningsdesign. Eksempelvis er der i det grafiske design lagt op til at der senere kan tilføjes en loginfunktion (NemID eller Digitalsignatur) og på det funktionelle niveau giver løsningens modulopbygning gode forudsætninger for at bygge videre på den beskrevne funktionalitet. Det konkrete løsningsdesign indeholder 3 overordnede elementer teknisk, funktionelt og grafisk 

Dertil er der 3 vigtige elementer i den kommende sullissivik.gl som er følgende:

  1. ”Embed funktion”
    Kommunerne, offentlige institutioner m.m. kan have en interesse i at kunne vise indhold fra Sullissivik på deres websites. For at imødekomme dette krav bliver det muligt at hente en stump kode, der indsat på en hjemmeside, vil vise udvalgt indhold fra portalen.
  2. Selvbetjenings-/blanketløsning – “Formular Builder”
    Formular Builderen giver Sullissivik en mulighed for at gøre alle blanketter elektroniske, således, at de nuværende offentlige papirblanketter kan gøres elektroniske i det tempo som Sullissivik ønsker. Udarbejdelse af elektroniske formularer sker via en meget fleksibel og enkel arbejdsproces hvor opbygningen sker ud fra et antal prædefinerede felter. Løsningen er fleksibel forstået på den måde, at den på sigt kan udbygges med digital signatur (som f.eks. NemID).
  3. Mobilportal af sullissivik.gl
    En del borgerne i Grønland benytter smartphones til informationssøgning, hvorfor det er relevant med en mobil udgave af sullissivik.gl der er tilpasset denne platform. Formålet med m.sullissivik.gl er overordnet det samme som på hovedportalen, men udtrykket er væsentligt mere enkelt og en del værktøjer vil ikke være tilgængelige på den mobile portal.

Vi ser derfor frem til at skulle lancere den nye sullissivik.gl for både Servicemedarbejderne og Borgerne i Grønland. 

Reklamer