Blogarkiv

Veloverstået og vellykket workshop omkring borgerportal strategi

I disse dage har Sullissivik enheden været i Ilulissat for at holde workshop, omkring hvordan man bedst kan lave en ”borgerportal” for alle borgerne i Grønland.

Formålet med workshop

 • Hvordan skal de digitale borgerservices præsenteres for brugerne i de forskellige kommunale interfaces/hjemmesider
 • Præsentation af 4 scenarier for hvordan man kan lave borgerportal

Til det deltog de webansvarlige i Kommunerne og Selvstyret dertil beslutningstagerne.
Primære konklusioner for workshop i Ilulissat er følgende:

 1. Sullissivik, den centrale vidensenhed har ansvaret for vidensopbygning af indhold.
 2. De fire kommuner vedligeholder fortsat deres egne hjemmesider. Sullissivik fokuserer på at udvikle standarder for udveksling af data mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.
 3. Hver kommunes egen identitet er helt essentiel, hvilket skal give sig til udtryk i design og form på de kommunale hjemmesider.
 4. Det er ønskeligt, at der kan søges på tværs af fællesbase og kommunale hjemmesider.
 5. Sullissivik skal yde support til kommunerne i forhold til visning af borgerportalindhold på de kommunale hjemmesider. Til facilitering af dette kan der b.la. oprettes et partnerforum under sillisivik.gl.

Konklusionerne blev drøftet godt igennem, og alle kommunerne var enige om at kommunernes hjemmesider dertil identitet skal vægtes højt.  Derfor skal der på tværs af kommunerne og KANUKOKA oprettes et arbejdsgruppe for at imødegå ønskerne fra kommunerne og Selvstyret for det videre arbejd.

Godt Nytår alle sammen | Ukiortaami pilluaritsi

Vi håber I er kommet godt og sikkert ind i 2010. Her i Sullissivik.gl enheden kæmper vi med ikke at blive forpustede på forhånd over det år, der venter os.

Der skal ske rigtig mange spændende ting i 2010. Før det første går vi nu for alvor i gang med vidensindsamlingsdelen til sullissivik.gl. Vores pilotprojekter med Indsats Social og Uddannelsesstøtteforvaltningen har givet os utrolig mange værdifulde erfaringer, som vi har planlagt 2010’s vidensindsamling ud fra.

 • I uge 3 gælder det SKAT
 • I uge 5 gælder det Kultur og Uddannelse
 • I uge 12 gælder det Teknik og Miljø
 • I uge 23 gælder det Fiskeri, Fangst og Jagt
 • I uge 33 gælder det Sundhed
 • I uge 40 gælder det Bolig og Infrastruktur
 • I uge 47 gælder det erhverv

Der ud over fortsætter vi med vores Servicemedarbejderkurser, som indtil nu er planlagt til ugerne 7, 16, 18, 20 og 21.

Som noget nyt vil vi også udbyde en art Servicemedarbejderkursus for cheferne rundt omkring i kommuner og Selvstyre. Det er et resultat af de erfaringer vi fik med de første Servicemedarbejderkurser i november måned; at projekt sullissivik ikke er kommunikeret godt nok ud på ledelsesniveau. Det gør vi noget ved nu. Planen er at kommunerne står for tur i uge 6 og Departementerne i uge 11.

Vi glæder os rigtig meget til alle de mange opgaver vi skal i gang med. Allerførst skal vi dog lige skifte adresse. I løbet af uge 2 flytter vi til KANUKOKA; en flytning vi ser meget frem til. Den næste hilsen fra os bliver fra vores nye lokaler.

Resultater fra Servicemedarbejderkurser

Træt, men glad – sådan kunne den korte evaluering af de tre første kurser for Servicemedarbejdere lyde. Men I får lige lidt mere. Det har nemlig været et virkelig godt forløb vi har været igennem de sidste tre uger.

Servicemedarbejderkurserne er en vigtig del af projekt Bedre Borgerservice, for uden den menneskelige x-faktor får projektet ikke den succes, det skal have. Og vi har oplevet x-faktor for alle pengene, på alle tre kurser i Nuuk, Qaqortoq og Ilulissat. Alle 3 steder er kursisterne mødt op med positivitet og begejstring og har engageret sig i opgaven i en grad, vi ikke på forhånd, havde turdet håbe på.

En del af konceptet for Servicemedarbejderkurserne er det vi, på godt dansk J, kalder train-the-other. Det går ud på at deltagerne efter kurset, skal hjem og være ambassadører for projekt Bedre Borgerservice og sullissivik.gl for deres kolleger og medarbejdere.

Vores succeskriterium inden kurserne var, at vi ville være glade hvis der på hvert kursus var 1 eller 2 kvalificerede ambassadører til at løfte den opgave. Vi må konstatere her fra projektgruppen, at vi er dårlige til at lave succeskriterier…

Vi står tilbage med 3 hele hold af fantastiske ambassadører.

Kære Kursister på hold Nuuk, hold Qaqortoq og hold Ilulissat!

Tusind TAK for Jeres måde at være på, tusind TAK for det arbejde, vi ved I allerede har sat i gang ude omkring i kommunerne og Selvstyret, og tusind TAK fordi I bliver så afgørende en del af projekt Bedre Borgerservice og sullissivik.gl’s succes.

Bedste hilsner
Sullissivik enheden

p.s. – Vi ”snakkes” ved i Julemåneden.

Veloverstået konference

Så er Bedre Borgerservice konferencen i Sisimiut overstået. Og vel overstået, tør vi godt påstå herfra Bedre Borgerservice-enheden. Hele arrangementet forløb som det skulle; deltagerne var engagerede, oplæggene interessante, workshops’ne inspirerende og beslutningerne relevante og fremadrettede.

Derfor vurderes at projektet for alvor er “søsat”, da vi har brug for den store opbakning og samarbejd med Kommunerne, Selvstyret og KANUKOKA for at projektet bliver en succes.

Det overordnede formål med konferencen var, at cementere den spirende fælles ejerskabsfølelse for projekt Bedre Borgerservice, både i kommunerne og i Selvstyret. Det er den ejerskabsfølelse, som allerede er en realitet blandt vores deltagere i skriveworkshops’ne, der er det bærende element for, at projektet bliver en succes.

Her i Bedre Borgerservice-enheden er vi atter tilbage på ”vores pind” og i gang med at runde konferencen af på værtssiden, med hvad det indebærer af evaluering og erfaringsdannelse.

Og så er vi atter på vej frem over isen med planlægning af de næste skriveworkshops og de 3 kursusforløb for Servicemedarbejdere, der løber af staben i november måned.

Meget mere om det senere – kærlig hilsen fra en ”snestormende” hovedstad

Kæmpe SUCCES med “Indsats Social”

Så er vi færdige med vores skrive-workshop på det sociale område, dét vi har kaldt Indsats Social.
 
Det har været en kæmpe succes. Vi skylder en stor TAK til alle deltagerne – I har været fantastiske! Takket være Jeres indsats, engagement og humør kan vi nu sige, at det Sociale Område er meget tæt på, at være en realitet på Serviceportalen.

Selve forløbet på workshoppen kan forklares i 5 hovedområder:

 1. Vi indledte med at inddele det Sociale Område i underområder, f.eks. Børn og Unge, Alderspension, Handicapforanstaltninger.
 2. Herefter dykkede vi ned i et enkelt område ad gangen for at finde de forskellige emner, som de enkelte områder dækker over.
 3. Så fandt vi frem til de spørgsmål, som borgere stiller til de forskellige emner.
 4. På baggrund af dét lavede vi en struktur, som artiklerne til Serviceportalen skulle skrives ud fra.
 5. Først da kunne vi begynde at skrive de enkelte artikler.

Vi fået skrevet mere end 70 artikler og vi har fået sat struktur på hele det sociale område. Ud over det, har deltagerne tilbudt at lave de resterende artikler som hjemmearbejde, efter workshoppen, og der er flere, der har meldt sig som interesserede i, at hjælpe med artiklernes grønlandske del. Det er så imponerende og glædeligt.

Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social
Her er ekspertpersonerne fra Indsats Social

Qaasuitsup kommunia: Judithe Petrussen, Aasiaat og Kesia Rasmussen, Ilulissat
Qeqqata kommunia: Frederik Jensen, Sisimiut  og Andrea Karlsen, Maniitsoq
Kommuneqarfik Sermersooq: Karen D. Jensen og Pauline Abelsen, Nuuk
Kommune Kujalleq: Ellen Sandgreen, Nanortalik  og Regine Benjaminsen,Qaqortoq 
Departementet for Sociale anliggende: Susanna Figgé, Nuuk
Det Sociale ankenævn: Lene Frendrup, Nuuk

KANUKOKA: Senior konsulent – Kisea Bruun (er desværre ikke med på billedet)

Igen TAK til jer alle sammen.