Blogarkiv

Sullissivik enheden til Sarfarissoq Konference

Sarfarissoq II har til formål at nyttiggøre den kapacitet som søkablet har givet og skal være en vigtig milepæl i en igangsat og fortløbende strategisk samfundsudvikling. – kilde: http://www.sarfarissoq.gl

Konferencens tema er E-ducation; mulighederne for at bruge Internettet, TV, mobiltelefonen og andre informations- kommunikationsteknologier til vidensdeling, opkvalificering og uddannelse af alle grønlandske borgere.

Så hvorfor er vi til denne konference? Hvordan hænger temaet for konferencen sammen med vores arbejde med bedre borgerservice?

  • Sarfarissoq har givet os indblik i morgendagens teknologier og trends. Vi har set spændende eksempler på den fremtid, service- og borgerportalen kommer til at være del af. Det ruster os til at imødekomme og omfavne fremtidige udfordringer og muligheder for borgerbetjening
  • Sarfarissoq har også præsenteret os for nogle af de udfordringer, der præger hele IT-udviklingen i Grønland idag: e-learning såvel som borgerservice. Disse udfordringer kan vi sætte op under 3 overskrifter: Tilgængelighed, pris og kundskab

Read the rest of this entry

Seminar for Selvstyrets ansatte d.9 marts 2010

Fremtidens Borgerservice i Grønland: Én indgang til det offentlige – Projekt Sullissivik

”Vores samfund skal føres up to date”. Sådan faldt ordene fra Landsstyreformand Kuupik Kleist, da han tirsdag, den 9.marts, i Store Sal i Katuaq, bød velkommen til et miniseminar for alle ansatte i Selvstyret.

Initiativtager til miniseminaret, Departementschef Peter Schulz, havde inviteret flere forskellige oplægsholdere til at belyse fremtidens borgerservice i Grønland: Udover Landsstyreformanden, talte Direktør for KANUKOKA Martha Labansen om kommunernes nye opgaver, Styrelseschef Peter Hansen om den politiske baggrund for projektet og de lovgivningsinitiativer, der er på vej. Selv talte Departementschef Peter Schulz om Selvstyrets fremtidige ansvar, og endelig talte Projektleder på projekt Sullissivik, Hans Christian Sværd, om hvordan man i projektets arbejdsgruppe arbejder på at løse opgaven.

”Vi skal kommunikere med borgerne på moderne vis – det er dét den nye borgerservice skal gøre muligt. Borgerne skal ikke løbe spidsrod når de henvender sig til det offentlige. De skal kun henvende sig ét sted. Folk, der virkelig har brug for at henvende sig til det offentlige, er oftest dem, der ikke har ressourcer til at henvende sig flere steder ”.

Hjemmesiden www.sullissivik.gl er det helt centrale redskab i fremtidens borgerservice. Det er en søgemaskine som google, hvor al den viden, der er i det offentlige system i Grønland skal samles i korte, ensartede og letforståelige artikler. Pointen er, at det svære juristsprog bliver sorteret fra så alle, uanset uddannelsesmæssig baggrund, vil kunne forstå indholdet. Der er allerede nu samlet en hel del viden på sullissivik.gl, næsten 100 artikler, på områder som f.eks. Det sociale område, Uddannelsesstøtteområdet og SKAT, og fokus i 2010 bliver at udbygge denne vidensbase med artikler fra de andre forvaltningsområder.

Departementschef Peter Schulz var meget tilfreds med fremmødet og var især imponeret over den gode stemning og de mange kvalificerede spørgsmål, der kom fra tilhørerne – ”Vi skal bestemt have flere seancer som denne” slutter Departementschef Peter Schulz.

Alle præsentationsmaterialerne kan hentes på siden “Selvstyrets konference materialer

Veloverstået konference

Så er Bedre Borgerservice konferencen i Sisimiut overstået. Og vel overstået, tør vi godt påstå herfra Bedre Borgerservice-enheden. Hele arrangementet forløb som det skulle; deltagerne var engagerede, oplæggene interessante, workshops’ne inspirerende og beslutningerne relevante og fremadrettede.

Derfor vurderes at projektet for alvor er “søsat”, da vi har brug for den store opbakning og samarbejd med Kommunerne, Selvstyret og KANUKOKA for at projektet bliver en succes.

Det overordnede formål med konferencen var, at cementere den spirende fælles ejerskabsfølelse for projekt Bedre Borgerservice, både i kommunerne og i Selvstyret. Det er den ejerskabsfølelse, som allerede er en realitet blandt vores deltagere i skriveworkshops’ne, der er det bærende element for, at projektet bliver en succes.

Her i Bedre Borgerservice-enheden er vi atter tilbage på ”vores pind” og i gang med at runde konferencen af på værtssiden, med hvad det indebærer af evaluering og erfaringsdannelse.

Og så er vi atter på vej frem over isen med planlægning af de næste skriveworkshops og de 3 kursusforløb for Servicemedarbejdere, der løber af staben i november måned.

Meget mere om det senere – kærlig hilsen fra en ”snestormende” hovedstad

Så stiger vi lige op for at få luft…

inden vi atter dykker ned i arbejdet…

Her i BB-enheden er vi i gang med at planlægge de sidste detaljer til den kommende Bedre Borgerservice konference i Sisimiut den 14. og 15. oktober.

Vi ser meget frem til konferencen, der har både politiske og administrative deltagere fra alle kommunerne, fra Selvstyret og fra KANOKUKA. Der er flere forskellige formål med konferencen. Først og fremmest skal der naturligvis præsenteres en status på det arbejde, der er lavet og de aktiviteter, der allerede er planlagt på projekt Bedre Borgerservice i de kommende måneder. Der ud over skal vi også sikre at alle involverede parter, betragter projekt Bedre Borgerservice som deres projekt; et projekt de har indflydelse på og ansvar overfor. For at opnå det, har vi dels inviteret en lang række foredragsholdere, der skal inspirere, og dels planlagt 3 workshops, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Næste blog bliver fra konferencen, så I er med på sidelinjen.

På området med vidensindsamling sker der også noget. Der bliver stadig arbejdet på Indsats Social med at få de sidste artikler skrevet, valideret og oversat. Fredag den 9.oktober er der inviteret til endnu en artikelskrivnings-workshop. Denne gang gælder det Uddannelsesstøtte forvaltningen (USF). Det glæder vi os meget til.

Borgerservice konference 2009 i Nyborg

BB teamet deltog til borgerservicekonference i Nyborg d. 3 – 4 marts 2009.
Konferencen var en god mulighed for at mødes med borgerservicecheferne/nøglepersonerne, om hvilke udfordringer de har/haft i forhold til at servicere borgerne. Til det fik man mange gode inputs fra kommunerne i DK  bla. at man i et par kommuner har flytte borgerservice centrene til biblioteker. Dvs. at man har længere åbningstider bla. i weekenderne, det gør at man som borger har nemmere ved at få hjælp også udenfor kommunernes åbningstider.

Det var også rigtig godt at mødes med KL, som vi tidligere har skrevet sammen med per. mail omkring opbygning af http://www.borger.dk og deres udfordringer og erfaringer for opbygning af borger.dk

Så alt i alt fik vi en masse inputs fra konferencen ,og fik også netværket med nye mulige kontaktpersoner herfra DK som har stor erfaringer indenfor borgerservice.

For at se omkring program sammensætning for borgerservicekonferencen kan I checke COK hjemmeside her
http://www.cok.dk/admin/data/COK/COK/default.asp?id=43166181213205108042008