Blogarkiv

Møde med Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia afholder i disse dage møder med alle deres borgerforvaltningslederne i deres kommune.

Borgerforvaltningslederne

Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

I den sammenhæng blev vi inviteret til at holde et oplæg omkring projektet Sullissivik om status og målet med projektet.
– Vi er rigtig glade for at kunne komme og holde et oplæg, og ikke mindst drøfte sammen med borgerforvaltningslederne omkring udfordringerne i deres servicecentre – sullissivik.

Alle fortalte at deres største udfordringer og daglige arbejde går med bogholderi funktionen og at have en kassebeholdning. Samtidigt går de meget op i at bruge sullissivik.gl som et dagligt redskab for at servicere borgerne.

Så vi er rigtig glade for at høre borgerforvaltningsledernes udfordringer, og ikke mindst arbejd om at benytte sullissivik.gl som et dagligt redskab.

Ved samme lejlighed mødtes vi med repræsentanter for Teknik og Miljø forvaltningen og diskuterede udfordringerne ved at indsamle kommunespecifik information om teknik og miljø området. Den altoverskyggende udfordring i den forbindelse hermed er, at der endnu ikke findes et fælles regelsæt for kommunen. Derfor ser vi nu på muligheden for at indsamle kommunespecifik information ind fra andre fagområder, hvor der er etableret fælles regler for hele kommunen.

Sidst men ikke mindst afleverede vi årsrapporten for projektet til borgerforvaltningslederne og Kommunaldirektøren for Qaasuitsup Kommunia, som også er formand for FOIS.

Rundrejse vel overstået

Så har vi afsluttet den største del af vores informationskampagne omkring projekt Sullissivik; nemlig vores rundrejse rundt til de testcentre, der er udpeget til dette projekt. Vi har haft den glæde at besøge Ilulissat, Sisimiut, Tasiilaq, Qaqortoq og Nuuk, og i Nuuk havde vi Paamiut med på videokonference.

Det har været en rigtig god oplevelse at komme rundt til Jer. Alle steder er vi blevet budt velkommen og der har været god opbakning fra både medarbejdere, ledere og politikere. TAK SKAL I HAVE. Vi håber I føler Jer godt orienteret om projekt Sullissivik. Også selv om det for nogen af Jer, desværre, var første gang I hørte om projektet.

På informationsmøderne blev der stillet mange interessante og relevante spørgsmål, og det har givet os rigtig meget input, som vi har taget med tilbage til vores lille projektenhed. Blandt andet er der flere gange blevet spurgt til om der vil være link til lovgivning på sullissivik.gl. Det kommer der. Vi er sammen med Selvstyret i gang med at finde ud af hvordan vi bedst løser det, når Lovdatabasen bliver opdateret.

Vi kan se at besøgstallene på www.sullissivik.gl er steget gevaldigt i takt med at vi har afholdt informationsmøderne. Det er godt at se – bliv ved med det – det er Jeres serviceredskab, der skal gøre serviceringen af vores borgere endnu bedre.