Blogarkiv

Besøgstal på www.sullissivik.gl efter lanceringen

Sullissivik enheden følger løbende med i hvor meget sullissivik.gl anvendes.
 besøgstal

27. januar lanceredes sullissivik.gl til borgerne, hvilket afspejles positivt i statistikken. Statistikken skal ydermere læses med det forbehold, at målingen for februar 2012 kun er udført i perioden 8. til 22. februar.

På 14 dage har der altså været 2.415 unikke besøgende. Fremskrives dette for hele måneden vil der være omtrent 4.830 besøgende, hvilket cirka svarer til 5 gange så mange som i januar, hvor der indtil lanceringen var 980 unikke besøgende.

Sullissivik enheden vurderer at en første midlertidig og realistisk målsætning vil være 6.000 unikke brugere om måneden.

Reklamer

Overdragelsesforretning for den kommende borgerportal

I forbindelse med leverandørernes færdiggørelse af den nye portal, var formanden for Sullissivik styregruppen og den webansvarlig dertil projektlederen fra Sullissivik projektenheden i DK i uge 23.

Torsdag d. 9 juni efter styregruppemødet blev overtagelsesrapporten underskrevet af formanden Karl Davidsen og kundeansvarlig fra KMD Michael de Voss som officielt overtagelse af den nye borgerportal.

Michael de Voss som kundeansvarlig underskriver mens Karl Davidsen overvære selve underskrivelsen

Karl Davidsen og Michael de Voss

Kort opsummering fra overtagelsesrapporten:

1 Generelt

Denne rapport er en sammenfatning af den afprøvning af systemet der er sket jf. overtagelsesprøven.
Grundlaget for overtagelsesprøven er afprøvning af Borgerportalen og opfyldelse af de krav der fremgår af løsningsbeskrivelsen.
I løsningsbeskrivelsen er kravene til løsningen markeret på følgende måde:
— [Kn] angiver minimumskrav til løsningen (hvor n=med en fortløbende nummerering). Disse krav skal løsningen som minimum leve op til og dette verificeres i forbindelse med overtagelsesprøven.

Prøven blev gennemført den 9. juni 2011 hos 1508 i København.

2 Overtagelsesprøven
Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte funktionalitet og dokumentation er leveret.

Læs hele rapporten: GL – Rapport Overtagelsesprøve v1

Veloverstået og vellykket workshop omkring borgerportal strategi

I disse dage har Sullissivik enheden været i Ilulissat for at holde workshop, omkring hvordan man bedst kan lave en ”borgerportal” for alle borgerne i Grønland.

Formålet med workshop

  • Hvordan skal de digitale borgerservices præsenteres for brugerne i de forskellige kommunale interfaces/hjemmesider
  • Præsentation af 4 scenarier for hvordan man kan lave borgerportal

Til det deltog de webansvarlige i Kommunerne og Selvstyret dertil beslutningstagerne.
Primære konklusioner for workshop i Ilulissat er følgende:

  1. Sullissivik, den centrale vidensenhed har ansvaret for vidensopbygning af indhold.
  2. De fire kommuner vedligeholder fortsat deres egne hjemmesider. Sullissivik fokuserer på at udvikle standarder for udveksling af data mellem kommunale hjemmesider og borgerportalen.
  3. Hver kommunes egen identitet er helt essentiel, hvilket skal give sig til udtryk i design og form på de kommunale hjemmesider.
  4. Det er ønskeligt, at der kan søges på tværs af fællesbase og kommunale hjemmesider.
  5. Sullissivik skal yde support til kommunerne i forhold til visning af borgerportalindhold på de kommunale hjemmesider. Til facilitering af dette kan der b.la. oprettes et partnerforum under sillisivik.gl.

Konklusionerne blev drøftet godt igennem, og alle kommunerne var enige om at kommunernes hjemmesider dertil identitet skal vægtes højt.  Derfor skal der på tværs af kommunerne og KANUKOKA oprettes et arbejdsgruppe for at imødegå ønskerne fra kommunerne og Selvstyret for det videre arbejd.