Category Archives: Kommunaldirektører

Møde med Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia afholder i disse dage møder med alle deres borgerforvaltningslederne i deres kommune.

Borgerforvaltningslederne

Borgerforvaltningslederne i Qaasuitsup Kommunia

I den sammenhæng blev vi inviteret til at holde et oplæg omkring projektet Sullissivik om status og målet med projektet.
– Vi er rigtig glade for at kunne komme og holde et oplæg, og ikke mindst drøfte sammen med borgerforvaltningslederne omkring udfordringerne i deres servicecentre – sullissivik.

Alle fortalte at deres største udfordringer og daglige arbejde går med bogholderi funktionen og at have en kassebeholdning. Samtidigt går de meget op i at bruge sullissivik.gl som et dagligt redskab for at servicere borgerne.

Så vi er rigtig glade for at høre borgerforvaltningsledernes udfordringer, og ikke mindst arbejd om at benytte sullissivik.gl som et dagligt redskab.

Ved samme lejlighed mødtes vi med repræsentanter for Teknik og Miljø forvaltningen og diskuterede udfordringerne ved at indsamle kommunespecifik information om teknik og miljø området. Den altoverskyggende udfordring i den forbindelse hermed er, at der endnu ikke findes et fælles regelsæt for kommunen. Derfor ser vi nu på muligheden for at indsamle kommunespecifik information ind fra andre fagområder, hvor der er etableret fælles regler for hele kommunen.

Sidst men ikke mindst afleverede vi årsrapporten for projektet til borgerforvaltningslederne og Kommunaldirektøren for Qaasuitsup Kommunia, som også er formand for FOIS.

Så er den kommunale top med

Projektgruppen bag det nationale og tvær-offentlige Bedre Borgerservice-projekt ”Sullissivik”, har nu haft succes med at forankre projektet i de kommunale top-ledelser i alle 4 kommuner.

I forbindelse med det nyligt gennemførte Delegeret-møde i Ilulissat, lykkedes det at samle 13 kommunale ledere; kommunaldirektører, fagchefer for Borgerservice, forvaltningschefer, sekretariatschefer og kommunikationschefer – til en workshop om Projekt Sullissivik.

Formålet med workshoppen var klart – at forankre projekt Sullissivik på ledelsesniveau. Et projekt af denne karakter, der involverer og forener alle dele af den offentlige sektor i Grønland, fordrer at lederne går forrest og baner vejen for alle de fantastisk engagerede medarbejdere, der løfter serviceopgaverne ude omkring i byer og bygder.

Workshoppen blev brugt til både at diskutere og udvikle kommunikationstiltag, der skal til for at sikre at www.sullissivik.gl fremover vil blive taget i brug i forbindelse med servicering af borgerne, og til at netværke kommunerne imellem.

Både deltagerne og projektgruppen Sullissivik er rigtig godt tilfredse med workshoppens forløb og alle forventer at www.sullissivik.gl som serviceredskab, vil blive en naturlig del af fremtidens borgerservice i Grønland.