Category Archives: Informationsmøder

Aftale med KNR TV er på plads til lancering af sullissivik.gl

Først og fremmest vil vi herfra Sullissivik projektenheden ønske alle rigtig godt nytår. Vi takker for det gamle år og ikke mindst det gode samarbejde vi har haft med alle samarbejdspartnerne.

Året 2012 bliver et ekstra spændende år, hvor vi i fællesskab skal lancere sullissivik.gl d. 27. januar 2012 som borgerportal i Grønland.

KNR

I den forbindelse er der nu indgået en aftale med KNR TV om at sende selve lanceringseventen direkte på TV med efterfølgende temaaften om borgerportalen sullissivik.gl på Tamassa og Qanorooq.

Dagen d. 27. januar 2012 skal markeres som en festdag: Mange mennesker har lagt rigtig mange kræfter i Sullissivik.gl i form af indholdsproduktion og valideringsprocesser, der ikke altid har været en helt nem process. Men nu bærer arbejdet frugt; borgerne i Grønland kan nu betjene sig selv og læse om ens rettigheder som borger i Grønland, uden at være afhænge af servicecentrenes åbningstider.

Samlet evalueringsrapport fra rundrejsen

For sullissivik enheden er det fortsat yderst vigtigt at have et godt samarbejde med de kommunale borgerserviceforvaltninger; ledere såvel som medarbejdere.

Derfor har sullissivik enheden været på rundrejse i de 4 kommuner med det formål at tale med forvaltningsledere og servicemedarbejdere om sullissivik.gl, fremtidens borgerservice samt samarbejdet imellem tovholdere, ambassadører og sullissivik enheden.

Foreliggende rapport samler op på resultaterne og udstikker samtidig de nærmest fremtidige udfordringer og opgaver for de involverede parter.

Læs hele rapporten

Veloverstået rundrejse i hovedbyerne

I uge 45 var 2 af medarbejderne fra Sullissivik projektenheden på rundrejse til hovedbyerne for at holde evaluerings- og forankringsmøder med tovholdere og ambassadører omkring projektet sullissivik.gl
Sisimiut - Qeqqata Kommunia

Selve rundrejsen gik rigtig fint, selvom vores flyafgange over flere omgange blev forsinket. Møderne blev dog afholdt til tiderne trods forsinkelserne.

Til møderne i Qaqortoq (Kommune Kujalleq), Ilulissat (Qaasuitsup Kommunia)og Sisimiut (Qeqqata Kommunia) fik vi rigtig mange gode inputs omkring sullissivik.gl og omkring samarbejdet med tovholderne og ambassadørerne. Vi mangler nu bare et opfølgningsmøde med Nuuk (Kommuneqarfik Sermersooq) som afholdes i løbet af denne uge.

Efterfølgende vil vi samle op på alle de gode inputs vi fik fra tovholdere og ambassadørerne i de enkelte kommuner.

Opsamlingerne vil blive lagt på bloggen samt forummet til inspiration, så snart vi har haft et opfølgningsmøde med Kommuneqarfik Sermersooq.

Møder med tovholdere og ambassadører

Fredag d. 11 november 2011 starter vores rundrejse til hovedbyerne som er ” Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat”. Hvor de udpegede ambassaører i de enkelte Kommuner er samlet fra rundt omkring i kysten.

Det første møde afholdes i Nuuk,  hvor dagsorden er:

 • Evaluering af sullissivik.gl
 • Fremtidens borgerservice
 • Ambassadør- Tovholder- Sullissivik projektenheden´s samarbejde

I løbet af næste uge skal vi besøge Qaqortoq efterfølgende Ilulissat og Sisimiut.

Det bliver spændende at skulle mødes med tovholderne og ambassadørerne i de enkelte Kommuner og høre om deres erfaringer med at bruge sullissivik.gl,

 • hvilke funktioner fungere rigtig godt og
 • hvilke der ikke fungere så godt for servicemedarbejderne.

På den måde kan vi effektivisere sullissivik.gl før vi præsentere den for borgerne i Grønland d. 27 januar 2012 som vi ser frem til.

Workshops resultater med Kommunikationsdirektører/chefer

Sullissivik projekt enheden afholdte et workshop med Kommunikationsdirektørerne/cheferne fra Kommunerne og Selvstyret d. 4 maj 2011 omkring hvordan man bedre kan kommunikere, og omkring snitfladerne imellem Kommunale og Selvstyrets hjemmesider til den kommende lancering af borgerportalen.

Resultaterne opsummeret udefra konklusionerne er:

For kommunikationsdelen:

 1. Der udpeges 1 tovholder for hver kommune samt Selvstyret som er ansvarlig for kommunikationen, tovholderen får en drejebog om hvordan formidlingerne skal håndteres
 2. Der udpeges ambassadører som er borgerservice chefer og servicemedarbejderne som brænder for sullissivik. Ambassadørerne får også en drejebog om deres roller som ambassadører til projektet sullissivik
 3. Budskaberne til Kommunerne og Selvstyret skal være troværdigt, og at man inddrager interessenterne hvor de har medindflydelse
  a. Udviklingsproces for bedre borgerservice i Kommunerne skal prioriteres og afsætte midler af til at effektivisere borgerbetjeningen.
 4. Der laves opfølgninger løbende omkring forskellige initiativer, eksempel ved et skriveworkshop og for servicemedarbejderne om forløbet af udviklingen af projektet
 5. Sullissivik projekt enheden møder ”face to face” med servicemedarbejderne i lokationerne for at høre om deres daglige arbejd, og på den måde få hænderne ned i processerne.
 6. Der laves konkurrencer imellem servicecentrene for at sætte fokus på noget ”sjovt”

For snitfladerne mellem hjemmesiderne:

 1. Alle Kommunerne ser det vigtigt I at alt det borgerrelaterede informationer/artikler, bliver ”kopieret” automatisk (Embed) fra sullissivik.gl til deres hjemmesider, da artiklerne er valideret og ensartet. Som man ikke har i dag i deres hjemmesider, da man har forskellige redaktører som har ansvaret for informationerne
 2. Sullissivik.gl bliver i første omgang ikke ”synligt” for borgerne, da Kommunerne henter artiklerne til deres hjemmesider

Lancering af den kommende sullissivik.gl

Der blev enighed om at lancering af borgerportalen sullissivik.gl udskydes til at alle Kommunernes hjemmesider har fået lagt artiklerne ind på deres hjemmesider som er borgerrelaterede. Der bliver udarbejdet en tidsplan for lanceringen.

Den kommende borgerportal

Den kommende borgerportal

Konklusionerne for lanceringen:

 1. Sullissivik.gl bliver i første omgang en vidensbase til Kommunernes hjemmesider
 2. Sullissivik.gl og Kommunernes hjemmesider lanceres samtidigt med motto ”Fælles projekt, fælles lancering og fælles credit”
  a. Sullissivik.gl bliver derfor en borgerportal som tilbyder borgerne Selvbetjening, og hvor man vil kunne logge på med ”Min Side” for at se ens oplysninger og data om det så er Kommunerelateret eller Selvstyret relateret.

2 forrygende hektiske uger forud!

Vi skriver mandag den 2. maj 2011, og vi ser frem til en forrygende hektisk uge, der nok skal holde os alle på stikkerne.

I morgen – den 3. maj – holder vi styregruppemøde med vores leverandører KMD og 1508 for at diskutere borgerportalsprojektets fremdrift.

Dagen efter – den 4. maj – har vi inviteret kommunernes samt Selvstyrets kommunikationsdirektører til workshop, hvor vi i samarbejde skal finde ud af, hvordan vi kan forbedre kommunikationen imellem projekt sullissivik, kommunerne og Selvstyret. Det bliver meget interessant at se hvilke kommunikationsmuligheder der er derude – og vi glæder os til at byde kommunikationsdirektørerne velkommen.

Vi lukker og slukker ugen med endnu et styregruppemøde. Denne gang med den Fælles Offentlige It Styregruppe.

Næste uge – uge 19 – bliver ikke mindre forrygende, for da byder vi indenfor til skriveworkshop om Kultur, Kirke og Forskning (opfølgning). Vi glæder os til at slå dørene op for de 5 deltager, som repræsenterer kommunerne, Selvstyret samt Grønlands nationalmuseum. Det bliver 3 intensive dage og fyldepennen kommer ikke til at holde hvil.

Det offentlige taler stadig sort

Utallige sprogkampagner har ikke gjort offentlige myndigheders sprog bedre. Selvforståelsen i det offentlige passer bedst sammen med svært tilgængeligt sprog, konkluderer forsker. “Sproget i det offentlige ændrer sig selvfølgelig, men når det går så langsomt, er det især, fordi den historiske tradition for at være en myndighed er så indgroet. Nogle af brevene fra kommunen bærer nærmest præg af, at du ikke skal spørge, hvad kommunen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for kommunen. Mange offentligt ansatte er ikke bevidste om det, men skriver blot som dem, de er iblandt, og det fastholder det lidt ophøjede, tekniske og autoritære sprog” – Kilde Kristligt dagblad 

Ovenstående er beretning fra det Danske offentlige system, og vi har i stor grad også “adopteret” denne myndighedssnak her i Grønland og derfor håber vi at projektet sullissivik, vil give borgerne bedre service dertil at det offentlige tager udgangspunkt i vidensbasen www.sullissivik.gl her i Grønland. Derved kan vi blive bedre til at “tale” samme med Borgerne.

Sullissivik enheden til Sarfarissoq Konference

Sarfarissoq II har til formål at nyttiggøre den kapacitet som søkablet har givet og skal være en vigtig milepæl i en igangsat og fortløbende strategisk samfundsudvikling. – kilde: http://www.sarfarissoq.gl

Konferencens tema er E-ducation; mulighederne for at bruge Internettet, TV, mobiltelefonen og andre informations- kommunikationsteknologier til vidensdeling, opkvalificering og uddannelse af alle grønlandske borgere.

Så hvorfor er vi til denne konference? Hvordan hænger temaet for konferencen sammen med vores arbejde med bedre borgerservice?

 • Sarfarissoq har givet os indblik i morgendagens teknologier og trends. Vi har set spændende eksempler på den fremtid, service- og borgerportalen kommer til at være del af. Det ruster os til at imødekomme og omfavne fremtidige udfordringer og muligheder for borgerbetjening
 • Sarfarissoq har også præsenteret os for nogle af de udfordringer, der præger hele IT-udviklingen i Grønland idag: e-learning såvel som borgerservice. Disse udfordringer kan vi sætte op under 3 overskrifter: Tilgængelighed, pris og kundskab

Read the rest of this entry

Rundrejse vel overstået

Så har vi afsluttet den største del af vores informationskampagne omkring projekt Sullissivik; nemlig vores rundrejse rundt til de testcentre, der er udpeget til dette projekt. Vi har haft den glæde at besøge Ilulissat, Sisimiut, Tasiilaq, Qaqortoq og Nuuk, og i Nuuk havde vi Paamiut med på videokonference.

Det har været en rigtig god oplevelse at komme rundt til Jer. Alle steder er vi blevet budt velkommen og der har været god opbakning fra både medarbejdere, ledere og politikere. TAK SKAL I HAVE. Vi håber I føler Jer godt orienteret om projekt Sullissivik. Også selv om det for nogen af Jer, desværre, var første gang I hørte om projektet.

På informationsmøderne blev der stillet mange interessante og relevante spørgsmål, og det har givet os rigtig meget input, som vi har taget med tilbage til vores lille projektenhed. Blandt andet er der flere gange blevet spurgt til om der vil være link til lovgivning på sullissivik.gl. Det kommer der. Vi er sammen med Selvstyret i gang med at finde ud af hvordan vi bedst løser det, når Lovdatabasen bliver opdateret.

Vi kan se at besøgstallene på www.sullissivik.gl er steget gevaldigt i takt med at vi har afholdt informationsmøderne. Det er godt at se – bliv ved med det – det er Jeres serviceredskab, der skal gøre serviceringen af vores borgere endnu bedre.