Vidensindsamling og leverandør på besøg


Vidensindsamling:

Personalet fra USF fik redaktør undervisning i Talisma og i redaktionellinje den. 7. maj 09. Efter undervisningen blev der talt om hvor meget tid og ressourcer USF kan bidrage med i forhold til projektet. USF besluttede at de vil omskrive hele deres proceduremappe og sætte den ind på Talisma inden slutning af august måned, hvor redaktørerne fra USF vil byttes intern hver uge til at omskrive tekster og sætte dem ind i Talisma. Dertil er Naja Lyberth udpeget som godkender af det indsatte dokumenter/tekster på vidensbasen, men det har dog været en udfordring at verificere de omskrevne tekster fra procedure mappen til ”alm. Daglig sprog”. Derfor vil BB enheden opfølge hele forløbet for at sikre at teksterne er valideret og sprogversioneret i Dansk og Grønlandsk.

Ny leverandør besøg

Vores underleverandør 1508 kommer for at lave forskellige analyser af service medarbejderne, borgerne og redaktørerne for kunne starte udformning af serviceportalen og borgerportalens design.

Således ser programmet ud når vores underleverandør kommer:

Torsdag den 11. juni: Touchpointanalyse (Kangerlussuaq)
Analysen vil igen være to-delt dvs. der både skal foregå interviews med borgere kombineret med observation et centralt sted og vox-pop med personale og brugere der.

Til interview-delen skal BB rekruttere 3 borgere fra Kangerlussuaq til ca. 1 Times interview hver. Disse tre borgere skal hver i sær netop have været i kontakt med det offentlige inden for hvert deres tema (fx erhvervelse jagttegn, Boligstøtte og lign. – dette skal vurderes af BB hvilke temaer der er de bedste – det skal blot være de temaer, som gælder for touchpointanalysen i Nuuk).

Respondenterne skal ligeledes fordele sig aldersmæssigt, så vi har en ung ca. 20-25 år, en ca. 30-40 årig og en ældre ca. 50-60 årig – og der til må de meget Gerne differentierer sig mht. deres IT-kompetencer.

Fredag den 12. juni: Touchpointanalyse i Nuuk samt strategiworkshop kl. 13-16

Det overordnede formål med touchpointanalysen mandag og tirsdag er at tilvejebringe indsigter i adfærd omkring borgerservice og behov/ønsker i relation til den kommende borgerportal – set både fra by – og landperspektiv.

Analysen vil være to-delt dvs. der både skal foregå interviews med borgere (hjemme hos dem selv) kombineret med observation i Borgerservicecenter og vox-pop med personale og brugere der.

Til interview-delen skal BB rekruttere 3 borgere fra en større by til ca. 1 times interview hver. Disse tre borgere skal hver i sær netop have været i kontakt med det offentlige inden for hvert deres tema (fx erhvervelse af jagttegn, boligstøtte og lign. – dette skal vurderes af BB hvilke temaer der er de bedste). Det er meget vigtigt, at de udvalgte temaer også kommer til at gælde for den analyse der skal foregå på den anden lokation (bygd/by) – så vi får analyseret de geografiske forskelle i handlingsmønstre.

Respondenterne skal ligeledes fordele sig aldersmæssigt, så vi har en ung ca. 20-25 år, en ca. 30-40 årig og en ældre ca. 50-60 årig – og der til må de meget gerne differentiere sig mht. deres IT-kompetencer.

På strategiworkshoppen skal følgende enheder fra Grønland repræsenteres:

> BB
> Hjemmestyre repræsentant
> Kanukoka repræsentant
> Kommunale repræsentanter

Mandag den 15. juni: Redaktøranalyse samt Struktur og IA workshop kl. 13-16

Det overordnede formål med analysen er at sikre kvalitet og synergi i forhold til det indhold der skal lægges på den kommende borgerportal, herunder hvordan det optimale workflow i Sitecore defineres. Vi vil se nærmere på hvem og hvordan der produceres indhold i dag, hvilke kanaler der anvendes, hvilke roller der er og hvordan arbejdsgangene er. Dette skal pege frem mod en identifikation af problemstillinger og forbedringspotentialer, som den fremtidige løsning skal tage højde for.

Respondenterne skal repræsentere centrale indholdsleverandører på følgende niveauer: Hjemmestyre, Enhed/Styrelse og Kommune – og indenfor disse skal vi have fat i dem der producerer indhold (fx webredaktør, funktionærer etc) og beslutningstagere.

Analysen vil bestå af en fire timers workshop (i tidsrummet kl. 12-16). Det er vigtigt, at BB definerer de tre temaer som er mest relevante for den nye borgerportal – og har det største potentiale set i forhold til de tre niveauer (Hjemmestyre, Enhed/Styrelse og Kommune) og brugerne. På den måde afklares det også, hvilke respondenter der skal deltage på workshoppen. Det anbefales, at der deltager omkring 1-2 personer fra hvert niveau.

Eksempel på workshops som led i redaktøranalysen:

Mandag kl. 12-16 Hjemmestyre med et udvalgt emne som fx ”Skat”.
Onsdag kl. 12- 14: Kommune med et udvalgt emne som ”Pasningsordninger”
Onsdag kl 15- 17: Enhed/styrelse med et udvalgt emne som ”Uddannelsesstøtte”

Tirsdag den 16. juni: Afrapporteringsworkshop og designworkshop samt præsentation af prototyper kl. 13-18

På de to workshops og præsentationen skal følgende repræsentanter fra Grønland deltage:

> BB enhed
> KMD
> Hjemmestyre repræsentant
> Kanukoka repræsentant
> Kommunale repræsentanter

Onsdag den 17.juni: Færdiggørelse af prototyper og afrapporteringer

Reklamer

Posted on 11. juni 2009, in Fællesoffentlig. Bookmark the permalink. 1 kommentar.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: